Relevantie van je scriptieonderwerp | Met voorbeelden

Een relevante scriptie houdt in dat je onderzoek bijdraagt aan je vakgebied of zelfs daarbuiten. Voor een goede scriptie is het essentieel dat je scriptieonderwerp relevant is. Zonder een relevant onderwerp heeft het immers geen nut om je onderzoek uit te voeren.

Tip
Je kunt jouw scriptie laten nakijken door één van onze editors.

Een scriptieonderwerp kan een maatschappelijke relevantie en/of wetenschappelijke relevantie bezitten. Daarnaast is het ook van belang dat je onderzoek relevant is voor je opleiding en je opdrachtgever.

Of je onderwerp relevant is, bepaal je tijdens je probleemanalyse. Je beargumenteert de relevantie van je scriptie in de inleiding van je scriptie.

Maatschappelijke en praktische relevantie

Een praktisch of maatschappelijk relevant onderzoek draagt bij aan de oplossing voor een probleem. Zo is je onderzoek van toegevoegde waarde voor een organisatie, een bedrijfstak en/of de maatschappij. Als je een hbo-opleiding volgt, moet je altijd de praktische relevantie van je onderzoek waarborgen.

Een maatschappelijk of praktisch relevant onderzoek kan onder andere:

 • nuttige conclusies trekken over de huidige stand van zaken;
 • testen of een bepaalde methode werkt of niet;
 • leiden tot aanbevelingen om een probleem op te lossen.
  Voorbeeld: Praktische relevantie beschrijven
  Dit onderzoek is praktisch relevant, omdat op basis van de resultaten die hieruit naar voren komen procesverbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Hiermee kan de productiesnelheid worden verbeterd, wat zal bijdragen aan een hogere omzet van de exclusieve zonnebrandcrèmelijn van cosmeticabedrijf Vaya Beauty.

  Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

  De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

  Scriptie nakijken op taal

  Wetenschappelijke relevantie

  Met een wetenschappelijk relevant onderzoek draag je bij aan de beschikbare wetenschappelijke kennis door bijvoorbeeld:

  • een gat (hiaat) in de literatuur op te vullen;
  • een theoretisch probleem te helpen oplossen;
  • aan bestaande literatuur bij te dragen;
  • een nieuw perspectief op het onderwerp te introduceren.

  Als je een universitaire opleiding volgt, moet je de wetenschappelijke relevantie (ook wel theoretische relevantie genoemd) van je onderzoek bewijzen. Vaak is je onderzoek daarmee ook praktisch relevant.

  Je kunt ervoor zorgen dat je onderzoek wetenschappelijk relevant is door na te gaan waar nog geen onderzoek naar is gedaan. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld kijken naar (nog niet uitgevoerde) vervolgonderzoeken die worden aangeraden in de discussie van wetenschappelijke artikelen of andere scripties.

  Het kan ook helpen om vragen en onduidelijkheden op te schrijven die je hebt als je wetenschappelijke artikelen over je potentiële scriptieonderwerp leest. Met jouw scriptie zou je dan dit gat in de literatuur kunnen behandelen en zo de wetenschappelijke relevantie van je onderzoek kunnen waarborgen.

  Voorbeeld: Wetenschappelijke relevantie beschrijven
  Jansen (2021) heeft als vervolgonderzoek gesuggereerd om een randomized controlled trial uit te voeren naar het verband tussen de frequente blootstelling van kinderen aan een tweede taal en hun woordenschatscores in de moedertaal om zo meer inzicht te verkrijgen in de taalontwikkeling van kinderen.

  Door dit verband te onderzoeken in een gecontroleerde situatie kunnen variabelen worden gecontroleerd die mogelijk invloed hebben gehad op de resultaten van Jansen (2021).

  Dit onderzoek is dan ook wetenschappelijk relevant, omdat op basis hiervan conclusies getrokken kunnen worden over de validiteit van de resultaten van Jansen en omdat wordt bijgedragen aan de wetenschappelijke kennis over de taalontwikkeling van kinderen.

  Standaardzinnen: relevantie van je onderwerp aangeven

  Relevant voor je opleiding

  Zorg ervoor dat je scriptieonderwerp ook aansluit bij en daarmee relevant is voor je opleiding. Als dit niet het geval is, wordt je onderwerp niet goedgekeurd. Als je je hebt gespecialiseerd, kan het ook van belang zijn dat je onderwerp relevant is voor je specialisatie. Bespreek daarom goed met je begeleider wat mogelijk is en wat niet.

  Voorbeeld: Relevantie opleiding
  Stel je studeert politieke geschiedenis aan de universiteit en je bent bezig een onderwerp te kiezen voor je scriptie.

  Onderwerpen die relevant kunnen zijn voor je opleiding:

  • De opkomst en oorzaken van het neoliberalisme als het huidige dominante wereldbeeld;
  • Een historische analyse van de Europese natiestaten en de vorming van een nationale identiteit;
  • De ontwikkeling van politieke stabiliteit in Sub-Sahara Afrika, 1993-2014.

  Onderwerp die niet relevant zijn voor je opleiding:

  • De impact van de zeespiegelstijging op de biodiversiteit in Nederland;

  • De invloed van de Montessori-opvoedmethode op de ontwikkeling van zelfredzaamheid en veerkracht bij kinderen;
  • Een analyse van de formele en informele verantwoordingsmechanismen van Europa aan haar lidstaten.

  Relevant voor je opdrachtgever

  Een scriptie voor een opdrachtgever, zoals een stagebedrijf, moet van toegevoegde waarde zijn voor deze persoon of dit bedrijf. Je opdrachtgever weet wat wel en niet relevant is voor zijn organisatie en waar behoefte aan is.

  Vraag daarom wat je opdrachtgever van je wil. Beschrijf vervolgens duidelijk het doel van jouw onderzoek in je plan van aanpak of onderzoeksvoorstel, zodat je begeleider dit kan goedkeuren.

  Voorbeeld: Relevantie opdrachtgever
  Stel je loopt een marketingstage bij een reisbureau. Je manager vertelt dat je bent aangenomen om onderzoek te doen naar manieren om de marketingkanalen van het reisbureau te optimaliseren om zo meer klanten binnen te brengen.

  In je scriptie besluit je een marktonderzoek uit te voeren waarin je de marketingkanalen van de concurrentie analyseert en de relevante marketingstrategieën voor de doelgroep vaststelt. Hiermee kun je uiteindelijk concreet advies geven aan je manager hoe het reisbureau de marketingkanalen op de meest effectieve manier kan inzetten.

  Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

  Ontdek nakijken op taal

  Veelgestelde vragen

  Wat is maatschappelijke of praktische relevantie?

  Een praktisch of maatschappelijk relevant onderzoek draagt bij aan de oplossing voor een probleem, waardoor je bijdraagt aan de maatschappij.

  In een maatschappelijk of praktisch relevant onderzoek wil je onder andere:

  • nuttige conclusies trekken over de huidige stand van zaken;
  • testen of een bepaalde methode werkt of niet;
  • leiden tot aanbevelingen om een probleem op te lossen.
   Wat is wetenschappelijke relevantie?

   Met een wetenschappelijk relevant onderzoek draag je bij aan het bevorderen van de beschikbare wetenschappelijke kennis door bijvoorbeeld:

   • een gat (hiaat) in de literatuur op te vullen
   • een theoretisch probleem te helpen oplossen
   • aan bestaande literatuur bij te dragen
   • een nieuw perspectief op het onderwerp te introduceren

   Als je een universitaire opleiding volgt, moet je de wetenschappelijke relevantie (ook wel theoretische relevantie genoemd) van je onderzoek bewijzen. Vaak is je onderzoek daarmee ook praktisch relevant.

   Je kunt ervoor zorgen dat je onderzoek wetenschappelijk relevant is door na te gaan waar nog geen onderzoek naar gedaan is. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar (nog niet uitgevoerde) vervolgonderzoeken die worden aangeraden in de discussie van wetenschappelijke artikelen of andere scripties.

   Wat is een probleemanalyse?

   De probleemanalyse (ook wel probleemoriëntatie of probleemverkenning genoemd) is een van de belangrijkste stappen in het scriptieproces.

   Tijdens je probleemanalyse oriënteer je je op het onderwerp en probeer je dit zo goed mogelijk af te bakenen. Je begint hierbij met een globaal vraagstuk dat zowel praktisch als theoretisch kan zijn.

   Citeer dit Scribbr-artikel

   Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

   Scharwächter, V. & Dingemanse, K. (2024, 15 juli). Relevantie van je scriptieonderwerp | Met voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 22 juli 2024, van https://www.scribbr.nl/starten-met-je-scriptie/relevantie-scriptie-onderwerp/

   Wat vind jij van dit artikel?
   Veronique Scharwächter

   Veronique heeft twee bachelors: één in Taal- en Cultuurstudies en één in Philosophy, Politics and Economics. Daarnaast heeft zij een boek geschreven over hoe filosofie je kan helpen in je studentenleven. Ze hoopt haar brede, interdisciplinaire kennis in te kunnen zetten om zo veel mogelijk studenten te helpen met het schrijven van hun scriptie.