Voorbeeld APA-stijl: Website (internetbronnen) | Uitleg

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 en Engelstalige bronvermeldingen vind je elders.

APA-bronvermeldingen voor een website bevatten doorgaans de auteur, publicatiedatum, titel van de pagina of het artikel, de naam van de website, een raadpleegdatum en de URL.

Als de auteur niet wordt genoemd, dan gebruik je de organisatie als auteur of dan begint je bronvermelding met de titel van het artikel.

Als je verwijst naar een online versie van een gedrukte publicatie (zoals een krant, tijdschrift of woordenboek), gebruik je hetzelfde format als voor de gedrukte versie, maar dan met de raadpleegdatum en een URL op het eind.

Genereer foutloze APA-bronvermeldingen met Scribbr

Verwijzen naar een gehele website

Als je in je tekst naar een website verwijst zonder een specifiek deel te citeren of parafraseren, heb je geen officiële APA-verwijzing nodig. In plaats daarvan mag je de URL tussen haakjes plaatsen achter de naam van de website:

Een van de meest populaire socialemediasites, Instagram (https://instagram.nl), wordt gebruikt om foto’s en video’s te delen.

Voor dit type verwijzing hoef je geen bronvermelding op te nemen in de literatuurlijst. Als je naar een specifieke pagina of naar een bepaald artikel verwijst, voeg je wel een officiële verwijzing in de tekst toe, evenals een bronvermelding in de literatuurlijst.

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Verwijzen naar online artikelen

Er bestaan verschillende soorten online artikelen en het APA-format voor de bronvermelding en verwijzing in de tekst hangt af van de plaats waar het artikel verschijnt.

Als je je scriptie in het Engels schrijft, dan zijn de formats nagenoeg hetzelfde. Je draait wel de dag en maand om en de maand wordt met een hoofdletter geschreven in het Engels. De afkorting “z.d.” (zonder datum) vervang je door “n.d.” (no date).

De Amerikaanse richtlijnen schrijven voor om de raadpleegdatum alleen te noteren als de inhoud van de internetbron waarschijnlijk nog kan veranderen. Het is vaak lastig om te bepalen of je met een veranderlijke bron te maken hebt, en daarom is het beter om de raadpleegdatum altijd op te nemen in de bronvermelding.

Online artikelen uit kranten, tijdschriften en blogs

Artikelen die als online versie van een gedrukte publicatie (zoals kranten en tijdschriften) verschijnen, worden op dezelfde manier behandeld als de gedrukte versie, maar dan met een URL op het eind van de bronvermelding.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Publicatie. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Willems-ter Maat, E., & Van Maanen, S. (2021, 17 maart). Even een andere verkiezing: De frikandel is meest favoriete snack. De Gelderlander. Geraadpleegd op 21 april 2021, van https://www.gelderlander.nl/winterswijk/even-een-andere-verkiezing-de-frikandel-is-meest-favoriete-snack~a548757f/
Verwijzing in de tekst (Willems-ter Maat & Van Maanen, 2021)

Hetzelfde APA-format wordt gebruikt voor blogposts. Hierbij gebruik je de naam van de blog in plaats van de naam van het tijdschrift of de krant.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Blog. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Lemmens, M. (2021, 15 maart). Hoe verandert onze taal? Taalpraat. Geraadpleegd op 22 april 2021, van https://taalpraat.nl/2021/03/hoe-verandert-onze-taal/
Verwijzing in de tekst (Lemmens, 2021)

Artikelen van nieuwssites zonder gedrukte editie (alleen digitaal)

Voor artikelen van nieuwssites zonder gedrukte editie (zoals nu.nl of nos.nl) cursiveer je de naam van het artikel in plaats van de naam van de website.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar, dag maand). Titel artikel. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Dorlo, C. (2017, 23 december). Een jaar lang goed nieuws, wat heeft het ons opgeleverd? NOS Nieuws. Geraadpleegd op 21 april 2021, van https://nos.nl/collectie/13626/artikel/2208997-een-jaar-lang-goed-nieuws-wat-heeft-het-ons-opgeleverd
Verwijzing in de tekst (Dorlo, 2017)

Websites zonder auteur

Als een webpagina geen individuele auteur noemt, kun je de pagina meestal toeschrijven aan een organisatie of (overheids)instantie. Als de auteursnaam hierdoor exact overeenkomt met de naam van de website, laat je de naam van de website weg in je APA-bronvermelding.

Format Naam Organisatie. (Jaar, dag maand). Titel pagina. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Scribbr. (z.d.). Nakijkservice. Geraadpleegd op 23 april 2021, van https://www.scribbr.nl/nakijkservice/nederlands/
Verwijzing in de tekst (Scribbr, z.d.)

Als je helemaal geen auteur kunt aanwijzen, vervang je de auteursnaam door de titel van de pagina of het artikel.

Voor de APA-verwijzing in de tekst plaats je de titel tussen dubbele aanhalingstekens als deze geen speciale opmaak heeft in de literatuurlijst. Als de titel in de literatuurlijst schuingedrukt is, wordt deze bij de verwijzing in de tekst ook schuingedrukt. Bij de verwijzing krijgen het eerste woord en alle kernwoorden van de titel een hoofdletter (title case), terwijl in de literatuurlijst regulier hoofdlettergebruik wordt toegepast. Verkort de titel tot de eerste paar woorden indien nodig.

Format Titel pagina. (Jaar, dag maand). Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Ook in Nederland discussie over veiligheid van vrouwen: Onbewust let je toch altijd op. (2021, 17 maart). NOS Nieuws. Geraadpleegd op 20 april 2021, van https://nos.nl/artikel/2372967-ook-in-nederland-discussie-over-veiligheid-van-vrouwen-onbewust-let-je-toch-altijd-op
Verwijzing in de tekst (Ook in Nederland discussie, 2021)

Websites zonder datum

Als de webpagina of het artikel geen publicatie- of bijwerkdatum geeft, vervang je de datum door “z.d.” in alle APA-verwijzingen en -bronvermeldingen.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (z.d.). Titel pagina. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Benders, L. (z.d.). Structuur en indeling van een scriptie. Scribbr. Geraadpleegd op 17 maart 2021, van https://www.scribbr.nl/category/scriptie-structuur/
Verwijzing in de tekst (Benders, z.d.)

Zijn jouw APA-bronvermeldingen foutloos?

De AI-gedreven APA Checker toont je iedere fout in je bronvermelding en legt je uit hoe je het oplost. Nooit meer een lager cijfer door bronvermelding!

Aan de slag

Verwijzen naar sociale media

De meeste socialemediaberichten hebben geen titel, dus daarom gebruik je de eerste twintig woorden als titel in je APA-bronvermelding. Deze worden schuingedrukt. Geef ook relevante informatie over het type bericht en multimedia-aspecten (zoals video’s, afbeeldingen, geluiden, links) tussen blokhaken.

Format Achternaam Auteur, Initialen. (Jaar, dag maand). Eerste 20 woorden van bericht [Beschrijving van multimedia-aspecten] [Type bericht]. Naam Website. Geraadpleegd op dag maand jaar, van URL
Bronvermelding (literatuurlijst) Grace, G. (2021, 14 januari). We hebben de shows die ik volgende maand zou gaan doen helaas moeten verzetten. Ik weet dat sommigen van jullie [Afbeelding en link bijgevoegd] [Statusupdate]. Facebook. Geraadpleegd op 17 maart 2021, van https://www.facebook.com/glennisgrace/posts/1892645347
Verwijzing in de tekst (Grace, 2021)

Op sommige socialemediasites (zoals Twitter) plaatsen gebruikers berichten onder hun gebruikersnaam in plaats van of als aanvulling op hun echte naam. Als de naam van de auteur bekend is, voeg je deze toe met de gebruikersnaam tussen blokhaken.

Rutte, M. [@MinPres]. (2021, 31 januari). Mijn hartelijke felicitaties voor Prinses Beatrix, die vandaag haar 83ste verjaardag viert. Ik wens haar een feestelijke dag toe en [Foto toegevoegd] [Tweet]. Twitter. Geraadpleegd op 15 maart 2021, van https://twitter.com/MinPres/status/1355788097372434432

In sommige gevallen wil je verwijzen naar een geheel socialemediaprofiel in plaats van een specifiek bericht. Dat doe je op de volgende wijze:

Lovato, D. [ddlovato]. (z.d.) Tweets [Twitterprofiel]. Twitter. Geraadpleegd op 17 maart 2021, van https://twitter.com/ddlovato

Veelgestelde vragen

Hoe verwijs ik naar een bron zonder auteur volgens de APA-stijl?

Gebruik de naam van de organisatie op de plaats van de auteur in bronvermeldingen in de literatuurlijst en verwijzingen in de tekst, indien de naam van de auteur niet wordt genoemd, maar de bron duidelijk kan worden toegeschreven aan een specifieke organisatie (zoals een persbericht van een goed doel, een rapport van een bureau of een webpagina van een bedrijfswebsite).

Als de auteur niet kan worden bepaald (zoals bij een Wikipedia-pagina die door meerdere mensen is bewerkt of bij een anoniem gepubliceerd online artikel), gebruik je de titel op de plaats van de auteur. Bij de verwijzing in de tekst zet je de titel tussen dubbele aanhalingstekens als je voor de bronvermelding in de literatuurlijst geen opmaak gebruikt, en je gebruikt cursivering in de tekst als de titel ook schuingedrukt wordt in de literatuurlijst. Indien nodig kort je de titel in.

Hoe verwijs ik naar een bron zonder paginanummers volgens de APA-stijl?

Als je een specifieke passage uit een bron citeert of parafraseert, moet je de plaats van die passage aangeven in je verwijzing in de tekst. Als er geen paginanummers zijn (bijvoorbeeld als je naar een website verwijst), maar de tekst wel lang is, kun je sectiekoppen, paragraafnummers of een combinatie van de twee gebruiken:

(Abels, 2021, Resultatensectie, par. 1).

Sectiekoppen kunnen worden ingekort als dat nodig is. Kindle plaatsnummers kunnen niet worden gebruikt bij het citeren van een e-book, omdat deze onbetrouwbaar zijn.

Als je verwijst naar de bron als geheel is het niet nodig om een paginanummer of andere plaatsaanduiding te vermelden.

Wanneer moet ik een raadpleegdatum toevoegen aan een APA-verwijzing?

Volgens de Amerikaanse APA-richtlijnen hoef je alleen een raadpleegdatum toe te voegen als je verwijst naar websites of online artikelen die waarschijnlijk zullen veranderen na verloop van tijd. In de praktijk is het heel lastig om vast te stellen of je met een veranderlijke website te maken hebt, dus daarom raden we aan om altijd een raadpleegdatum op te nemen voor online bronnen zonder DOI of stabiele URL.

Dit kun je doen door het volgende toe te voegen op het eind van de bronvermelding:

Geraadpleegd op 16 januari 2023, van https://www.scribbr.nl/handleiding-apa-regels/

Hoe ziet een APA-verwijzing in de tekst eruit voor een website?

Als je een webpagina of online artikel citeert in APA-stijl, bestaat de verwijzing in de tekst uit de achternaam van de auteur en het publicatiejaar. Een voorbeeld is: (Merkus & Streefkerk, 2020). Hierbij kan de auteur ook een organisatie zijn, bijvoorbeeld: (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018).

Als je direct citeert, moet je ook een plaatsaanduiding toevoegen. Aangezien websites geen paginanummers hebben, kun je een van de volgende opties gebruiken:

  • Paragraafnummer: (Boen, 2018, par. 3)
  • Kop of naam van de sectie: (CBS, 2020, Griepseizoen-sectie)
  • Ingekorte kop: (CBS, 2020, “Belangrijkste punten”-sectie)

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Hoe verwijs ik naar een bron met een onbekende auteur of publicatiedatum volgens de APA-stijl?

Geen auteur

In plaats van de achternaam van de auteur, voeg je de eerste paar woorden van de publicatietitel toe bij de verwijzing in de tekst. Zet de titel tussen dubbele aanhalingstekens als je een artikel, webpagina of hoofdstuk uit een boek citeert. Schrijf de titel van tijdschriften, boeken en rapporten schuingedrukt.

Geen publicatiedatum

Als de publicatiedatum onbekend is, gebruik je “z.d.” (zonder datum). Bijvoorbeeld: (Jagers, z.d.).

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2024, 17 januari). Voorbeeld APA-stijl: Website (internetbronnen) | Uitleg. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-voorbeelden/website/

Bekijk alle APA-voorbeelden

(Geredigeerd) boek en e-book (Speel)film of documentaire
Brochure of pamflet Conferentiepapers of proceedings
Encyclopedie Enquête of survey (dataset)
Foto, afbeelding of illustratie Interview
Krantenartikel Overheidswebsite of -rapport
Patent (octrooi) Pdf-documenten
Persbericht Persoonlijke communicatie (interne bronnen)
Podcast Powerpoints of hand-outs
Rapport of jaarverslag Religieuze boeken (Bijbel, Koran, Thora)
Tabellen en figuren uit andere bronnen TED-talk
Thesis, dissertatie of scriptie Tijdschriftartikel
Toespraak of speech Tv-serie
Twitter (tweet) Webpagina zonder auteur, datum of titel
Website (internetbronnen) Wetenschappelijk tijdschrift (journal)
Wikipedia-artikel Woordenboek
YouTube-video
Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.