Discussie scriptie voorbeeld

De discussie is een van de laatste onderdelen van je scriptie. Een lastig hoofdstuk! In dit voorbeeld van de discussie komen alle aspecten terug die van belang zijn. 

De belangrijkste onderdelen zijn de validiteit van je onderzoek, of je verwachtingen juist waren, of er beperkingen zijn en wat als eventueel vervolgonderzoek kan dienen.

Wat hoort er in de discussie?

Voorbeeld discussie in je scriptie

Voor dit onderzoek zijn twee verschillende vragenlijsten gebruikt om de invloed van verschillende sociale factoren, zoals omschreven in het Sociale Model van Klaassen (2017), op het donatiegedrag van individuen te testen. Deze vragenlijsten zijn vervolgens verspreid onder 1000 mensen in een steekproef die representatief is voor de huidige populatie. Op basis hiervan kan gesteld worden dat bij een herhaling van dit onderzoek, de resultaten hetzelfde zouden zijn en dat daarmee de resultaten van dit onderzoek valide zijn.

Uit de antwoorden op de vragenlijsten bleek dat een grote sociale afstand tot een hogere donatie-intentie leidt dan een kleine sociale afstand. Dit resultaat is niet in overeenstemming met de verwachting dat mensen beter in staat zijn om zich te verplaatsen in anderen die op sociaal niveau dichterbij staan en daarom eerder geneigd zijn deze groepen te ondersteunen.

Een mogelijke verklaring voor dit resultaat biedt het onderzoek van Janssen (2016) dat concludeert dat bij een kleine sociale afstand, mensen eerder het gevoel hebben dat zij met elkaar wedijveren om de nodige middelen. Bovendien geeft Janssen (2016) aan dat bij een kleine sociale afstand ook eerder wordt gedacht dat iemands situatie “iemands eigen schuld is”.

Aan het resultaat ligt mogelijk ook ten grondslag dat het huidige sociale klimaat sterk talent- en succes-gedreven is, waardoor iemands “falen” al snel aan de eigen competenties wordt geweten en niet aan externe factoren, zoals het huidige politieke stelsel.

Het huidige onderzoek is een aanvulling op de bestaande literatuur over donatiestrategieën, omdat eerdere studies geen conclusies hebben gegeven over het verschil tussen de focus op een kleine of een grote sociale afstand. Op basis van dit onderzoek zouden non-profitorganisaties in het vervolg vooral moeten inzetten op een grote sociale afstand om donaties te werven.

Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat dit onderzoek zich uitsluitend heeft gefocust op sociale factoren die een invloed hebben op het donatiegedrag van de doelgroep. Zodra gefocust wordt op politieke, economische of geopolitieke factoren, dan zouden de resultaten mogelijk anders zijn. Om deze reden kan geen algemene uitspraak gedaan worden over de focus op een grote sociale afstand door non-profitorganisaties die zich niet op sociale factoren richten.

Het advies voor vervolgonderzoek is dan ook om een soortgelijk onderzoek uit te voeren om te achterhalen of het verschil tussen een kleine en een sociale afstand eenzelfde invloed heeft als gefocust wordt op andere factoren dan sociale factoren.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

4 reacties

Frank
8 juli 2020 om 00:28

Ik heb een subanalyse gedaan naast mijn gewone onderzoek, moet ik deze in de discussie benoemen?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
9 juli 2020 om 12:39

Hoi Frank,

Als je deze analyse ook in de resultaten bespreekt kan dat (als het iets interessants toevoegt aan je onderzoek, tenminste).
Het is niet de bedoeling dat je in de conclusie en discussie nieuwe informatie deelt, dus als je het verder niet bespreekt zou ik het weglaten.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Anoniem
7 juli 2020 om 14:40

Hier ben ik ook benieuwd naar! Heeft iemand hier een goed antwoord op?

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
7 juli 2020 om 15:02

Hoi Laura,

De adviezen voor vervolgonderzoek zou ik aan het einde plaatsen, al kun je er wel kort naar verwijzen.
Wat betreft het verdelen van resultaten en verklaringen: het is het meest overzichtelijk om het te splitsen, maar als de tekst beter te volgen is door eerst de resultaten te bespreken en daarna de verklaringen is dat ook in orde.
Check vooral goed of de lezer het makkelijk kan volgen.

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.