Zo maak je een tijdsplanning voor je scriptie | Voorbeeldtemplate

Voordat je begint met het schrijven van je scriptie, kan het handig zijn een tijdsplanning te maken. Met behulp van de planning kun je stapsgewijs al je deadlines halen en ervoor zorgen dat je je scriptie op tijd afrondt.

Tip
Je kunt jouw scriptie laten nakijken door één van onze editors.

In de tijdsplanning maak je onderscheid tussen drie verschillende fases:

Een tijdsplanning (of werkplanning) is vaak onderdeel van een plan van aanpak of onderzoeksvoorstel.

  Om je op weg te helpen hebben we een template van een tijdsplanning voor je onderzoek gecreëerd. Je kunt de template hieronder downloaden in het door jou gewenste format:

  Download Excel templateDownload Google Sheets template

  Waarom een tijdsplanning maken?

  Een planning aanhouden voor het schrijven van grote en langdurige opdrachten zoals je scriptie kan helpen om:

  • Gestructureerd te werk te gaan en het overzicht niet te verliezen;
  • Niet voor last-minute verrassingen komen te staan;
  • Minder stress te ervaren omdat je niet weet of je nog genoeg tijd hebt;
  • Een goede balans te vinden tussen je studie en je vrije tijd;
  • Tijdig hulp in te roepen als er iets misgaat.

  De planning kun je opmaken zoals je zelf wilt. Je kunt de planning bijvoorbeeld in een Excel-bestand, Google Sheets-bestand, Word-bestand of zelfs gewoon met pen en papier maken.

  Mocht je begeleider graag je tijdsplanning willen inzien (bijvoorbeeld in je onderzoeksplan), controleer dan altijd of er richtlijnen zijn voor de opmaak.

  Tip
  Zorg ervoor dat je je planning altijd bij de hand hebt, waar je ook bent. Zo kun je snel controleren wat je die dag of week nog moet doen, en weet je bijvoorbeeld ook of je tijd hebt voor andere afspraken of niet.

  Wie helpt jou met nakijken?

  Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

  • Familie
  • Vrienden
  • Studiegenoten
  • Scribbr

  We staan altijd voor je klaar

  De startfase

  In de eerste fase van je planning start je met je scriptie. Hierin verzamel je informatie en bepaal je je scriptieonderwerp. Deze informatie schrijf je vervolgens op in je onderzoeksplan (plan van aanpak of onderzoeksvoorstel).

  Deze fase bestaat uit 7 onderdelen:

  Tip
  Vind je het lastig om te starten met je scriptie? Volg ons stappenplan om goed te beginnen.

  De onderzoeksfase

  Vervolgens ga je in de tweede fase beginnen aan het uitvoeren van je onderzoek. In de onderzoeksfase staan alle stappen die te maken hebben met onderzoek doen:

  Hoe lang deze fase duurt, is afhankelijk van het onderzoek dat je uitvoert.

  De schrijffase

  Pas bij de laatste fase ga je daadwerkelijk je uiteindelijke scriptie schrijven. Na deze fase staat als het goed is je hele scriptie op papier.

  In deze fase houd je je bezig met:

   Let op
   Houd niet alleen in de schrijffase, maar tijdens alle fases je bronvermelding bij door je gebruikte bronnen te noteren. Op deze manier vergeet je niet welke bronnen je hebt gebruikt en zorg je ervoor dat je geen plagiaat pleegt.

   Je kunt gebruikmaken van onze gratis Bronnengenerator om automatisch foutloze bronvermeldingen te genereren in verschillende referentiestijlen

    Wie helpt jou met nakijken?

    Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

    • Familie
    • Vrienden
    • Studiegenoten
    • Scribbr

    We staan altijd voor je klaar

    Tips voor je tijdsplanning

    Hieronder volgen nog drie belangrijke tips om je tijdsplanning eigen te maken:

    1. Bepaal zelf de tijd van de drie fases

    Hoeveel tijd je besteed aan de verschillende fases, is afhankelijk van een scala aan factoren, onder andere:

    • je tijdsbestek voor je scriptie (een scriptie kan tussen de 3 en 12 maanden duren);
    • je onderwerp (is er veel informatie over beschikbaar of niet?);
    • je onderzoeksmethoden (ben je afhankelijk van de reacties van anderen, kost het onderzoek veel voorbereiding of kun je direct aan de slag?);
    • de deadlines vanuit je opleiding (moet je een onderdeel op een bepaald moment inleveren?);
    • je sterke punten (waar ben je goed in en doe je snel?);
    • je valkuilen (waar heb je moeite mee en heeft wat meer tijd nodig?).

    Er is dus geen gouden standaard voor hoelang een fase zou moeten duren. Ga goed na welke indeling voor jou het beste werkt.

    2. Hanteer een deadline per onderdeel

    Het is essentieel om ook per onderdeel bínnen de fases voor jezelf een deadline te hanteren, zodat je sowieso op tijd klaar bent met je scriptie. Dit zal je helpen het proces beter te structureren en de vooruitgang van je proces te zien.

    Zorg ervoor dat je elke week in ieder geval één onderdeel als deadline hebt staan. Op die manier maak je je scriptieproces ook behapbaarder.

    3. Vergeet niet om rust in te bouwen

    Omdat twee of drie deadlines in een week zouden passen, betekent niet dat je dat ook moet doen. Kijk vooral wat nodig is om je scriptie op tijd af te hebben, maar prop niet alles in een kort tijdsbestek omdat het kan.

    Plan in ieder geval de weekenden vrij en probeer ervoor te zorgen dat je je tijdsplanning in de eerste vijf dagen van de week uit kunt voeren. Op die manier voorkom je dat je overweldigd raakt.

    Voorbeeld tijdsplanning scriptie

    Onderstaand voorbeeld van een tijdsplanning is gebaseerd op het schrijven van een scriptie in zes maanden. De schrijffase beslaat een maand en zowel de onderzoeksfase als de schrijffase tien weken.

    Bepaal zelf hoeveel tijd (maanden, weken) een fase in jouw onderzoek beslaat, zodat de planning voor jouw scriptietijd van toepassing is.

    Download het voorbeeldtemplate hieronder in het door jou gewenste format:

    Download Excel templateDownload Google Sheets template

    Voorbeeld tijdsplanning

    Tijdsplanning_Scribbr_fases

     

    Veelgestelde vragen

    Uit welke fases bestaat een planning voor je scriptie?

    Met behulp van de scriptieplanning kun je stapsgewijs al je deadlines halen en ervoor zorgen dat je op tijd afstudeert.

    In de tijdsplanning maak je onderscheid tussen de fase waarin je:

    • informatie verzamelt (de startfase);
    • het daadwerkelijke onderzoek doet (de onderzoekfase);
    • de uitkomsten van het onderzoek opschrijft (de schrijffase).
    Uit welke onderdelen bestaat de startfase van je scriptie?

    In deze startfase van je tijdsplanning verzamel je informatie en bepaal je je onderwerp. Lees veel onderzoeken om het onderwerp te leren kennen en te begrijpen wat al onderzocht is. Je begint breed en maakt het onderwerp steeds specifieker, zodat je onderzoek haalbaar is.

    1. Informatie verzamelen
    2. Afgebakend onderwerp kiezen
    3. Probleemstelling bepalen
    4. Goedkeuring krijgen van je begeleider
    5. Deelvragen en methoden bepalen
    6. Onderzoeksvoorstel/plan van aanpak opstellen
    7. Onderzoeksvoorstel/plan van aanpak aanpassen
    Uit welke onderdelen bestaat de onderzoeksfase van je scriptie?

    In de onderzoeksfase van je tijdsplanning staan alle stappen die te maken hebben met onderzoek doen. Dit betekent dat je ook al het onderzoeksvoorstel (plan van aanpak), literatuuronderzoek en onderzoeksmethoden gaat beschrijven.

    1. Literatuuronderzoek doen
    2. Onderzoeksmethoden bepalen
    3. Dataverzameling
    4. Data-analyse
    5. Onderzoek evalueren en bijwerken
    Uit welke onderdelen bestaat de schrijffase van je scriptie?

    Pas als je klaar bent met je onderzoek, kun je de resultaten, conclusie, discussie, inleiding en samenvatting schrijven. Na de schrijffase van je tijdsplanning ben je klaar met je scriptie.

    1. Bronvermelding bijhouden
    2. Theoretisch kader schrijven (op basis van je literatuuronderzoek)
    3. Methoden/onderzoeksopzet schrijven
    4. Resultaten opschrijven
    5. Conclusie schrijven
    6. Discussie schrijven
    7. Aanbevelingen schrijven
    8. Inleiding en samenvatting schrijven
    9. Hoofdstukken evalueren en redigeren
    10. Scriptie evalueren met je begeleider
    11. Scriptie laten nakijken door Scribbrs Nakijkservice
    12. Feedback verwerken en lay-out verzorgen
    Hoelang duurt het om een scriptie te schrijven?

    De gemiddelde duur van een scriptie ligt tussen de 3 en 12 maanden, waarbij je meestal 6 maanden bezig bent (ongeveer 1 semester). Hoe lang het proces precies duurt, hangt af van het soort onderzoek en hoeveel studiepunten ervoor staan. Het allerbelangrijkste is dat je je houdt aan een goede planning.

    Citeer dit Scribbr-artikel

    Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

    Scharwächter, V. & Benders, L. (2024, 15 juli). Zo maak je een tijdsplanning voor je scriptie | Voorbeeldtemplate. Scribbr. Geraadpleegd op 17 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/tijdsplanning-scriptie/

    Wat vind jij van dit artikel?
    Veronique Scharwächter

    Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.