Hoe plot je verklarende en responsvariabelen in een grafiek?

In grafieken wordt de verklarende variabele over het algemeen op de x-as (horizontale as) geplaatst, terwijl de responsvariabele op de y-as (verticale as) wordt geplaatst.

  • Als je kwantitatieve variabelen hebt, gebruik je een scatterplot of lijndiagram.
  • Als je responsvariabele categorisch is, gebruik je een scatterplot of lijndiagram.
  • Als je verklarende variabele categorisch is, gebruik je een staafdiagram.