Wat zijn voorbeelden van Duitse signaalwoorden?

Voorbeelden van Duitse signaalwoorden zijn:

 • Auch (ook)
 • Und (en)
 • Außerdem (bovendien)
 • Sowie (alsook)
 • Daneben (Daarnaast)
 • Oder (of)
 • Nicht nur …, sondern auch (niet alleen …, maar ook …)
 • Doch (toch)
 • Trotzdem (desondanks)
 • Trotz (ondanks)
 • Obwohl (hoewel)
 • Statt (in plaats van)
 • Weil (omdat)
 • Deswegen (daarom)
 • Dadurch (daardoor)