Hoe sorteer ik bronnen alfabetisch volgens de Juridische Leidraad?

De bronvermeldingen in je literatuurlijst komen op alfabetische volgorde te staan. Je baseert de plaats in de rangschikking op het eerste woord van de verkorte verwijzing in de voetnoot. Het maakt hierbij niet uit of dit een auteursnaam of titel is.

Tussenvoegsels maken deel uit van de achternaam, dus een bron van “De Rooy” komt voor een bron van “Lamers”.

Voorbeeld: Volgorde bronvermeldingen
  • Snijders & Castermans 2021 
    G. Snijders & A.G. Castermans, De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht (VASR, deel 5), Deventer: Wolters Kluwer 2021.
  • Van Aards 2019, p. 3
    Z. van Aards, Rechtspraak in Nederland door de jaren heen, Leeuwarden: Elikser 2019.