Standaardzinnen: Suggesties voor vervolgonderzoek

In de discussie van je onderzoek doe je aanbevelingen voor verder onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen die meer aandacht verdienen of nieuwe vragen die uit jouw onderzoek volgen. Deze standaardzinnen kunnen je hierbij helpen.

Vervolgonderzoek …

 1. Een volgend verkennend onderzoek kan worden uitgevoerd naar …
 2. Verder onderzoek zou X beter en uitvoeriger moeten bestuderen.
 3. Vervolgonderzoek zou kunnen focussen op …
 4. Verder onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of …
 5. Verder onderzoek naar dit onderwerp helpt om …
 6. Vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd om na te gaan of …
 7. Vervolgonderzoek dient te worden verricht om te onderzoeken hoe …
 8. Verder onderzoek naar deze vragen is een relevante manier om …
 9. Vervolgonderzoek is nodig om de verbanden tussen X en Y te bepalen.
 10. Vervolgonderzoek kan de effectiviteit van X bepalen.
 1. Further research might explore …
 2. Further research could usefully explore how …
 3. Further research should focus on determining …
 4. Further research is required to determine whether …
 5. Further research in this field would be of great help in …
 6. Further research should be carried out to establish the …
 7. Further research should be undertaken to explore how …
 8. Further research on these questions would be a useful way of …
 9. Further research needs to examine more closely the links between X and Y.
 10. Further research could also be conducted to determine the effectiveness of …

Overtuigen dat vervolgonderzoek nodig is

 1. Dit is een belangrijk onderwerp voor vervolgonderzoek.
 2. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord over…
 3. Verschillende vragen blijven op dit moment onbeantwoord.
 4. Ondanks deze veelbelovende resultaten zijn niet alle vragen beantwoord.
 5. Verder onderzoek is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van … te bepalen.
 6. Om … te onderzoeken, moet een vervolgonderzoek worden verricht.
 7. Om een volledig beeld van X te krijgen, is aanvullend onderzoek nodig waarin…
 8. In een vervolgonderzoek is het een mogelijkheid om een andere X te gebruiken waarmee…
 9. Het is noodzakelijk dat aanvullend onderzoek gedaan wordt dat rekening houdt met deze variabelen.
 10. Onderzoeksvragen die gesteld kunnen worden, zijn…
 1. This is an important issue for future research.
 2. There are still many unanswered questions about …
 3. Several questions remain unanswered at present.
 4. Despite these promising results, questions remain.
 5. Further work is required to establish the viability of …
 6. Further research should be undertaken to investigate the …
 7. To develop a full picture of X, additional studies will be needed that …
 8. In future investigations, it might be possible to use a different X in which …
 9. Further studies, which take these variables into account, will need to be undertaken.
 10. Research questions that could be asked include …

* De originele Engelse zinnen komen van de Manchester Phrasebank

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Hoogterp, A. (2023, 21 februari). Standaardzinnen: Suggesties voor vervolgonderzoek. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/standaardzinnen/standaardzinnen-suggesties-voor-vervolgonderzoek/

Wat vind jij van dit artikel?
Anna Hoogterp

Anna werkt als editor voor Scribbr en schrijft artikelen over taal en scripties. Daarnaast werkt zij aan haar eigen scriptie om de master Schrijven af te ronden.