Wat is een congruentiefout?

Het onderwerp van een zin moet altijd corresponderen met de persoonsvorm. Als dat niet gebeurt, is er sprake van een congruentiefout.

  • Voor deze variabele geldt dat 64,5% het ermee eens zijn.
  • Voor deze variabele geldt dat 64,5% het ermee eens is.