Werkwoordstijden per scriptieonderdeel

Het is vaak niet helemaal duidelijk welke werkwoordstijden je nu kunt gebruiken per onderdeel van je scriptie. Zo kun je in de samenvatting bijvoorbeeld gebruikmaken van de voltooid tegenwoordige tijd maar doe je dit doorgaans niet in de inleiding.


Onderstaande voorbeelden zijn ook in het Engels beschikbaar.

Samenvatting

Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor losstaande feiten en conclusies

Bedrijf XYZ maakt momenteel geen gebruik van social media.

Het bedrijf dient gebruik te maken van social media om het klantenbestand te vergroten.

Voltooid tegenwoordige tijd: voor afgeronde zaken, zoals afgerond onderzoek

Uit dit onderzoek is gebleken dat…

Het experiment heeft bewezen dat…

Hiervoor is veldonderzoek verricht.

Inleiding

Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor de introductie van het onderwerp en om aan te geven wat je wilt bespreken.

Dit onderzoek belicht de taalproblemen van mensen met vormen van dyslexie.

Dyslexie is een veelvoorkomend probleem.

De hersenen van dyslectici zijn niet goed in staat om bepaalde informatie juist te interpreteren.

Onvoltooid verleden tijd: voor achtergrondinformatie

Rudolf Berlin bedacht in 1887 de naam dyslexie voor het fenomeen.

Hij gebruikte het woord destijds om het geval een jongen te beschrijven die moeite had met lezen en schrijven.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Theoretisch kader/ literatuuronderzoek/ methodologie

Onvoltooid tegenwoordige tijd: inhoud van theorieën, definities en feiten

De concurrentiematrix helpt organisaties in een oogopslag hun positie ten opzichte van andere organisaties te achterhalen.

Met behulp van een SWOT-analyse worden de kansen en bedreigingen van bedrijf XYZ inzichtelijk gemaakt.

Deze theorie houdt in dat…

Voltooid tegenwoordige tijd: voor de bespreking van ander afgerond onderzoek en wat andere onderzoekers hebben ontdekt.

In 2010 heeft Jansen ontdekt dat een goede structuur bijdraagt aan…

Vorig onderzoek heeft uitgewezen dat…

Onvoltooid verleden tijd en de voltooid tegenwoordige tijd: voor de methoden die al gebruikt zijn en (bijvoorbeeld) interviews die al gehouden zijn

Voor dit onderzoek is Jan Meijssen geïnterviewd. Dit interview duurde 45 minuten.

Daarnaast is een SWOT-analyse uitgevoerd.

Resultaten/ conclusie

Onvoltooid tegenwoordige tijd: voor resultaten, feiten en conclusies

Slechts drie mensen zijn momenteel niet op de hoogte van de nieuwe dienstregeling.

De directeur hoopt dat…

Acht respondenten hebben moeite de weg te vinden op de vernieuwde website.

Het nieuwe systeem voldoet daarom nog niet.

Voltooid tegenwoordige tijd: voor de samenvatting van resultaten en om afgeronde zaken te behandelen.

De resultaten hebben aangetoond dat…

De methode heeft volstaan om…

Met behulp van die theorie is gekeken of…

Let op:

  1. Er zijn altijd uitzonderingen. Ga zelf altijd goed na welke werkwoordstijd je het best kunt gebruiken. Hier zijn slechts aanbevelingen gedaan over werkwoordstijden die op bepaalde plekken de voorkeur genieten.
  2. Sommige scriptiebegeleiders geven de feedback dat je alleen in de verleden tijd moet schrijven, of zelfs in de voltooid verleden tijd. Vraag goed na wat ze hiermee bedoelen en vraag om voorbeelden. Vaak bedoelen begeleiders eigenlijk dat je de voltooid tegenwoordige tijd moet gebruiken en de onvoltooid verleden tijd (bijvoorbeeld in je methode of in je resultaten).
Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.8

13 reacties

Lisa
24 april 2019 om 14:43

Hallo,

Het schrijven van de Inleiding en het Theoretisch kader van de scriptie is in principe dus in de tegenwoordige tijd, tenzij je achtergrondinformatie geeft uit het verleden.

Na het Theoretisch kader komt bij ons de Onderzoeksstrategie. Deze bestaat uit:
- herhaling van de doelstelling
- onderbouwing voor de gekozen methode van onderzoek
- hypothese voor het onderzoek

In welke vorm wordt dit hoofdstuk geschreven? Ik dacht zelf de tegenwoordige tijd, omdat het onderzoek in principe nog moet plaatsvinden.

Daarna komt het hoofdstuk Methode van onderzoek. Hierin wordt precies beschreven wat is uitgevoerd (zodat het voor herhaling vatbaar is). Dit hoofdstuk wordt dan dus in de verleden tijd geschreven, aangezien het onderzoek is uitgevoerd?

Groetjes Lisa

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
1 mei 2019 om 17:13

Hi Lisa,

Voor de onderzoeksstrategie zoals jij die beschrijft kan inderdaad de tegenwoordige tijd gebruikt worden.
Voor de methoden kan je het beste de voltooid tegenwoordige tijd en de onvoltooid verleden tijd gebruiken (voor onderzoek dat al gedaan is).

Ik hoop dat dit je helpt!

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Marie
9 augustus 2018 om 14:16

Indien er aanbevelingen worden gegeven voor verder onderzoek of voor de praktijk, in welke tijd wordt dit dan geschreven?

Beantwoorden

Leon
Leon (Scribbr-team)
20 augustus 2018 om 15:21

Hoi Marie,
Voor aanbevelingen zou ik gebruik maken van de onvoltooid tegenwoordige tijd , maar je zou in deze sectie ook gebruik kunnen maken van de toekomende tijd!

Beantwoorden

Linda
23 november 2016 om 21:25

Hallo Lou,

Maakt het nog uit in welke werkwoordstijl je de inleidingen van je hoofdstukken schrijft? In het plan van aanpak heb ik bijvoorbeeld geschreven: in dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek beschreven. Moet dit nu bij alles worden gewijzigd in: in dit hoofdstuk is de aanleiding van het onderzoek beschreven.

Groetjes

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
25 november 2016 om 17:24

Hallo Linda,

Voor een leeswijzer zijn beide varianten goed, maar ik raad je aan een actieve formulering in de tegenwoordige tijd te kiezen (bijvoorbeeld: "Dit hoofdstuk gaat in op onderwerp X"). Op onze site vind je tips voor de leeswijzer en standaardzinnen die je kunt gebruiken. Veel succes.

Groetjes, Anna

Beantwoorden

Rebecca
17 juni 2016 om 15:50

Welke tijd moet je bij methode van onderzoek beschrijven? Dus bijv: Er zal met ......... een interview gehouden worden of er is met ........... een interview gehouden?

Beantwoorden

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
21 juni 2016 om 14:21

Hoi Rebecca,

In de methode gebruik je in dit geval de voltooid tegenwoordige tijd (v.t.t.):
V.t.t.: Piet is geïnterviewd.

Zie ook: https://www.scribbr.nl/taal-in-je-scriptie/werkwoordstijden-per-scriptieonderdeel/.
Succes nog!

Groetjes,

Lou

Beantwoorden

Nikkie
6 augustus 2015 om 16:05

Hoi Lou,
Helemaal helder, bedankt!
Groetjes,
Nikkie

Beantwoorden

Nikkie
5 augustus 2015 om 14:41

Hallo Lou,
In welke tijd moet ik mijn onderzoeksopzet beschrijven?
Groetjes Nikkie

Beantwoorden

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
6 augustus 2015 om 11:12

Hoi Nikkie,

Je onderzoeksopzet kun je het best in de tegenwoordige tijd (passief of actief) schrijven. Zo schrijf je bijvoorbeeld: 'Dit onderzoek wordt uitgevoerd op locatie X om Y te kunnen bewerkstelligen.' en 'De volgende methode wordt gebruikt, want deze analyseert nauwkeurig welke doelgroep bedrijf Z moet benaderen.'

Succes nog met schrijven!

Groetjes,

Lou

Beantwoorden

Nikkie
6 augustus 2015 om 13:02

Bedankt!
Maakt het nog uit of dit onvoltooid tt 'Dit onderzoek wordt uitgevoerd' of voltooid tt 'Dit onderzoek is uitgevoerd' is beschreven?
Groetjes,
Nikkie

Beantwoorden

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr-team)
6 augustus 2015 om 13:10

Hoi Nikkie,

Goede vraag! Dat hangt er even vanaf. Als je de onderzoeksopzet van een onderzoek dat gedaan moet worden (zoals in een plan van aanpak) beschrijft, dan mag het niet in de voltooide tijd. Gaat het over een onderzoek dat je al gedaan hebt waar je verslag van doet? Dan wel. Dan is het vooral belangrijk dat je consistent bent in je keuze.
Het moet dus duidelijk zijn wanneer iets gebeurd is en/of nog gebeuren moet.

Heb ik hiermee je vraag voldoende beantwoord?

Groetjes,

Lou

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.