Is het beide of beiden personen?

De correctie vorm is “beide personen”. Je gebruikt alleen de vorm “beiden” als het:

  • Naar personen verwijst;
  • Zelfstandig gebruikt is (er volgt geen zelfstandig naamwoord op “beide(n)”).

In het geval van “beide personen”:

  • Verwijst het wel naar mensen/personen
  • Is het niet zelfstandig gebruikt, want het zelfstandig naamwoord “personen” staat direct achter het woord “beide”.

Daarom is “beiden personen” niet correct.

Tip
Lees ook ons volledige artikel over het gebruik van beide of beiden.