Semigestructureerd of half-gestructureerd interview | Voorbeeld

Bij een semigestructureerd interview, ook wel een half-gestructureerd interview genoemd, wordt een deel van de gestelde vragen voorafgaand aan het interview vastgelegd. De volgorde waarin de vragen worden gesteld is flexibel en de respondenten kunnen volledig vrij antwoorden. Ook kan de interviewer doorvragen op antwoorden.

Het semigestructureerde interview is een van de kwalitatieve methoden die je kunt gebruiken als onderzoeksmethode voor je bachelor- of masterscriptie, of voor een ander type onderzoek.

Synoniemen voor het semigestructureerde interview

Er zijn veel synoniemen voor een semigestructureerd interview. In de literatuur wordt dit type interview ook vaak een half-gestructureerd interview, diepte-interview of kwalitatief interview genoemd.

In de meeste gevallen wordt een gesprek gevoerd met de geïnterviewde, waarbij de interviewer een leidraad of interviewschema gebruikt om het interview vorm te geven. Enkele vragen zijn vooraf vastgesteld, maar er is ruimte om door te vragen op onduidelijke of interessante antwoorden. Dit stelt de onderzoeker in staat om hele rijke data te verzamelen en diepgaande inzichten op te doen door middel van een kwalitatieve data-analyse.

Naast het semigestructureerde interview kun je ook kiezen voor het gestructureerde interview of het ongestructureerde interview als methode voor je scriptie.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Een semigestructureerd interview uitvoeren

Het stappenplan voor de dataverzameling met semigestructureerde interviews bestaat uit vier stappen.

 1. Vragen formuleren en ordenen, en een interviewleidraad opstellen
 2. Participanten selecteren voor de interviews, meestal met een steekproef
 3. Interviews afnemen
 4. Evaluatie van de interviews

Stap 1

Het is belangrijk dat je je vragen voorafgaand aan het interview formuleert en ordent, en dat je je voorbereidt op het verloop van het interview.

Zorg ervoor dat de vragen in een logische volgorde staan. Je begint met enkele inleidende vragen, stelt dan de diepere vragen, en beëindigt het interview met een afsluitende vraag. Ook kun je de geïnterviewde de gelegenheid geven om zelf nog iets te vragen of toe te voegen.

Je hoeft je bij een semigestructureerd interview niet strikt aan de vooraf opgestelde leidraad te houden, waardoor je veel vrijheid hebt om het interview in een interessante richting te sturen. Zorg er wel voor dat je dicht genoeg bij het onderwerp van je onderzoek blijft, zodat de antwoorden kunnen worden gebruikt voor de beantwoording van je hoofdvraag.

Stap 2

Vervolgens bepaal je wie je wilt interviewen. Als de populatie klein genoeg is, kun je ieder lid van de populatie interviewen. In de meeste gevallen is de populatie te groot voor deze aanpak, waardoor je een selecte of aselecte steekproef moet trekken.

Stap 3

Vervolgens kun je de semigestructureerde interviews afnemen. Bij dit type interview hoef je je niet aan de volgorde van de voorbereide vragen te houden. Ook kun je spontaan reageren op nieuwe informatie van de geïnterviewden.

Stap 4

Ten slotte kun je de verzamelde data evalueren. Het is verstandig om de interviews te transcriberen en eventueel te coderen, voordat je begint met de interpretatie van de antwoorden.

Let op: Als je de interviews wilt transcriberen, is het handig om ze op te nemen met je telefoon of andere opnameapparatuur. Vraag altijd toestemming aan de geïnterviewden en zorg ervoor dat je de anonimiteit waarborgt.

Voorbeeld van een semigestructureerd interview

Je doet onderzoek naar de universitaire dienstverlening voor studenten. In een semigestructureerd interview kun je bijvoorbeeld ingaan op de vraag hoe studenten gebruikmaken van de verschillende services op de universiteit.

Voor het interview zou je bijvoorbeeld de volgende vragen kunnen opstellen.

Voorbeeld: Interviewvragen
 • Wat vind je van het boeken- en tijdschriftenaanbod in de universiteitsbibliotheek?
 • Van welke universitaire diensten maak je gebruik?
 • Hoe bevalt het eten in de kantine je?
 • Ga je naar evenementen van de studievereniging?

Let bij het formuleren van de vragen voor je semigestructureerde interview op de volgende dingen:

 • Formuleer open vragen, zodat de respondenten zelf een antwoord kunnen formuleren.
 • Gebruik eenvoudige en duidelijke taal om misverstanden te voorkomen en stel af en toe controlevragen of samenvattende vragen om te controleren of je het antwoord goed begrepen hebt.
 • Durf te reageren op nieuwe inzichten die tijdens het gesprek naar voren komen. Je hoeft je niet strikt aan de bedachte vragen of volgorde te houden.
 • Gebruik geen suggestieve vragen met waardeoordelen waarmee je respondenten onbewust in een richting stuurt.
 • Gebruik geen gesloten ja/nee-vragen voor kwalitatieve interviews.
 • Laat geen oordeel zien als iemand een antwoord geeft waar je het mee (on)eens bent. Dit kan ertoe leiden dat respondenten sociaal-wenselijke antwoorden gaan geven.

Voor- en nadelen van semigestructureerde interviews

Het semigestructureerde interview is een veelgebruikte methode in kwalitatief onderzoek vanwege de flexibiliteit en openheid. Net als iedere andere methode gaat ook dit type interview gepaard met zowel voor- als nadelen.

Voordelen

 • Je doet nieuwe kennis op op het gebied van je onderzoeksvraag.
 • Door de open structuur van het interview kun je belangrijke aanvullende informatie verkrijgen.
 • Door de goede voorbereiding heb je als interviewer een hoge mate van controle over de situatie.

Nadelen

 • Interviewers hebben een grote invloed op het verloop van het interview en moeten zich daarom zorgvuldig voorbereiden op het gesprek en de persoon met wie ze gaan spreken.
 • Het gesprek en de voorbereiding nemen veel tijd in beslag.
 • De resultaten zijn moeilijk te vergelijken, vanwege de open vragen, waardoor de evaluatie wordt bemoeilijkt.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Verschillen tussen de diverse interviewsoorten

Zorg ervoor dat je het juiste type interview kiest voor je onderzoek. De tabel laat de meest belangrijke verschillen tussen drie interviewsoorten zien.

Gestructureerd interview Semigestructureerd interview Ongestructureerd interview
Vooraf opgestelde vragen
Vaste volgorde vragen
Vast aantal vragen
Mogelijkheid om door te vragen

Veelgestelde vragen

Wat is een semigestructureerd interview?

Een semigestructureerd interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode.

Een deel van de gestelde vragen wordt vooraf door de interviewer bepaald. De volgorde waarin de vragen worden gesteld is flexibel en de respondenten kunnen volledig vrij antwoorden. Ook kan de interviewer bij deze onderzoeksmethode doorvragen op de antwoorden van de geïnterviewde.

Moeten interviews worden opgenomen in een APA-literatuurlijst?

Interviews die je zelf afneemt, worden niet opgenomen in je literatuurlijst. In plaats daarvan citeer je ze in de lopende tekst als persoonlijke communicatie.

Gepubliceerde of opgenomen interviews worden wel toegevoegd aan de literatuurlijst. Je citeert ze in het gebruikelijke bronvermelding-format voor dat brontype (bijvoorbeeld een krantenartikel, boek of YouTube-video).

Hoe weet ik of de audio van mijn interview van goede kwaliteit is?

De belangrijkste punten om rekening mee te houden zijn:

 • Vermijd door elkaar heen praten en praat rustig
 • Zorg voor goede apparatuur, zodat er bijvoorbeeld geen ruis is (de opnamefunctie van recente smartphones is vaak al goed)
 • Kies een rustige locatie, achtergrondgeluid verslechtert de kwaliteit

Bekijk onze tips voor het opnemen van een interview.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2021, 08 september). Semigestructureerd of half-gestructureerd interview | Voorbeeld. Scribbr. Geraadpleegd op 22 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/semigestructureerd-interview/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.