Wanneer gebruik je een enkelvoudige regressieanalyse?

Je gebruikt een enkelvoudige regressieanalyse als je het effect van één verklarende (of onafhankelijke) variabele op een afhankelijke variabele wilt testen.

Voorbeeld: Je wilt aan de hand van lengte (verklarende variabele X) iemands gewicht (afhankelijke variabele Y) voorspellen of verklaren.

Een enkelvoudige regressie kan worden uitgedrukt met de volgende vergelijking:

Y = α + βX + u