Welke werkwoordstijden gebruik je voor een Engelse scriptie?

Over het algemeen gebruik je de volgende Engelse werkwoordstijden voor de samenvatting, introductie, het theoretisch kader, de methodesectie, de resultatensectie en de conclusie en discussie van een Engelstalige scriptie:

  • Present simple voor feiten en algemeenheden (abstract)
  • Present perfect voor gebeurtenissen uit het verleden of relevant onderzoek (abstract)
  • Present simple voor de relevantie en context van je tekst (introductie)
  • Past simple voor de historische achtergrond (introductie)
  • Present simple voor theorieën en definities (theoretisch kader)
  • Past simple voor gebeurtenissen die begonnen en eindigden in het verleden (methoden en resultaten)
  • Present simple om het doel van een meetinstrument te beschrijven (methode en resultaten)
  • Present simple om de data te interpreteren (conclusie of discussie)
  • Past simple om beperkingen te bespreken (discussie)