Wat zijn de drie belangrijkste beschrijvende statistieken?

De drie belangrijkste beschrijvende statistieken hebben betrekking op de frequentieverdeling, centrale tendens en variabiliteit van de dataset.

  • Verdeling (distribution) verwijst naar de frequentie waarmee bepaalde antwoorden voorkomen.
  • Centrummaten (measures of central tendency) geven je het gemiddelde voor iedere vraag.
  • Spreidingsmaten (measures of variability) laten je de mate van spreiding in de dataset zien.