Wat is de formule voor de determinatiecoëfficiënt?

Er zijn twee formules die je kan gebruiken om de determinatiecoëfficiënt (R²) van een enkelvoudige lineaire regressie te berekenen.

Formule 1: R^2=(r)^2

Formule 2: R^2=1-\dfrac{\textup{RSS}}{\textup{TSS}}