Moet ik volgens de Juridische Leidraad bronvermeldingen voor websites opnemen in de literatuurlijst?

Als je verwijst naar een webpagina of website, neem je geen bronvermelding op in de literatuurlijst. Je verwijst wel naar deze bronnen in een voetnoot. Hierbij zet je de naam van het artikel tussen enkele aanhalingstekens, gevolgd door een komma en de kortste versie van het webadres.

Voorbeeld: Verwijzing naar een webpagina
‘Reproduceerbaarheid, repliceerbaarheid en herhaalbaarheid’, scribbr.nl