Voorbeeld APA-stijl: Interview

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

Volgens de APA-richtlijnen voor bronvermeldingen verwijs je anders naar gepubliceerde interviews dan naar interviews die je zelf hebt afgenomen.

Een persoonlijk interview dat je zelf hebt afgenomen en niet kan worden geraadpleegd door de lezer, wordt niet opgenomen in de literatuurlijst. In plaats daarvan beschouw je het interview als persoonlijke communicatie en verwijs je er alleen naar in de tekst.

Om naar een gepubliceerd interview te verwijzen, gebruik je het standaard APA-format voor het type bron (zoals een boek, krant) waarin het interview is opgenomen.

Verwijzen naar interviews die je zelf hebt afgenomen

Een interview dat je zelf hebt afgenomen, wordt niet opgenomen in de literatuurlijst, omdat de lezers het niet kunnen raadplegen.

De manier waarop je in de tekst naar zo’n interview verwijst, verschilt voor scripties waarbij je interviewtranscripten opneemt in je bijlage en scripties waarbij je dat niet doet.

Je onderzoeksparticipanten citeren

Als je onderzoeksmethode (deels) bestond uit officiële interviews met participanten, voeg je meestal transcripten van deze interviews toe in een bijlage. Je hoeft geen APA-verwijzing in de tekst toe te voegen als je je participanten citeert, maar je geeft wel aan waar de lezer de transcripten kan vinden.

Een participant, David, gaf aan dat hij de ervaring “heel uitdagend” vond (volledige interviewtranscripten zijn opgenomen in Bijlage A).

Je hoeft de bijlage voor de interviewtranscripten maar één keer te noemen, ook als je meerdere keren participanten citeert. Dit geldt ook voor enquêtes.

Verwijzen naar persoonlijke interviews

Persoonlijke interviews zijn interviews die je informeel hebt afgenomen om extra informatie te verkrijgen om je beweringen te ondersteunen. Transcripten hiervan worden meestal niet opgenomen in een bijlage.

Aangezien deze interviews nergens worden gepubliceerd, beschouw je de citaten als persoonlijke communicatie. Je plaatst alleen een verwijzing in de tekst, maar neemt geen bronvermelding op in de literatuurlijst.

De verwijzing in de tekst bestaat uit de initialen en achternaam van de geïnterviewde, de woorden “persoonlijke communicatie” en de datum waarop je het interview hebt afgenomen.

Een van de betrokken onderzoekers lichtte per e-mail toe dat het project “nog in voorbereiding” was (L. Singh, persoonlijke communicatie, 24 april 2020).

Als je je scriptie in het Engels schrijft, zijn de APA-formats voor interviews nagenoeg hetzelfde. Je gebruikt de zinsnede personal communication in plaats van persoonlijke communicatie, draait de dag en maand om, en schrijft de maand met een hoofdletter.

Verwijzen naar gepubliceerde interviews

Om te verwijzen naar een gepubliceerd interview, gebruik je het format voor het type bron waarin het interview is verschenen.

De auteur is meestal de interviewer. De naam van de geïnterviewde wordt niet opgenomen in de verwijzing in de tekst of in de bronvermelding.

Het is wel belangrijk om duidelijk te maken wie wat gezegd heeft als je uit een interview citeert dat door iemand anders is afgenomen. In het volgende voorbeeld wordt onjuist gesuggereerd dat het citaat van Meertens is:

De verpleegkundigen zijn toe aan rust: “Het is belangrijk dat wij nu extra tijd krijgen om bij te komen van deze drukke periode, zodat we klaar zijn voor een nieuwe dag” (Meertens, 2018, p. 39).

Om duidelijk te maken dat dit de woorden van de geïnterviewde zijn in plaats van de interviewer, noem je de spreker in de zin:

De verpleegkundigen zijn toe aan rust, volgens ouderenverpleegkundige Scott Berg in een recent interview met het Algemeen Dagblad: “Het is belangrijk dat wij nu extra tijd krijgen om bij te komen van deze drukke periode, zodat we klaar zijn voor een nieuwe dag” (Meertens, 2018, p. 39).

Verwijzen naar een interview uit een krant

Om te verwijzen naar een interview uit een krant, gebruik je het standaard APA-format voor kranten, waarbij je de interviewer opneemt als auteur.

Format Achternaam Interviewer, Initialen. (jaar, dag maand). Titel interview. Naam Krant. URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Goudsmit, R. (2020, 19 december). Dansend beweegt Naomie Pieter door het racismedebat: Praten, praten, blijven praten. Trouw. https://www.trouw.nl/leven/dansend-beweegt-naomie-pieter-door-het-racismedebat-praten-praten-blijven-praten~b51b56df/
Verwijzing in de tekst (Goudsmit, 2020)

Verwijzen naar een podcastinterview

Als je wilt verwijzen naar een interview uit een podcast, gebruik je het standaard APA-format voor een podcastaflevering, waarbij je de host opneemt als auteur.

Format Achternaam Host, Initialen. (Host). (jaar, dag maand). Titel aflevering (Nr. Nummer). [Audio podcastaflevering]. In Naam Podcast. Productiemaatschappij. URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Van Egmond, J. (Host). (2020, 22 januari). Fabienne Chapot (Nr. 1). [Audio podcastaflevering]. In 1e Klas Verhalen. LINDA. https://www.radioviainternet.nl/podcasts/1e-klas-verhalen/2020/1-fabienne-chapot
Verwijzing in de tekst (Van Egmond, 2020)

Verwijzen naar een YouTube-interview

Om naar een interview te verwijzen dat je op YouTube hebt gezien, gebruik je het standaard APA-format voor YouTube-video’s. Hierbij zet je niet de interviewer op de plaats van de auteur, maar de organisatie die de video heeft geüpload.

Format Naam Uploader, Initialen. (jaar, dag maand). Titel video [Video]. YouTube. URL
Bronvermelding (literatuurlijst) VROUW. (2021, 7 maart). Interview Mariemme student-ondernemer [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=SnyfgjC1LnA
Verwijzing in de tekst (VROUW, 2018)

Scribbr APA CheckerNieuw

De slimme technologie van de APA Checker helpt je veelgemaakte fouten te voorkomen, zoals:

  • Ontbrekende komma's en punten
  • Verkeerd gebruik van 'et al.'
  • Ampersands (&) in verwijzigen in de tekst
  • Ontbrekende bronvermeldingen

Lees meer

Veelgestelde vragen

Moeten interviews worden opgenomen in een APA-literatuurlijst?

Interviews die je zelf afneemt, worden niet opgenomen in je literatuurlijst. In plaats daarvan citeer je ze in de lopende tekst als persoonlijke communicatie.

Gepubliceerde of opgenomen interviews worden wel toegevoegd aan de literatuurlijst. Je citeert ze in het gebruikelijke bronvermelding-format voor dat brontype (bijvoorbeeld een krantenartikel, boek of YouTube-video).

Welke brontypen worden volgens de APA-stijl geciteerd als persoonlijke communicatie?

Volgens de APA-stijl vallen alle bronnen die niet kunnen worden geraadpleegd door de lezer onder persoonlijke communicatie. Als jouw bron privé of ontoegankelijk is voor het lezerspubliek van je tekst, dan valt deze onder persoonlijke communicatie.

Veelvoorkomende voorbeelden zijn gesprekken, e-mails, berichten, brieven en interviews of optredens die niet zijn opgenomen.

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Apps Arrest en jurisprudentie
bericht op een forum Blendle-artikel of krantenartikel (internet)
Brief van minister (Kamerbrief, Kamerstuk) Brochure of pamflet
Bundel Conferentiepapers of proceedings
E-book Encyclopedie
Enquête of survey Facebook
Foto, afbeelding of illustratie Hoofdstuk/gedeelte uit bundel
Interne documenten (intranet) Interview
Krantenartikel (offline) Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Reclame op tv of radio
Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora) Software
Statistische database (CBS) Tabellen en figuren uit andere bronnen
TED-talk Thesis, dissertatie of scriptie
Tijdschriftartikel Toespraak of speech
Tv-serie Twitter (tweet)
Website Wetenschappelijk (journal) artikel in voorpublicatie
Wetenschappelijk tijdschrift (journal) Wetsartikel en wettekst
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur, een master in Linguistics en een master in Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor schrijft ze nu artikelen over alles wat bij een scriptie komt kijken om zo studenten met succes te laten afstuderen.

1 reactie

Julia Merkus
Julia Merkus (Scribbr Team)
8 april 2021 om 14:00

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Is er nog iets onduidelijk? Ik doe mijn best om vragen en opmerkingen te beantwoorden. :)

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.