APA-stijl richtlijnen voor citaten (uitleg & voorbeelden)

Dit artikel beschrijft de Nederlandse 7de editie APA-stijl richtlijnen. De richtlijnen voor APA 6 vind je elders

Een citaat is een stukje tekst dat woord voor woord is gekopieerd uit een bron. Je kunt een woord, deel van een zin, hele zin of hele passage citeren.

Er zijn drie hoofdregels voor citaten in APA-stijl:

Citaat
Volgens een recente studie kunnen citaten handig zijn bij academisch schrijven (Vrolijks et al., 2019, p. 23).

Verwijzingen in de tekst bij citaten

Voor een citaat in APA-stijl voeg je altijd de achternaam van de auteur, het publicatiejaar van de bron en de pagina waarop het citaat staat toe. Het paginanummer wordt voorafgegaan door “p.” (voor één pagina) of door “pp.” (voor meerdere pagina’s).

Er zijn twee typen verwijzingen in de tekst: tussen haakjes en narratief.

Verwijzing tussen haakjes

Voor een verwijzing tussen haakjes plaats je de gehele bronvermelding tussen haakjes direct na het citaat en voor de punt (of een ander leesteken).

Een recent onderzoek naar plagiaat onder studenten toonde aan dat “plagiaat eerder het gevolg is van verwarring dan van kwade opzet” (Hoogmans & Perkic, 2017, p. 117).

Narratieve verwijzing

In een narratieve verwijzing worden de auteursnamen geïntegreerd in de zin. Plaats het publicatiejaar tussen haakjes direct na de naam van de auteur en plaats het paginanummer tussen haakjes direct na het citaat.

Hoogmans en Perkic (2017) stellen dat “plagiaat eerder het gevolg is van verwarring dan van kwade opzet” (p. 117).

Onthoud dat voor iedere verwijzing in de tekst een volledige APA-bronvermelding moet worden opgenomen in de literatuurlijst. Je kunt deze bronvermeldingen makkelijk genereren met onze gratis APA Generator.

Genereer APA-bronvermeldingen

Wist je dat...

Je binnen 10 minuten kunt checken of je verslag of scriptie plagiaat bevat? Het is veilig, betrouwbaar en gratis!

Doe de check

Een bron zonder paginanummers citeren

Sommige brontypen, zoals webpagina’s, hebben geen paginanummer. In dit geval voeg je over het algemeen een alternatieve plaatsaanduiding toe voor een citaat, tenzij de bron een hele korte tekst is.

De plaatsaanduider kan een hoofdstuk- of sectietitel zijn (ingekort indien nodig), een paragraafnummer, of een combinatie van de twee. Gebruik de plaatsaanduider die de lezer het best helpt om het citaat te vinden.

Voor bronnen als films, YouTube-video’s of audioboeken gebruik je een tijdstempel om het begin van een citaat aan te geven.

Voorbeeld: Sectietitel
Hoewel citaten handig zijn, moeten ze niet te vaak worden ingezet: “Te veel citaten maken een tekst vaak minder origineel” (Amens, 2018, Introductiesectie).
Voorbeeld: Paragraafnummer
Hoewel citaten handig zijn, moeten ze niet te vaak worden ingezet: “Te veel citaten maken een tekst vaak minder origineel” (Amens, 2018, par. 2).
Voorbeeld: Sectietitel en paragraaf
Hoewel citaten handig zijn, moeten ze niet te vaak worden ingezet: “Te veel citaten maken een tekst vaak minder origineel” (Amens, 2018, Introductiesectie, par. 2).
Voorbeeld: Tijdstempel
Hoewel citaten handig zijn, moeten ze niet te vaak worden ingezet: “Te veel citaten maken een tekst vaak minder origineel” (Amens, 2018, 01:21).

Citaten van 40 woorden of meer (APA-blokcitaten)

Als een citaat uit 40 woorden of meer bestaat, moet het worden vormgegeven als een blokcitaat. Voor de APA-stijl hanteer je de volgende regels:

 • Gebruik geen dubbele aanhalingstekens.
 • Begin het citaat op een nieuwe regel.
 • Laat het gehele citaat inspringen met een tab.
 • Gebruik dubbele regelafstand voor het gehele citaat.
 • Laat de reguliere tekst niet opnieuw inspringen na het blokcitaat.

Net als bij gewone citaten kan een blokcitaat gepaard gaan met een verwijzing tussen haakjes of een narratieve verwijzing. Voor blokcitaten geldt wel dat de verwijzing na de punt komt als het citaat eindigt met een punt.

Voorbeeld: Blokcitaat met verwijzing tussen haakjes
Soms is het nodig om een lange bron te citeren:

Blokcitaten zijn bijzonder handig als je het taalgebruik van een auteur wilt citeren of als je een argument wilt presenteren om het kritisch te evalueren. Je kunt het citaat duidelijk onderscheiden van jouw eigen woorden door het citaat op een nieuwe regel te plaatsen en te laten inspringen. Daarom zijn dubbele aanhalingstekens niet nodig. (Rubens, 2018, p. 32)

Voorbeeld: Blokcitaat met narratieve verwijzing
Rubens (2018) legt het doel en format van blokcitaten uit:

Blokcitaten zijn bijzonder handig als je het taalgebruik van een auteur wilt citeren of als je een argument wilt presenteren om het kritisch te evalueren. Je kunt het citaat duidelijk onderscheiden van jouw eigen woorden door het citaat op een nieuwe regel te plaatsen en te laten inspringen. Daarom zijn dubbele aanhalingstekens niet nodig. (p. 32)

Blokcitaten van meerdere paragrafen

Als het blokcitaat meerdere paragrafen bevat, laat je vanaf de tweede alinea steeds de eerste regel van een nieuwe alinea inspringen.

Blokcitaat van meerdere paragrafen
Soms is het nodig om een lange bron te citeren:

Blokcitaten zijn bijzonder handig als je het taalgebruik van een auteur wilt citeren of als je een argument wilt presenteren om het kritisch te evalueren. Je kunt het citaat duidelijk onderscheiden van jouw eigen woorden door het citaat op een nieuwe regel te plaatsen en te laten inspringen. Daarom zijn dubbele aanhalingstekens niet nodig.

Echter, het is belangrijk om niet steeds lange citaten te gebruiken om je punt te maken. Elk citaat moet worden geïntroduceerd en uitgelegd in je eigen woorden. (Rubens, 2018, p. 32)

Citaten aanpassen in APA-stijl

Over het algemeen moet een citaat een exacte kopie van het origineel zijn. Toch zijn er enkele situaties waarin je wat kleine aanpassingen mag doen.

Je mag het hoofdlettergebruik bij het eerste woord of het leesteken op het eind veranderen, zodat het citaat grammaticaal gezien in je tekst past, mits je daarbij niet de betekenis van het citaat verandert.

Alle andere veranderingen moet je markeren volgens deze APA-richtlijnen.

Een citaat inkorten

Als je enkele woorden, zinsneden of zinnen wilt weglaten uit het citaat om ruimte te besparen, gebruik je een beletselteken (. . .) met een spatie voor en na het teken. Zo geef je aan dat een deel van het citaat is weggelaten.

Voorbeeld: Verkort citaat met beletselteken
Volgens Ahyoka (2017) “zijn citaten handig om . . . taalgebruik te analyseren” (p. 2).
Voorbeeld: Verkort citaat met beletselteken en punt
Volgens Ahyoka (2017) “zijn citaten handig om definities te geven en taalgebruik te analyseren. . . . Echter, te veel citaten kunnen een tekst minder origineel maken” (p. 2).

Als je een complete zin weglaat uit het citaat, dan voeg je voorafgaand aan het beletselteken een punt toe om het zinseinde aan te geven.

Een citaat verhelderen

Soms wil je mogelijk een woord of zinsnede toevoegen om context te geven. Zo wil je wellicht een naam toevoegen om te verhelderen naar wie of wat een persoonlijk voornaamwoord verwijst.

Alle tekst die je toevoegt, moet tussen blokhaken staan om aan te geven dat de informatie geen deel uitmaakt van het origineel.

Tekst toevoegen aan een citaat
Volgens Andersen (2018) “weerspiegelen de resultaten [van de verkiezingen] die van de peilingen” (p. 13).

Nadruk leggen op een deel van het citaat

Als je een woord of zinsnede uit een citaat wilt benadrukken, maak je dat deel schuingedrukt op en plaats je de woorden “nadruk toegevoegd” tussen blokhaken achter het benadrukte deel.

Cursivering voor nadruk
Volgens Andersen (2018) “weerspiegelen de resultaten die van de peilingen [nadruk toegevoegd]” (p. 13).

Fouten in citaten

Als het citaat een spelfout of grammaticale fout bevat, geef je dit aan met het Latijnse woord “sic”. Je maakt het woord schuingedrukt op en plaatst het tussen blokhaken direct na de fout.

Een fout markeren
Volgens Andersen (2018) “weerspiegelen de resultaten die van de pijlingen [sic]” (p. 13).

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

 • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
 • Lijst met alle gevonden bronnen
 • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Veelgestelde vragen

Hoe verwijs ik naar een bron zonder paginanummers volgens de APA-stijl?

Als je een specifieke passage uit een bron citeert of parafraseert, moet je de plaats van die passage aangeven in je verwijzing in de tekst. Als er geen paginanummers zijn (bijvoorbeeld als je naar een website verwijst), maar de tekst wel lang is, kun je sectiekoppen, paragraafnummers of een combinatie van de twee gebruiken:

(Abels, 2021, Resultatensectie, par. 1).

Sectiekoppen kunnen worden ingekort als dat nodig is. Kindle plaatsnummers kunnen niet worden gebruikt bij het citeren van een e-book, omdat deze onbetrouwbaar zijn.

Als je verwijst naar de bron als geheel is het niet nodig om een paginanummer of andere plaatsaanduiding te vermelden.

Wanneer moet ik “et al.” gebruiken bij APA-verwijzingen in de tekst?

De afkorting “et al.” (die “en anderen” betekent) wordt gebruikt om verwijzingen in de tekst met drie of meer auteurs in te korten. Dat werkt als volgt:

Je gebruikt alleen de achternaam van de eerste auteur, gevolgd door “et al.”, een komma en het publicatiejaar. Een voorbeeld is: (Verstraten et al., 2020).

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Hoe citeer ik een indirecte bron in APA-stijl (bron in bron)?

Bij een APA-verwijzing in de tekst gebruik je de zinsnede “geciteerd in” als je een indirecte bron wilt citeren (bijvoorbeeld als je de originele bron niet kunt vinden).

Verwijzing tussen haakjes: (De Bruin, 1998, geciteerd in Megens, 2019).
Narratieve verwijzing: De Bruin (1998, geciteerd in Megens, 2019) stelt dat …

In de literatuurlijst voeg je alleen de secundaire bron toe (Megens, 2019).

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Hoe voeg ik citaten toe volgens het APA-format?

Volg deze regels om een citaat op te nemen in je tekst in APA-stijl:

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Hoe verwijs ik naar bronnen volgens het APA-format?

In APA verwijs je naar een bron door een verwijzing in de tekst op te nemen, evenals een bronvermelding in de literatuurlijst. Elk type bron heeft een eigen format. Een wetenschappelijk artikel wordt bijvoorbeeld op een andere manier aangehaald dan een boek.

Gebruik Scribbrs gratis APA Generator om foutloos en snel bronnen te genereren of kijk naar onze APA-voorbeelden.

Wanneer moet ik citaten gebruiken?

Bij academisch schrijven zijn er hoofdzakelijk drie situaties waarbij citeren de beste keuze is:

 • Om het taalgebruik van de auteur te analyseren (bijvoorbeeld in een literaire analyse)
 • Om bewijs te leveren uit originele bronnen
 • Om op de juiste wijze een precieze definitie of argument te presenteren

Gebruik niet te veel citaten, want jouw eigen stem moet het sterkst aanwezig zijn. Als je simpelweg informatie wil geven uit een bron is het meestal beter om te parafraseren of samen te vatten.

Tip: Geneer gemakkelijk je literatuurlijst met Scribbrs APA Generator.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2023, 08 juni). APA-stijl richtlijnen voor citaten (uitleg & voorbeelden). Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/apa-stijl/citaten/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.