Hoe bereken je een betrouwbaarheidsinterval?

Om het betrouwbaarheidsinterval te berekenen, moet je het volgende weten:

  • De puntschatting waarvoor je het betrouwbaarheidsinterval opzet
  • De kritieke waarden voor de teststatistiek
  • De standaarddeviatie van je steekproef
  • De steekproefgrootte

Als je al deze dingen weet, kun je het betrouwbaarheidsinterval voor je schatting berekenen door ze in de formule voor het betrouwbaarheidsinterval te zetten die overeenkomt met je data. Wat de formule precies is hangt af van het type schatting (e.g., een gemiddelde of een proportie) en van de verdeling van je data.