Wat is een correlatie?

Een correlatie laat zien of er een verband is tussen twee of meerdere variabelen. Een correlatiecoëfficiënt kan de richting van het verband (positief, negatief) laten zien en geeft ook aan hoe sterk het verband is.

  • Een positieve correlatie betekent dat beide variabelen samen toenemen of afnemen.
  • Een negatieve correlatie betekent dat de ene variabele toeneemt, terwijl de andere variabele afneemt.
  • Als de correlatiecoëfficiënt gelijk is aan 0, is er geen verband tussen de variabelen (zero correlation).

Correlationeel onderzoek is een niet-experimentele variant van kwantitatief onderzoek.