Voorbeeld met uitleg van een discussie in een scriptie

Dit artikel bevat een volledig voorbeeld van een discussie in een scriptie.

De discussie is een van de laatste onderdelen van je scriptie. In je discussie evalueer je op je onderzoeksresultaten en bespreek je de beperkingen en implicaties van die resultaten. Je kunt hier je resultaten kritisch interpreteren en suggesties voor vervolgonderzoek uitwerken.

In dit voorbeeld van de discussie komen alle aspecten terug die van belang zijn:

  • Validiteit aantonen
  • Resultaten interpreteren
  • Beperkingen bespreken
  • Implicaties aanduiden
  • Suggesties voor vervolgonderzoek geven
Als je meer wilt weten over de inhoud en structuur van een discussie, kun je eerst ons uitgebreide artikel over een discussie in je scriptie bekijken.

Voorbeeld discussie

Voorbeeld discussie in je scriptie

Voor dit onderzoek zijn twee verschillende vragenlijsten gebruikt om de invloed van verschillende sociale factoren, zoals omschreven in het Sociale Model van Klaassen (2017), op het donatiegedrag van individuen te testen. Deze vragenlijsten zijn vervolgens verspreid onder 1000 mensen in een steekproef die representatief is voor de huidige populatie. Op basis hiervan kan gesteld worden dat bij een herhaling van dit onderzoek, de resultaten hetzelfde zouden zijn en dat daarmee de resultaten van dit onderzoek valide zijn.

Uit de antwoorden op de vragenlijsten bleek dat een grote sociale afstand tot een hogere donatie-intentie leidt dan een kleine sociale afstand. Dit resultaat is niet in overeenstemming met de verwachting dat mensen beter in staat zijn om zich te verplaatsen in anderen die op sociaal niveau dichterbij staan en daarom eerder geneigd zijn deze groepen te ondersteunen.

Een mogelijke verklaring voor dit resultaat biedt het onderzoek van Janssen (2016) dat concludeert dat bij een kleine sociale afstand, mensen eerder het gevoel hebben dat zij met elkaar wedijveren om de nodige middelen. Bovendien geeft Janssen (2016) aan dat bij een kleine sociale afstand ook eerder wordt gedacht dat iemands situatie “iemands eigen schuld is”.

Aan het resultaat ligt mogelijk ook ten grondslag dat het huidige sociale klimaat sterk talent- en succes-gedreven is, waardoor iemands “falen” al snel aan de eigen competenties wordt geweten en niet aan externe factoren, zoals het huidige politieke stelsel.

Het huidige onderzoek is een aanvulling op de bestaande literatuur over donatiestrategieën, omdat eerdere studies geen conclusies hebben gegeven over het verschil tussen de focus op een kleine of een grote sociale afstand. Op basis van dit onderzoek zouden non-profitorganisaties in het vervolg vooral moeten inzetten op een grote sociale afstand om donaties te werven.

Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat dit onderzoek zich uitsluitend heeft gefocust op sociale factoren die een invloed hebben op het donatiegedrag van de doelgroep. Zodra gefocust wordt op politieke, economische of geopolitieke factoren, dan zouden de resultaten mogelijk anders zijn. Om deze reden kan geen algemene uitspraak gedaan worden over de focus op een grote sociale afstand door non-profitorganisaties die zich niet op sociale factoren richten.

Het advies voor vervolgonderzoek is dan ook om een soortgelijk onderzoek uit te voeren om te achterhalen of het verschil tussen een kleine en een sociale afstand eenzelfde invloed heeft als gefocust wordt op andere factoren dan sociale factoren.


Voorkom plagiaat en doe de gratis plagiaatcheck.

Start gratis check

Veelgestelde vragen

Hoe lang moet mijn discussie zijn?

Een discussie is vaak niet veel langer dan anderhalve pagina. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de lengte van je onderzoek. In verhouding tot je onderzoek is je discussie meestal twee keer zo lang als je conclusie.

Moet ik altijd een discussie toevoegen aan mijn scriptie?

Als je een wetenschappelijk onderzoek hebt gedaan voor de universiteit, dan is de discussie een verplicht onderdeel. Hierin kun je dieper ingaan op de resultaten. Het is hierin vooral van belang dat je de validiteit van je onderzoek beargumenteert, de beperkingen van je onderzoek beschrijft en suggesties presenteert voor vervolgonderzoek.

Het is echter niet altijd verplicht om je discussie als een apart hoofdstuk toe te voegen. Soms is het ook een paragraaf van je conclusie.

Bij sommige hbo-opleidingen hoef je geen discussie toe te voegen aan je scriptie. Ga na of jij dit wel moet doen, of niet.

Welke werkwoordstijd gebruik je voor de resultaten, conclusie en discussie?

In de resultatensectie presenteer je je bevindingen op basis van je onderzoek. Dit zijn voornamelijk feiten. Je gebruikt dan de onvoltooid tegenwoordige tijd. Je doet dit ook als je conclusies trekt of je conclusies bediscussieert.

Je gebruikt de voltooid tegenwoordige tijd als je verwijst naar het onderzoek dat je gedaan hebt en wanneer je schrijft over afgeronde zaken.

Bekijk ook ons artikel met werkwoordstijden per scriptiehoofdstuk (met voorbeelden).
In mijn studierichtlijnen staat dat ik heel andere onderdelen moet toevoegen aan mijn discussie, hoe komt dit?

Helaas zijn niet alle opleidingen en onderwijsinstellingen het erover eens wat in een discussie beschreven moet worden. Sommige onderwijsinstellingen verlangen zelfs van je dat je in je discussie een conclusie geeft en in je conclusie een advies beschrijft, bijvoorbeeld in een adviesrapport.

Lees daarom altijd grondig jouw studierichtlijnen door om erachter te komen wat je precies in je discussie moet bespreken. Onze richtlijnen zijn gebaseerd op de algemene regels voor een discussie in een wetenschappelijk onderzoek.

Gelden deze richtlijnen ook voor een discussie in een academisch paper?

Ja, deze richtlijnen gelden ook voor een discussie in een academisch paper, oftewel andere wetenschappelijke teksten dan scripties. Ga wel altijd na wat in jouw studierichtlijnen precies van je verlangd wordt met betrekking tot je discussie.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Swaen, B. & Scharwächter, V. (2022, 20 december). Voorbeeld met uitleg van een discussie in een scriptie. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/discussie-scriptie-voorbeeld/

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.