Is “alright” een woord?

Ja, alright is een veelgebruikt woord in de spreektaal, maar de term wordt door sommige woordenboeken en referentiestijlen als fout beschouwd.

De meer algemeen aanvaarde vorm is all right, met spatie.