Academisch schrijven in je scriptie | Taaltips | Voorbeelden

Zelfs als je alles foutloos spelt, kun je de taal in je scriptie nog verbeteren. In deze artikelen over de academische stijl wordt uitgelegd hoe je je scriptie naar een nog hoger niveau kunt tillen. Ook hebben we een aantal artikelen met standaardzinnen voor het Nederlands en Engels die je direct kunt opnemen in je scriptie!

Spelling en taalgebruik

Vermijd veelgemaakte taalfouten

Zorg ervoor dat onnodige fouten je scriptie niet halen. Zo ziet je scriptie er direct professioneler uit.

 • Zij heeft mijn vraag beantwoordt.
 • Zij heeft mijn vraag beantwoord.
 • Ik heb data verzameld doormiddel van een enquête.
 • Ik heb data verzameld door middel van een enquête.
 • Doel van deze scriptie is meer inzicht verkrijgen in taalontwikkeling bij kinderen.
 • Het doel van deze scriptie is meer inzicht verkrijgen in taalontwikkeling bij kinderen.

Zelf de taal van je scriptie verbeteren? Met deze doe-het-zelf-tips doe je dat snel en gemakkelijk.

Samenstellingen: aan elkaar of los?

In het Nederlands schrijf je woorden heel vaak aan elkaar, waardoor je de vreemdste constructies bouwt. Volg altijd de regels voor het aaneenschrijven van woorden en samenstellingen. Kom je er niet uit, dan vind je voorbeelden in de lijst met veelgemaakte fouten.

 • Sociale media kanalen
 • Socialemediakanalen
 • SWOT analyse
 • SWOT-analyse
 • Lange termijn planning
 • Langetermijnplanning

Gebruik de goede werkwoordstijd per scriptieonderdeel

Volg de richtlijnen voor werkwoordstijden in je scriptie. Het verschilt per scriptieonderdeel welke werkwoordstijden je mag gebruiken. In een conclusie is het niet handig om over je onderzoek te praten alsof het nog moet worden uitgevoerd. Kijk daarom goed welke tijd je gebruikt en of deze past bij de informatie die je wilt overbrengen.

 • Introductie: Het onderzoek had betrekking op herstel na een botbreuk.
 • Introductie: Het onderzoek heeft betrekking op herstel na een botbreuk.
 • Conclusie: Voor dit onderzoek worden enquêtes verspreid.
 • Conclusie: Voor dit onderzoek werden enquêtes verspreid.
 • Discussie: Op basis daarvan werd aangeraden een grotere steekproef te onderzoeken.
 • Discussie: Op basis daarvan wordt aangeraden een grotere steekproef te onderzoeken.

Soms bieden onderwijsinstellingen andere richtlijnen voor de werkwoordstijden in je scriptie. Controleer daarom goed welke richtlijnen je mag hanteren.

Vermijd te vaag, te subjectief of te overdreven taalgebruik (verboden woorden)

Vermijd vage, subjectieve bewoordingen, informeel taalgebruik, kortom de verboden woorden. Dit zorgt ervoor dat je scriptie formeler en zakelijker wordt, zodat deze beter in de academische context past.

 • Voor het onderzoek werden aan ongeveer 60 participanten vragen gesteld.
 • Voor dit onderzoek werden 63 participanten bevraagd.
 • Men zegt dat tweetaligen altijd later starten met praten dan eentaligen.
 • Lin (2020) stelt dat tweetaligen meestal later starten met praten dan eentaligen.
 • Dit onderzoek heeft het mooie doel om inzicht te verkrijgen in alternatieven voor plastic. Dit is een onderwerp waar uiteraard al veel aandacht voor is.
 • Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in alternatieven voor plastic. Dit is een onderwerp waar al veel aandacht voor is.

Pas op met het woordje “er”

Het woordje “er” wordt al snel op overbodige plekken gebruikt. Zorg er daarom voor dat je ons artikel met regels voor het gebruik van “er” bekijkt, zodat je geen fouten maakt.

 • Zo ontstaat er een concreet beeld van de situatie.
 • Zo ontstaat een concreet beeld van de situatie.
 • In dit geval moet er rekening worden gehouden met een research bias.
 • In dit geval moet rekening worden gehouden met een research bias.
 • Er wordt hier ingegaan op de methodologie.
 • Hier wordt ingegaan op de methodologie.

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Academische stijl

Vermijd “ik”, “wij” en “jij”

Door “ik” en “wij” te vermijden in je scriptie zorg je voor een objectieve, onafhankelijke toon. Daarom raden we het gebruik van de ik-vorm in scripties af. Uitzonderingen zijn een voorwoord, dankwoord, nawoord en reflectie. Het is niet toegestaan “je”, “jullie” of “u” te gebruiken om de lezer direct aan te spreken, behalve in het voorwoord.

 • Ik heb me met dit onderzoek gefocust op klimaatverandering.
 • In dit onderzoek wordt gefocust op klimaatverandering.
 • Als docent wil je je altijd verbonden voelen met leerlingen.
 • Een docent wil zich altijd verbonden voelen met leerlingen.
 • We hebben enquêtes verspreid om de data te verzamelen.
 • De data zijn verzameld met enquêtes.

Afkortingen en getallen: uitschrijven of niet?

Gebruik je een onbekende afkorting, zoals KPI of NAH? Zorg er dan voor dat deze op de juiste wijze geïntroduceerd wordt. Bekende afkortingen, zoals VVD, tv en pc hoef je niet te introduceren. Afkortingen voor woorden en uitdrukkingen, zoals n.a.v. en etc., mag je niet gebruiken in een scriptie en dien je voluit te schrijven.

 • Voor dit bedrijf is de omzetgroei de belangrijkste KPI (kritieke prestatie-indicator).
 • Voor dit bedrijf is de omzetgroei de belangrijkste kritieke prestatie-indicator (KPI).
 • In dit onderzoek wordt de klachtenprocedure van de Nederlandse Spoorwegen (NS) onderzocht.
 • In dit onderzoek wordt de klachtenprocedure van de NS onderzocht.
 • Participanten worden geselecteerd op basis van hun persoonskenmerken, zoals gender, leeftijd, opleidingsniveau, etc.
 • Participanten worden geselecteerd op basis van hun persoonskenmerken, zoals gender, leeftijd, opleidingsniveau, et cetera.

Voor getallen gelden specifieke stijlregels. Daarom leggen we je uit wanneer je getallen wel uitschrijft en wanneer niet. Zo gebruik je voor percentages en exacte waarden, zoals euro’s of kilo’s, cijfers, maar voor andere kleine getallen (onder de twintig) niet. Ook mag je geen getallen in cijfers gebruiken aan het begin van de zin.

 • De participanten waren gemiddeld vierentwintig jaar oud.
 • De participanten waren gemiddeld 24 jaar oud.
 • Uit het onderzoek bleek dat zestien procent de nieuwe maatregelen op werk steunt.
 • Uit het onderzoek bleek dat 16% de nieuwe maatregelen op werk steunt.
 • 8 deelnemers vulden de vragenlijst volledig in.
 • Acht deelnemers vulden de vragenlijst volledig in.

Spreektaal voorkomen en je schrijfstijl verbeteren

Het is belangrijk dat je scriptie zakelijk en academisch overkomt. Daarom is het beter om spreektaal te voorkomen en niet alleen goed te letten op spelling en grammatica, maar ook op je schrijfstijl. Zo kun je de lezer bijvoorbeeld beter niet direct aanspreken, is het verstandig om stopwoorden en spreekwoorden te vermijden en kun je de naamwoordstijl beter voorkomen.

 • Zo voorkom je als dokter liever dat je patiënten ziek worden.
 • Zo voorkomt een dokter liever dat patiënten ziek worden.
 • Daarna werden inderdaad de interviews getranscribeerd die dus waren afgenomen op een steenworp afstand van de school.
 • Daarna werden de interviews getranscribeerd die dicht bij de school waren afgenomen.
 • De inleiding heeft zich gericht op het afbakenen van het onderwerp.
 • In de inleiding is het onderwerp afgebakend.

Schrijfwijze statistische resultaten

Er bestaan ook richtlijnen voor de rapportage van statistische onderzoeksresultaten in je scriptie. In de meeste gevallen wordt de APA-stijl gebruikt om afkortingen, symbolen, vergelijkingen en formules te weergeven.

 • De correlatie bleek significant te zijn (p=0,01).
 • De correlatie bleek significant te zijn (p = .01).
 • Hiervoor werd de formule y=x+3 gebruikt.
 • Hiervoor werd de formule y = x + 3 gebruikt.
 • Voor de beschrijving van de resultaten worden het M en de SD gebruikt.
 • Voor de beschrijving van de resultaten worden het gemiddelde en de standaarddeviatie gebruikt.

Academisch Engels

Engelse woorden in Nederlandse scripties

Voor het gebruik van Engelse woorden in Nederlandstalige scripties gelden specifieke regels. Soms mag je ze zo overnemen, maar andere keren moet je de Nederlandse schrijfwijze gebruiken.

Bekijk ons artikel voor de precieze regels voor Engelse woorden in Nederlandse scripties en leer hoe je Engelse termen in je tekst introduceert. Je kunt kiezen tussen cursivering of het gebruik van aanhalingstekens.

Ten slotte is het belangrijk dat je niet te veel Engelse termen gebruikt. Bestaat er een goed, Nederlands alternatief? Gebruik dan bij voorkeur de Nederlandse variant.

 • De business case is opgesteld.
 • De businesscase is opgesteld.
 • In dit onderzoek bekijken we de ‘customer journey’.
 • In dit onderzoek bekijken we de customer journey.
 • Het risk voor de business is te groot als de interest niet stijgt.
 • Het risico voor het bedrijf is te groot als de rente niet stijgt.

Engelse werkwoordstijden, verbindingswoorden en synoniemen

Gebruik ook in het Engels de goede werkwoordstijden, zodat de informatie in je scriptie logisch wordt gepresenteerd. Daarnaast kan het helpen om onze artikelen over Engelse synoniemen en Engelse verbindingswoorden en signaalwoorden te bekijken, zodat je variatie en samenhang kunt aanbrengen in je scriptie.

 • The current researchsuggested better alternatives.
 • The current research suggests better alternatives.
 • Megens (2021) says that journals are a reliable source, Saberi-Far (2020) says that they are sometimes unreliable and Yin (2021) says that journals cause a research bias.
 • According to Megens (2021), journals are a reliable source. However, Saberi-Far states that they are sometimes unreliable, whereas Yin (2021) proposes that journals cause a research bias.
 • Schouw (2021) states that even small amounts of alcohol damage the brain. LaRosa (2019) says that small amounts do not damage the brain. There is no consensus.
 • On the one hand, Schouw (2021) states that even small amounts of alcohol damage the brain, whereas LaRosa (2019) says that small amounts do not cause damage. Thus, there is no consensus.

Veelgemaakte fouten, hoofdletters en afkortingen in het Engels

Voorkom dat veelgemaakte fouten in je Engelstalige scriptie blijven staan. Zo krijgen vaak alle belangrijke woorden in een Engels kopje of een Engelse titel een hoofdletter, en niet alleen het eerste woord en eigennamen. Probeer daarnaast samentrekkingen te vermijden, omdat deze als informeel worden gezien.

 • They were very concious about they’re approach, which definately helped them.
 • They were very conscious about their approach, which definitely helped them.
 • Treatment Of Language Disorders. Therapy For Aphasia After A Stroke.
 • Treatment of Language Disorders. Therapy for Aphasia after a Stroke.
 • They’ve studied the effect by observing participants, which isn’t uncommon.
 • They have studied the effect by observing participants, which is not uncommon.

Amerikaans-Engels of Brits-Engels en voorkeuren van onderwijsinstellingen

De verschillen tussen Amerikaans-Engels en Brits-Engels zijn best groot. Houd bij je keuze rekening met de voorkeuren van jouw universiteit of hogeschool en zorg voor consistentie (gebruik of de ene variant of de andere).

Amerikaans-Engels versus Brits-Engels
Amerikaans-Engels Brits-Engels
analyze analyse
canceled cancelled
acknowledgment acknowledgement
favorite favourite
focuses focusses

Standaardzinnen per scriptieonderdeel

We hebben voor enkele scriptieonderdelen standaardzinnen geformuleerd in het Nederlands en Engels, zodat je deze direct kunt overnemen in je scriptie. Op dit moment zijn standaardzinnen beschikbaar om:

Scribbrs Parafraseertool
Om je academische tekst te herschrijven en inspiratie op te doen over handige synoniemen en een vloeiendere zinsstructuur, kun je ook gebruikmaken van Scribbrs gratis Parafraseertool. Houd er bij parafraseren altijd rekening mee dat een correcte bronvermelding essentieel is om plagiaat te voorkomen.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Veelgestelde vragen

Hoe voorkom je spreektaal in academische teksten?

Een scriptie die veel spreektaal bevat, kan worden afgekeurd door begeleiders. Probeer daarom te voorkomen dat je:

 • Vulwoorden en dubbelingen gebruikt (zoals “tevens ook”)
 • Vaag taalgebruik gebruikt (“men zegt dat” – wie is men?)
 • De lezer aanspreekt (“je zult zien dat”)
 • Uitdrukkingen en gezegden gebruikt (“bloed, zweet en tranen”)

 

Moet je getallen uitschrijven?

Er zijn veel regels voor het uitschrijven van getallen. Het belangrijkste is dat je consistent bent.

Getallen onder de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend worden in de meeste gevallen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘miljoen’, ‘miljard’ en de bijbehorende rangtelwoorden (miljoenste, miljardste).

Andere getallen worden in principe in cijfers weergegeven.

Exacte waarden en symbolen, percentages en de nummers van hoofdstukken, paragrafen en figuren worden ook in cijfers weergegeven.

Waarom moet je vaag taalgebruik in een scriptie voorkomen?

In academische teksten moet je zo precies mogelijk schrijven zodat de tekst wetenschappelijk, objectief en duidelijk is en niet op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden. Andere onderzoekers moeten op basis van jouw verslaglegging een onderzoek kunnen repliceren.

Leer daarom vaag taalgebruik herkennen en schrap het wanneer je het tegenkomt.

Mag je de ik-, jij- of wij-vorm gebruiken in scripties?

In veel academische teksten mogen de ik-, jij- en wij-vorm niet gebruikt worden. Vaak mag dit wel in:

Hoe introduceer je afkortingen?

Je introduceert afkortingen door eerst de volledige term te noemen en vervolgens de afkorting tussen haakjes te plaatsen. Vanaf dat moment gebruik je alleen nog de afkorting.

Het beheersen van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) is voor veel organisaties moeilijk. KAM krijgt vaak te weinig aandacht.
Welke werkwoordstijden gebruik je in je scriptie?

In principe gebruik je voor je scriptie de volgende werkwoordstijden:

Bekijk ons uitgebreide artikel over werkwoordstijden per scriptiehoofdstuk met voorbeelden.
Wat vind jij van dit artikel?