Wanneer moet ik een outlier verwijderen uit mijn dataset?

Je kunt outliers het beste alleen verwijderen als je daar een goede reden voor hebt.

Sommige uitschieters vertegenwoordigen natuurlijke variatie in de populatie en deze mogen niet worden verwijderd uit je dataset. Dit zijn echte uitschieters.

Andere uitschieters zijn problematisch en moeten worden verwijderd uit je dataset. Deze uitschieters zijn meetfouten, invoer- of verwerkingsfouten, of data uit een niet-representatieve steekproef.