Moet ik altijd een discussie toevoegen aan mijn scriptie?

Als je een wetenschappelijk onderzoek hebt gedaan voor de universiteit, dan is de discussie een verplicht onderdeel. Hierin kun je dieper ingaan op de resultaten. Het is hierin vooral van belang dat je de validiteit van je onderzoek beargumenteert, de beperkingen van je onderzoek beschrijft en suggesties presenteert voor vervolgonderzoek.

Het is echter niet altijd verplicht om je discussie als een apart hoofdstuk toe te voegen. Soms is het ook een paragraaf van je conclusie.

Bij sommige hbo-opleidingen hoef je geen discussie toe te voegen aan je scriptie. Ga na of jij dit wel moet doen, of niet.