Wat is een topiclijst voor een interview (met voorbeeld)

Een topiclijst (topic list) is een lijst van alle onderwerpen die je tijdens je interviews wilt behandelen. Het is handig om deze alvast in een logische volgorde te zetten, maar tijdens het interview mag je afwijken van de bedachte structuur.

Een topiclijst wordt als houvast gebruikt tijdens semigestructureerde en ongestructureerde interviews.

Bekijk ook ons uitgebreide artikel over hoe je betrouwbare en valide interviewvragen formuleert.

Wat is een topiclijst en waarvoor wordt deze gebruikt?

Een topiclijst is een lijst met alle onderwerpen en subonderwerpen die je aan bod wilt laten komen in je interviews. Dit wordt ook wel een interviewleidraad genoemd.

Het is belangrijk dat je tijdens een interview alle informatie kunt verzamelen die je nodig hebt om je onderzoeksvraag te beantwoorden. Een interview kan best overweldigend zijn, waardoor het soms moeilijk is om op dat moment te bedenken of je alles hebt behandeld. De topiclijst kan dan als geheugensteuntje dienen, zodat je zeker weet dat je geen (sub)onderwerpen vergeet.

Een topiclijst bevat trefwoorden of kernwoorden, maar geen uitgeschreven interviewvragen. Daarom is dit geheugensteuntje alleen geschikt voor ongestructureerde en semigestructureerde interviews, waarbij de structuur niet of slechts gedeeltelijk vastligt.

Hoe maak je een topiclijst?

Je kunt een topiclijst op verschillende manieren vormgeven. Het is handig om te beginnen met een lijst van hoofdonderwerpen, en later meer subonderwerpen toe te voegen. Ook is het aan te raden om deze alvast in een logische volgorde te zetten. Je kunt hier nog wel van afwijken, maar het helpt om informatie terug te vinden en een natuurlijk gesprek te voeren.

Verder is het belangrijk dat je de lijst scanbaar houdt door korte formuleringen te gebruiken. Hierdoor kun je in één oogopslag zien welke onderwerpen je nog mist en komt het natuurlijk over als je even een blik op je lijst werpt.

Voorbeeld: Topiclijst interview

Een student is geïnteresseerd in de verzorging van patiënten met afasie. Ze besluit ongestructureerde interviews af te nemen bij zorgverleners in een revalidatiekliniek. Ze is bang dat ze tijdens het interview onderwerpen vergeet te bespreken en daarom maakt ze een topiclijst met hoofdonderwerpen en enkele subonderwerpen.

Ze zet de onderwerpen vast in een logische volgorde en probeert steeds te beginnen met een definitie en voorbeeld. Daarna gaat ze dieper in op de ervaringen van zorgverleners. De student maakt alleen gebruik van begrippen en korte zinnen, zodat de topiclijst scanbaar blijft.

Onderwerpen Subonderwerpen
Autonomie
 • Definitie begrip
 • Voorbeeld schending autonomie
 • Belang autonomie
Rol zorgverlener
 • Rol zorgverlener bij autonomie patiënt
 • Interventies om autonomie te bevorderen
 • Problemen met waarborging autonomie
Zelfzorg patiënt
 • Definitie begrip
 • Belang zelfzorg patiënt
 • Ervaringen zelfzorg patiënt
 • Uitdagingen zelfzorg patiënt
Shared decision making
 • Definitie begrip
 • Voorbeeld shared decision making
 • Ervaring met gedeelde verantwoordelijkheid (cliënt)
 • Ervaring met gedeelde verantwoordelijkheid (familieleden)
Eigen regie
 • Definitie begrip
 • Belang eigen regie
 • Voorbeeld eigen regie waarborgen
 • Uitdagingen eigen regie
Communicatie
 • Pijlers communicatie met afasiepatiënten
 • Pijlers communicatie met familieleden
 • Problemen in de communicatie
 • Voorbeeld communicatieproblemen
 • Alternatieve communicatiemethoden voor afasiepatiënten
Tijd
 • Ervaring met tijdgebrek in de zorg
 • Oplossingen voor tijdgebrek

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Welk soort interview moet je afnemen?

Misschien weet je nog niet zeker welk type interview je wilt gebruiken. In dat geval kun je onze andere artikelen raadplegen:

Veelgestelde vragen

Wat is een topiclijst en voor welke interviews wordt deze gebruikt?

Een topiclijst (topic list) is een lijst van alle onderwerpen die je tijdens je interviews wilt behandelen. Het is handig om deze alvast in een logische volgorde te zetten, maar tijdens het interview mag je afwijken van de bedachte structuur.

Een topiclijst wordt als houvast gebruikt tijdens semigestructureerde en ongestructureerde interviews. Voor een gestructureerd interview gebruik je een vragenlijst.

Wat is een gestructureerd of gestandaardiseerd interview?

Een gestructureerd of gestandaardiseerd interview is een interviewvorm waarbij de vragen van tevoren worden opgesteld (en waarvan niet wordt afgeweken). Ook ligt de volgorde van vragen vast en geef je respondenten meestal maar enkele antwoordopties waaruit ze kunnen kiezen.

Een gestructureerd interview gaat over het algemeen gepaard met een hogere betrouwbaarheid en interne validiteit dan een semigestructureerd of ongestructureerd interview.

Wat is een semigestructureerd interview?

Een semigestructureerd interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode.

Een deel van de gestelde vragen wordt vooraf door de interviewer bepaald. De volgorde waarin de vragen worden gesteld is flexibel en de respondenten kunnen volledig vrij antwoorden. Ook kan de interviewer bij deze onderzoeksmethode doorvragen op de antwoorden van de geïnterviewde.

Wat is een ongestructureerd of open interview?

Een ongestructureerd interview is een interview waarin alleen trefwoorden en onderwerpen vaststaan, maar de vragen niet van tevoren worden geformuleerd. Het interview is vergelijkbaar met een alledaags gesprek en heeft als doel zoveel mogelijk over een onderwerp te weten te komen.

Dit type interview gaat over het algemeen gepaard met een lagere betrouwbaarheid en validiteit dan gestructureerde en semigestructureerde interviews.

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie, waardoor ze heel wat scripties heeft geschreven. Na enkele jaren als editor schrijft ze nu artikelen over alles wat bij een scriptie komt kijken om zo studenten met succes te laten afstuderen.

1 reactie

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
8 september 2021 om 18:11

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.