Wat is een Gap-analyse?

Een Gap-analyse met behulp van het SERVQUAL-model is een kwalitatieve onderzoeksmethode om de verwachtingen van klanten te vergelijken met hun daadwerkelijke ervaringen met een bedrijf.

Zo krijg je inzicht in vijf mogelijke gaps:

  • Knowledge gap
  • Policy gap
  • Delivery gap
  • Communication gap
  • Customer gap

Dit zijn tekortkomingen in het bedrijf met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening.