De missie en visie van een bedrijf in je scriptie beschrijven

In je scriptie is het belangrijk dat je de missie en visie van je organisatie beschrijft.

De missie beschrijft de identiteit van een organisatie en wat deze in de huidige situatie wil bereiken. De visie daarentegen gaat in op het ideaalbeeld van de organisatie voor de toekomst; wat de organisatie op de lange termijn wil bereiken.

Door de missie van je opdrachtgever te achterhalen, krijg je meer inzicht in de markt, het product, de competenties, het onderscheidend vermogen en de kernwaarden van het bedrijf. Op basis van de visie begrijp je wat de langetermijndoelstellingen zijn en wat het ideale toekomstbeeld is.

Met deze informatie kun je bepalen hoe jouw scriptie een bijdrage kan leveren en welke interne en/of externe factoren een negatieve of positieve rol spelen bij het wel of niet behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Missie en visie voorbeelden

Wat is een missie?

Met een missie formuleert een organisatie wat haar identiteit is en verantwoordt het haar bestaansrecht. De missie gaat in op wat het bedrijf doet, is en in iedere situatie wil bereiken. De missie is daarmee tijdloos en staat niet ter discussie.

Een missie kan ingaan op:

 • Het werkterrein (markt, doelgroep, stakeholders) in de dagelijkse praktijk
 • Het bestaansrecht; wat de organisatie bijdraagt aan de maatschappij
 • De kernwaarden, normen en overtuigingen van het bedrijf
 • Unique selling points waarmee het bedrijf zich onderscheidt van concurrentie

De missie wordt als leidraad gebruikt bij het formuleren van doelstellingen, strategieën, processen en prestaties. Medewerkers moeten kunnen terugvallen op een missie om te begrijpen hoe ze zich moeten gedragen in lijn met het bedrijf waarvoor ze werken.

De missie presenteren in je scriptie

Als je de missie van je opdrachtgever beschrijft in je scriptie, plan van aanpak of stageverslag, dien je deze letterlijk over te nemen en tussen aanhalingstekens te plaatsen. Zorg er daarom voor dat je erachter komt wat de missie precies is.

De missie kan uit een zin bestaan, maar ook uit een korte paragraaf. Meestal presenteer je eerst de missie van het bedrijf en daarna de visie.

Voorbeeld missie van een organisatie omschrijven in je scriptie
De missie van McDonalds (2020) luidt als volgt:
“McDonald’s staat midden in de samenleving. Ondernemen met oog voor de omgeving vinden we daarom bijzonder belangrijk en we nemen graag onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij. Think global, act local is al sinds de oprichting in de jaren 50 onze missie.”

Perfectioneer je stageverslag

Zorg voor een foutloos verslag met de hulp van onze professionele Scribbr-editors. We kijken je verslag na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Verslag nakijken Meer weten over nakijken

Wat is een visie?

De visie geeft aan wat de toekomstige doelstelling is van het bedrijf, ofwel met betrekking tot de aankomende 5 tot 10 jaar of met betrekking tot de ideale toekomst. Deze visie dient ter motivatie en inspiratie en gaat in op de verandering die een organisatie in de samenleving nastreeft.

Een visie verwijst naar:

 • Een droomscenario: de ideale situatie als de missie wordt gevolgd
 • De doelstelling van de organisatie voor de toekomst
 • De langetermijnplanning
 • Wat het bedrijf in de toekomst kan betekenen voor de markt of samenleving

Meestal zijn visies kort, bondig en motiverend, zodat ze gemakkelijk te onthouden zijn. Een visie kan in tegenstelling tot een missie worden aangepast, bijgesteld of volledig veranderd, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderende interne en externe omgevingsfactoren.

De visie in je scriptie beschrijven

Ook de visie van de organisatie van je opdrachtgever neem je direct over in je scriptie en schrijf je tussen aanhalingstekens. De visie bestaat meestal maar uit een paar worden of een korte zin.

Om deze reden is het een goed idee om kort uit te leggen wat de visie precies betekent. Hierbij ga je eigenlijk kort in op de strategie van het bedrijf.

Voorbeeld visie in je scriptie beschrijven en kort uitleggen
De visie van McDonalds (2020) is: “Good Food Fast”. Dit realiseert het bedrijf door de uitbreiding van het assortiment met innovatieve en kwalitatieve producten en door de restaurants een eigentijdse uitstraling te geven.

Hoe de missie en visie je kunnen helpen met je onderzoek

In de missie en visie van een bedrijf wordt waardevolle informatie met je gedeeld om je onderzoek op te baseren. Zo krijg je zicht op:

Missie

 • Markt: Op welke markt het bedrijf zich richt en wie de klanten zijn.
 • Product: Wat het bedrijf aanbiedt en in welke behoefte het voorziet.
 • Competenties: Hoe producten worden geleverd en beloftes worden waargemaakt.
 • Onderscheidende vermogen: Wat de unique selling points zijn waardoor het bedrijf kan concurreren.

Visie

 • Organisatiedoelstellingen op lange termijn
 • Ideeën voor de toekomst
 • Haalbare en realistische ambities
 • De kernvaardigheden die in de toekomst ontwikkeld moeten worden
 • Hoe de organisatiecultuur en waarden moeten zijn om de visie te realiseren

Ga na hoe jouw scriptie een bijdrage kan leveren

Het is van belang om inzicht te hebben in de missie en visie van het bedrijf waarvoor je onderzoek doet om te bepalen:

 • Hoe het doel van je scriptie een bijdrage kan leveren aan het behalen van de missie en visie.
 • Of de huidige situatie binnen het bedrijf in overeenstemming is met de missie en visie.
 • Welke vaardigheden of processen ontwikkeld moeten worden in de toekomst om de visie te realiseren.
 • Welke factoren in de huidige interne situatie niet in overeenstemming zijn met de missie.
 • Of de visie eventueel aangepast moet worden nadat je een interne en/of externe analyse hebt uitgevoerd.
 • Welke factoren bedreigingen vormen voor de missie en visie.
 • Of de medewerkers op de hoogte zijn van de missie en visie.
 • Of de missie en visie tot uiting worden gebracht in de producten, klantcontact en/of marketinguitingen.

Door inzicht te verkrijgen in een of meerdere van deze punten, kun je jouw opdrachtgever op weg helpen om ofwel de huidige situatie zo te verbeteren dat de missie en visie nageleefd worden of eventueel de missie en visie te herformuleren.

Hoe kom je achter de missie en visie van je opdrachtgever?

Je kunt op verschillende manier achterhalen wat de missie en visie van je opdrachtgever zijn. Vaak zijn de missie en visie van een bedrijf simpelweg op de website beschreven. Mocht dit niet zo zijn, dan kun je jouw opdrachtgever vragen wat de missie en visie zijn.

Perfectioneer je stageverslag

Zorg voor een foutloos verslag met de hulp van onze professionele Scribbr-editors. We kijken je verslag na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Verslag nakijken Meer weten over nakijken

Een missie en visie formuleren

Als de opdrachtgever nog geen missie en visie geformuleerd heeft, dan kun je overwegen om samen met je opdrachtgever op basis van de kernwaarden en algemene doelstellingen je missie formuleren. Vervolgens formuleer je op basis van je langetermijndoelstellingen de visie van het bedrijf.

Missie formuleren

Gebruik voor de formulering van de missie de kernwaarden en doelstellingen van een bedrijf.

Voorbeelden van kernwaarden:

 • Duurzaam ondernemen
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Respectvol met elkaar omgaan
 • Diversiteit stimuleren
 • Betrouwbaar zijn
 • Ethisch en integer te werk gaan
Let op: In sommige gevallen wordt ook van je gevraagd om de kernwaarden van de organisatie nog apart te beschrijven.

Voorbeelden van algemene doelstellingen:

 • Kwaliteit leveren
 • Snel leveren
 • Betaalbaar leveren
 • Luxe-producten aanbieden
 • Tevreden klanten
 • Eenvoudig te begrijpen klantprocessen
 • Beschikbaarheid

Visie formuleren

Als je je visie formuleert, moet je met je opdrachtgever nadenken over de meest ideale situatie over 5 tot 10 jaar en verder in de toekomst. Geen droom is eigenlijk te groot voor je visie. Vat in een inspirerende zin samen wat je uiteindelijke langetermijndoelstellingen zijn.

Voorbeelden van langetermijndoelstellingen

 • De wereld verbeteren door een medicijn voor een ziekte te leveren
 • Een bepaald probleem voor altijd oplossen
 • Mensen gelukkig maken
 • De beste kwaliteitsproducten aanbieden
 • Alle klanten op de wereld van dienst X voorzien

Verschil missie en visie met voorbeelden

Terwijl de missie ingaat op de identiteit van een organisatie en doelstellingen die iedere dag gelden en tijdloos zijn, beschrijft de visie het ideaalbeeld van de organisatie voor de toekomst. De visie geeft daarmee aan wat de organisatie op de lange termijn het allerliefst wil bereiken.

Voorbeelden missie en visie van bestaande bedrijven en organisaties

Let op: Zoals je in de voorbeelden hieronder ziet, zijn niet alle visies direct duidelijk en kunnen ze soms ook in meerdere zinnen omschreven worden. Het nadeel hiervan is dat de visie dan minder makkelijk te onthouden is en daardoor minder motiverend kan zijn.Ook worden missies soms kort en bondig in een zin geformuleerd. Als dit statement duidelijk van toepassing is op de dagelijkse doelstellingen van een bedrijf, is dat geen probleem. Mochten de missie en visie van jouw opdrachtgever niet direct duidelijk zijn, dan kun je ze in een korte paragraaf eronder uitleggen.
Missie: “Het dagelijks bestaan voor zoveel mogelijk mensen beter maken door het aanbieden van een breed assortiment functionele en goed vormgegeven woonartikelen tegen zulke lage prijzen dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn deze producten te kopen.”Visie: “Onze visie is om een beter dagelijks leven te creëren voor zoveel mogelijk mensen – voor klanten, maar ook voor onze medewerkers en de mensen die bij onze leveranciers werken.”
Missie: “De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in de wereld. De Rijksoverheid weegt belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken. De Rijksoverheid. Voor Nederland.”Visie: “De Rijksoverheid. Voor Nederland.”
Missie: “Uitstekende professionals, die samen werken om waarde te creëren. KPMG biedt Audit, Tax en Advisory diensten. Drie aanvullende gebieden van kennis en inzicht die ervoor zorgen dat KPMG in de behoeftes van de klanten kan voorzien. KPMG zet kennis om in waarde voor zowel de klanten, werknemers en de kapitaalmarkten.”Visie: “De community of choice”Uitleg visie: KPMG wil de community of choice zijn: de vanzelfsprekende keuze voor onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij in het algemeen.
Missie: “Do everything possible to expand human potential.”Visie: “To bring inspiration and innovation to every athlete in the world.”
Missie: “Eenbes basisschool Vijfblad is een school die het onderwijs zodanig inricht, dat het aansluit bij de basisbehoeften, de afkomst en het bijzondere karakter van elk kind afzonderlijk.We zorgen ervoor dat de kinderen na 8 jaar onderwijs voldoende kennis opgedaan hebben en zich voldoende vaardigheden hebben eigen gemaakt om met succes aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen.”Visie: “Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Het is de taak van onze school om elk kind volop gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Onze school werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem. We gaan uit van adaptief onderwijs en sluiten aan bij de basisbehoeften van elk kind, te weten Relatie, Autonomie en Competentie.”Kernwaarden: “Vernieuwend, vakmanschap, veelkleurig, veilig en vertrouwd.”

Meer weten over stage lopen?

Wil je meer weten over stage lopen? Bekijk ook eens onze andere artikelen over stage lopen en een stage- of reflectieverslag schrijven!

Veelgestelde vragen over de missie en visie van een organisatie

Wat is het verschil tussen de missie en visie?

De missie beschrijft de identiteit van een organisatie en wat deze in de huidige situatie wil bereiken. De visie daarentegen gaat in op het ideaalbeeld van de organisatie voor de toekomst (wat de organisatie op de lange termijn wil bereiken).

Hoe achterhaal je de missie en visie van een bedrijf?

Je kunt op verschillende manier achterhalen wat de missie en visie van je opdrachtgever zijn. Vaak worden de missie en visie van een bedrijf simpelweg op de website beschreven. Mocht dit niet zo zijn, dan kun je jouw opdrachtgever vragen wat de missie en visie zijn.

Wat is een stagebedrijfomschrijving?

In je stageverslag ga je in op het stagebedrijf en de externe omgeving. In deze stagebedrijfomschrijving kun je bijvoorbeeld ingaan op:

 • het type organisatie (NGO, eenmanszaak, vennootschap, etc.)
 • de oprichting en de oprichter
 • de omvang van de organisatie (aantal vestigingen, transacties, winst, etc.)
 • het aantal medewerkers en afdelingen
 • kenmerken van de afdeling waar je stage loopt
 • de missie en visie
 • de kernactiviteiten
 • de interne en externe communicatie
 • de huidige situatie
 • actuele ontwikkelingen binnen de organisatie
 • actuele ontwikkelingen in de omgeving (DESTEP-analyse)

 

 

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 04 april). De missie en visie van een bedrijf in je scriptie beschrijven. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/stage/missie-visie/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.