Relevantie van je scriptie

Een relevante scriptie is nuttig voor de maatschappij en/of de wetenschap. Als je onderzoek niet relevant is, heeft het geen nut om het uit te voeren. Daarom is het voor een goede beoordeling van je scriptie belangrijk ervoor te zorgen dat je onderzoek relevant is.

Niet alleen moet je onderzoek maatschappelijk en/of wetenschappelijk relevant zijn; het moet ook relevant zijn voor je opleiding en je opdrachtgever. Of je onderwerp relevant is, bepaal je tijdens je probleemanalyse. Je beargumenteert de relevantie van je scriptie in de inleiding van je scriptie.

Maatschappelijke en praktische relevantie

Een praktisch of maatschappelijk relevant onderzoek draagt bij aan de oplossing voor een probleem. Zo is je onderzoek van toegevoegde waarde voor de maatschappij. Als je een hbo-opleiding volgt, moet je altijd de praktische relevantie van je onderzoek waarborgen.

Een maatschappelijk of praktisch relevant onderzoek kan onder andere:

  • nuttige conclusies trekken over de huidige stand van zaken
  • testen of een bepaalde methode werkt of niet
  • leiden tot aanbevelingen om een probleem op te lossen
Voorbeeld praktische relevantie beschrijven
Dit onderzoek is praktisch relevant omdat op basis van de resultaten die hieruit naar voren komen procesverbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Hiermee kan de productiesnelheid worden verbeterd wat zal leiden tot een hogere omzet van productlijn G van bedrijf Z.

Wetenschappelijke relevantie

Met een wetenschappelijk relevant onderzoek draag je bij aan de beschikbare wetenschappelijke kennis door een gat in deze kennis op te vullen. Als je een universitaire opleiding volgt, moet je de wetenschappelijke relevantie van je onderzoek bewijzen. Vaak is je onderzoek daarmee ook praktisch relevant.

Je kunt ervoor zorgen dat je onderzoek wetenschappelijk relevant is door na te gaan waar nog geen onderzoek naar gedaan is. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld kijken naar (nog niet uitgevoerde) vervolgonderzoeken die worden aangeraden in de discussie van wetenschappelijke artikelen of andere scripties.

Voorbeeld wetenschappelijke relevantie beschrijven
Jansen (2015) heeft gesuggereerd om vervolgonderzoek te doen naar het verband tussen X en Y in een gecontroleerde situatie om meer inzicht te verkrijgen in onderwerp Z. Door dit verband te onderzoeken in een gecontroleerde situatie kunnen variabelen gecontroleerd worden die mogelijk invloed hebben gehad op de resultaten van Jansen (2015). Dit onderzoek  is dan ook wetenschappelijk relevant, omdat op basis hiervan conclusies getrokken kunnen worden over de validiteit van de resultaten van Jansen en omdat wordt bijgedragen aan de wetenschappelijke kennis over onderwerp Z met betrekking tot X en Y.

Standaardzinnen: relevantie van je onderwerp aangeven

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

  • Academisch taalgebruik
  • Onduidelijke zinnen
  • Grammaticale fouten
  • Interpunctie
  • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Relevant voor je opleiding

Zorg ervoor dat je scriptieonderwerp ook aansluit bij en daarmee relevant is voor je opleiding. Als dit niet het geval is, wordt je onderwerp niet goedgekeurd. Bespreek daarom goed met je begeleider wat mogelijk is en wat niet.

Relevant voor je opdrachtgever

Een scriptie voor een opdrachtgever, zoals een stagebedrijf, moet van toegevoegde waarde zijn voor deze persoon of dit bedrijf. Je opdrachtgever weet wat wel en niet relevant is voor zijn organisatie en waar behoefte aan is.

Vraag daarom wat je opdrachtgever van je wil. Beschrijf vervolgens duidelijk het doel van jouw onderzoek in je Plan van Aanpak of onderzoeksvoorstel, zodat je begeleider dit kan goedkeuren.

Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.

1 reactie

Kirsten Dingemanse
Kirsten Dingemanse (Scribbr Team)
17 november 2016 om 17:00

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.