Wat moet er in een onderzoeksplan?

Het onderzoeksplan, ook wel onderzoeksaanpak genoemd, is het plan dat je schrijft voordat je aan je scriptie begint.

Op het hbo wordt het onderzoeksplan opgeschreven in een plan van aanpak. Op de universiteit wordt dit ook wel de proposal genoemd. In het plan beschrijf je wat je wilt onderzoeken, waarom, met ie, wanneer, waar en op welke manier.

Het onderzoeksplan stel je op voordat je begint met het schrijven van je scriptie. Je beschrijft hierin alles wat je in je vooronderzoek hebt uitgezocht. Van het kiezen van de opdrachtgever tot aan de gekozen onderzoeksmethoden.

Pas zodra je plan is goedgekeurd door je begeleider kun je van start met je scriptie.

onderzoeksplan

deelvragen hoofdvraag probleemstelling doelstelling onderzoeksopzet probleemorientatie proposal plan van aanpak onderzoeksplan

Wat staat er in het onderzoeksplan?

De volgende vragen beantwoord je in het plan:

 • Waarom wordt het onderzoek gedaan?
 • Wat wil men weten? Wat is het probleem?
 • Waar moet het onderzoek plaatsvinden?
 • Wanneer moet het onderzoek uitgevoerd worden?
 • Wie moeten onderzocht worden?
 • Voor wie is het onderzoek bedoeld?
 • Hoe kan het onderzoek het beste gedaan worden?

De vragen ‘waarom’ en ‘wat’ verwerk je in de probleemoriëntatie. De overige vragen verwerk je in de onderzoeksopzet.

Probleemoriëntatie scriptie | Onderzoeksopzet

Plan van aanpak en proposal

Bij het schrijven van het onderzoeksaanpak kun je de structuur gebruiken van het plan van aanpak of de proposal.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Veelgestelde vragen

Wat is een onderzoeksopzet of onderzoeksplan?

Een onderzoeksplan is een strategie om je onderzoeksvraag te beantwoorden met behulp van empirische data. Als je een onderzoeksdesign maakt, moet je beslissingen nemen met betrekking tot:

Wat is het doel van een onderzoeksplan of onderzoeksopzet?

Met een goed opgesteld onderzoeksplan, bestaande uit je onderzoeksopzet en probleemanalyse, kun je ervoor zorgen dat je onderzoeks- en analysemethoden passen bij je onderzoeksdoelen. Zo kan een begeleider beoordelen of je onderzoek goed in elkaar zit voordat je begint met het daadwerkelijke onderzoek.

Ook vormt het plan een leidraad tijdens je onderzoek.

Een onderzoeksplan kan een onderzoeksvoorstel (research proposal) of plan van aanpak (PvA) zijn.

Uit welke fases bestaat een planning voor je scriptie?

Met behulp van de scriptieplanning kun je stapsgewijs al je deadlines halen en ervoor zorgen dat je op tijd afstudeert.

In de tijdsplanning maak je onderscheid tussen de fase waarin je:

 • informatie verzamelt (de startfase);
 • het daadwerkelijke onderzoek doet (de onderzoekfase);
 • de uitkomsten van het onderzoek opschrijft (de schrijffase).

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. (2021, 29 oktober). Wat moet er in een onderzoeksplan?. Scribbr. Geraadpleegd op 26 januari 2023, van https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/onderzoeksplan/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.