British English vs American English | What's the Difference?

Als je in het Engels je scriptie schrijft, moet je als eerste bepalen welke Engelse spelling je gaat gebruiken. De twee meest gebruikelijke opties zijn Amerikaans-Engels (US-spelling) of Brits-Engels (UK-spelling).

Hoewel Amerikaans en Brits Engels doorgaans dezelfde taalregels volgen, zijn er ook enkele belangrijke verschillen – vooral in de spelling!

Engelse thesis? Onze native speakers tillen je Engels naar een hoger niveau!

  • Geen taal- en spelfouten meer
  • Dunglish gecorrigeerd
  • Meer academische zinsbouw
  • Gevarieerdere woordkeuze

Klaar voor een perfecte thesis?

Ontdek de Engelse nakijkservice

Primaire verschillen in spelling

Het volgende “spiekblaadje” geeft een overzicht van de juiste spelling van een aantal woorden die veel gebruikt worden in academische teksten.

Werkwoorden
US UK
analyze analyse
apologize apologise
capitalize capitalise
categorize categorise
characterize characterise
colonize colonise
endeavor endeavour
enroll enrol
fulfill fulfil
globalize globalise
honor honour
hypothesize hypothesise
inquire enquire
install instal
legalize legalise
maneuver manoeuvre
maximize maximise
minimize minimise
mold mould
neutralize neutralise
optimize optimise
paralyze paralyse
plow plough
practice practise
privatize privatise
randomize randomise
realize realise
recognize recognise
Verleden tijd van werkwoorden
US UK
canceled cancelled
channeled channelled
labeled labelled
modeled modelled
traveled travelled
Zelfstandig naamwoorden
US UK
acknowledgment acknowledgement
aluminum aluminium
artifact artefact
behavior behaviour
caliber calibre
center centre
color colour
cooperation co-operation
councilor councillor
counselor counsellor
defense defence
estrogen oestrogen
fetus foetus
fiber fibre
flavor flavour
humor humour
judgment judgement
labor labour
leukemia leukaemia
license licence
liter litre
meter metre
neighbor neighbour
organization either organisation or organization
paleontology palaeontology
program programme (but program if computer-related)
sulfur sulphur
theater theatre
tire tyre
vapor vapour
Bijvoeglijk naamwoorden
US UK
aging ageing
favorite favourite
gray grey
livable liveable
movable moveable
orthopedic orthopaedic
salable saleable
skeptical sceptical
somber sombre

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Onthoud, wees altijd consistent!

Ieder woord dat je gebruikt, moet je steeds hetzelfde spellen. Dat is logisch. Maar het is ook belangrijk om steeds dezelfde Engelse spelling aan te houden: Amerikaans óf Brits.

Voorbeeld

The defense minister first travelled to China in 2013. (US English/UK English)

The defense minister first traveled to China in 2013. (all US English)

The defence minister first travelled to China in 2013. (all UK English)

Daarnaast moet je dezelfde spelling aanhouden voor alle vormen waarin een woord verschijnt (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, etc.).

Voorbeeld

The organization is headquartered in Osaka, but it usually organizes workshops in Tokyo. (all US English)

The colours of the samples varied greatly, but smallest sample was the most colourful. (all UK English)

Waarom zijn er eigenlijk twee soorten Engels?

Nadat ze onafhankelijk waren geworden van de Britten, gebruikten Amerikanen taal als een manier om een eigen identiteit te creëren. Hierdoor ontstond er een verschil in spelling en interpunctie tussen de Amerikanen en de Britten.

Welke spelling moet ik nu gebruiken?

Sommige universiteiten, opleidingen of begeleiders verlangen van je dat je een bepaalde spelling gebruikt. Daarom is het altijd een goed idee om deze organen eerst te raadplegen voor je begint met schrijven.

Als het je vrij staat om te kiezen, dan kun je het best de stijl gebruiken die je doorgaans gebruikt. Die het meest natuurlijk aanvoelt.

Zodra je een keuze hebt gemaakt, moet je ervoor zorgen dat je de juiste spelling selecteert voor het document waarin je werkt. Selecteer dus de juiste spelling in Microsoft Word (of een ander programma) onder het kopje ‘Taal’: Engels (Amerikaans) of Engels (Brits).

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

  • Academisch taalgebruik
  • Onduidelijke zinnen
  • Grammaticale fouten
  • Interpunctie
  • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Een beter begrip van de verschillen

Als je meer wilt weten over de verschillen in spelling en grammatica tussen Amerikaans-Engels en Brits-Engels, kun je onderstaande tabel raadplegen. Houd er wel rekening mee dat niet alle regels altijd opgaan. Er zijn nog steeds veel uitzonderingen op de regels en conventies veranderen voortdurend! Mocht je nog twijfelen…pak dan een goed woordenboek erbij!

Spelling

Zoals je kunt zien, zit het verschil meestal in slechts een of twee letters.

# US UK
a -ize, -yze (bijv. quantize, analyze) Voorkeur voor -ise, -yse (bijv. quantise, analyse), maar deze regel is flexibel
b -er (bijv. center, meter, etc.) -re (bijv. centre, metre, etc.)
c -or (bijv. honor, color, splendor) -our (bijv. honour, colour, splendour)
d -ction (bijv. connection) aanvaard gebruik–xion (bijv. connexion)
e Voorkeur voor enkele medeklinkers (bijv. canceled, focuses, appal), met bepaalde uitzonderingen bij woorden waarbij de benadrukte lettergreep op de dubbele medeklinker valt (bijv. willful) dubbele medeklinkers (bijv. focusses, cancelled, appall), met bepaalde uitzonderingen (bijv. wilful)
f Vaak geen -e bij afgeleide woorden (bijv. judge à judgment,live à livable) Doorgaans met e bij afgeleide woorden (bijv. judge à judgementlive à liveable)
g -e heeft de voorkeur in plaats van -oe or -ae (bijv. pediatrician, leukemia, etc.) -oe and -ae (bijv. paediatrician, leukaemia, etc.)

Interpunctie

Het grootste verschil hier ligt in het gebruik van enkele of dubbele aanhalingstekens. En waar je andere leestekens moet plaatsen als je aanhalingstekens gebruikt.

# US UK
a Dubbele aanhalingstekens (“x”), maar enkele aanhalingstekens in het geval van een citaat in een citaat (bijv. She said, “This model has been called ‘the best.’”) Enkele aanhalingstekens (‘x’), maar dubbele aanhalingstekens in het geval van een citaat in een citaat (bijv. She said, ‘This model has been called “the best”’.)
b Leestekens binnen de aanhalingstekens (bijv. “The best there is,” she said. or She said, “the best there is.”) tenzij de leestekens de zin van de schrijver benadrukt in plaats van het citaat (bijv. Did she say, “the best there is”? or “She told them we are “the best there is”!) Leestekens buiten de aanhalingstekens plaatsen, tenzij die horen bij het originele citaat quotation (bijv. ‘The best there is’, she said. but She said, ‘the best there is.’; also, Did she say, ‘the best there is’? but She asked, ‘the best there is?’)

Enkelvoud of meervoud en werkwoordsvormen

De verschillende stijlen zijn het er niet altijd over eens of bepaalde zelfstandig naamwoorden gevolgd moeten worden door het enkelvoud of het meervoud. Zulke onenigheden zijn er ook over de verleden tijd.

# US UK
a Verzamelnamen (zelfst. naamwoorden die naar een groep individuele dingen verwijzen) gaan plus enkelvoud (ww) (bijv. The team is going to win. or The staff has decided. or The team leads the charge.) Verzamelnamen (zelfst. Naamwoorden die naar een groep individuele dingen verwijzen) gaan plus meervoud (bijv. The team are going to win. or The staff have decided. or The team lead the charge.)
b Werkwoorden eindigen op -ed in de simple past tense en bij past participles (bijv. compel à compelled,spell à spelled,learn à learned) met uitzondering van normale onregelmatige werkwoorden (bijv. take à took, hear à heard)  Werkwoorden eindigen op -ed in de simple past tense en bij past participles, maar er zijn uitzonderingen (bijv. compel à compelled but spell à spelt, learn à learnt); Normale onregelmatige werkwoorden worden hetzelfde vervoegd als in het US-Engels.

Afkortingen

De verschillende stijlen schrijven ook sommige afkortingen anders op.

US UK
De meeste afkortingen die een titel uitdrukken worden gevolgd door een punt (bijv.Doctor à Dr. Missus à Mrs. Honorable à Hon. Avenue à Ave.) Afkortingen die naar een titel verwijzen worden alleen gevolgd door een punt als de afkorting niet eindigt met de laatste letter van de volledige titel (bijv.Doctor à Dr Missus à Mrs Honourable à Hon. Avenue à Ave.)

Veelgestelde vragen

Welke Engelse spelling kies je voor je scriptie?

Er zijn veel soorten Engels, maar de twee meest gebruikelijke opties zijn Amerikaans-Engels (US-spelling) en Brits-Engels (UK-spelling).

De meeste onderwijsinstellingen hebben geen voorkeur, maar het is wel belangrijk dat je consistent bent en de taalregels van één soort gebruikt.

Voorbeeld: Goed
The data were analyzed after categorizing them.

The data were analysed after categorising them.

Voorbeeld: Fout
The data were analyzed after categorising them.
Kan ik kiezen of mijn thesis in Brits-Engels of Amerikaans-Engels wordt nagekeken?

Je kunt kiezen uit Brits-Engels of Amerikaans-Engels. Dit kun je aangeven tijdens het uploaden van je scriptie.

Als je niet weet welke Engelse spelling je moet kiezen dan kun je deze keuze ook overlaten aan de editor.

De editor zal op basis van de schrijfwijze die je al hebt gehanteerd in je scriptie kiezen voor Brits-Engels of Amerikaans-Engels. Het belangrijkste is namelijk dat je consistent bent in de schrijfwijze. De editor zal er altijd voor zorgen dat dit het geval is.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 16 maart). British English vs American English | What's the Difference?. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/de-verschillen-tussen-amerikaans-engels-en-brits-engels/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.