Welke soorten t-testen (t-toetsen) bestaan er?

Er zijn verschillende soorten t-testen, namelijk de:

  • One sample t-test: om te analyseren of het gemiddelde van een steekproef significant afwijkt van een bepaalde waarde.
  • Onafhankelijke t-test (independent samples t-test): om te onderzoeken of twee steekproefgemiddelden significant van elkaar verschillen.
  • Gepaarde t-test (paired samples t-test): om te onderzoeken of twee gemiddelden van gepaarde steekproeven van elkaar verschillen.