Relevantie van je scriptieonderwerp

Het is belangrijk dat je scriptieonderwerp relevant is. Dit geeft namelijk het nut van je scriptie of onderzoek aan. Om een goede beoordeling voor je scriptie te krijgen is het belangrijk om de wetenschappelijke en maatschappelijke (praktische) relevantie te waarborgen.

Om het schrijven van je scriptie leuk te houden is het uiteraard ook belangrijk dat je rekening houdt met jezelf, je opleiding en eventueel je stagebedrijf.

Jezelf

Omdat jij je als student voor een langere periode gaat bezighouden met je scriptie, is het belangrijk dat het onderwerp dat je kiest relevant is voor jou als persoon. Als dit niet zo is, wordt het schrijven van je scriptie minder interessant, waardoor het moeilijk is om gemotiveerd te blijven.

Daarom is het allereerst belangrijk dat je een onderwerp kiest dat bij jou past.

Je opleiding

Het is uiteraard ook belangrijk dat je scriptieonderwerp aansluit bij je opleiding. Als dit niet het geval is, wordt je onderwerp niet goedgekeurd. Toch zijn opleidingen vaak breed georiënteerd, waardoor er veel verschillende onderwerpen mogelijk zijn. Dit is bij sommige opleidingen meer dan bij andere.

Bespreek daarom goed met je begeleider wat mogelijk is en wat niet.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Je stagebedrijf

Als je je scriptie schrijft bij een stagebedrijf, wil dat bedrijf vaak ook iets hebben aan je scriptie. Om hier voor te zorgen, bespreek je het plan van aanpak voor je onderzoek vaak met de begeleider vanuit dat bedrijf. Deze persoon weet wat wel en niet relevant is voor het bedrijf en waar behoefte aan is vanuit het bedrijf.

De resultaten van jouw onderzoek moeten een toegevoegde waarde voor het bedrijf zijn.

Wetenschappelijke relevantie

Bij wetenschappelijke opleidingen is de wetenschappelijke relevantie van je scriptie ook erg belangrijk. Dit houdt in dat je met jouw onderzoek een gat in de wetenschappelijke kennis opvult. Dit doe je door je goed in te lezen in jouw onderwerp en na te gaan waar nog geen onderzoek naar gedaan is. Hierbij is het belangrijk dat het ook interessant is om naar jouw gekozen onderwerp onderzoek te doen.

Je kunt hiervoor bijvoorbeeld kijken naar vervolgonderzoeken die worden aangeraden in wetenschappelijke artikelen. Check dan wel altijd goed of dat onderzoek nog niet is uitgevoerd in recente onderzoeken.

Voorbeeld wetenschappelijke relevantie

In het onderzoek van Jansen (2015) wordt gesuggereerd om een vervolgonderzoek te doen naar het verband tussen X en Y in een gecontroleerde situatie. Dit is tot op heden nog niet uitgevoerd en zorgt voor een gat in de wetenschappelijke kennis omtrent het onderwerp Z. Door het verband te onderzoeken in een gecontroleerde situatie, kunnen bepaalde variabelen, die mogelijk invloed hebben gehad op de resultaten van Jansen (2015), gecontroleerd worden. Daarom is ervoor gekozen om in deze scriptie dit verband nader te onderzoeken in een gecontroleerde omgeving, om hiermee een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis.

Praktische/maatschappelijke relevantie

Als je een meer praktische opleiding volgt, zoals een hbo-opleiding, dan is de praktische relevantie vaak belangrijker dan de wetenschappelijke relevantie. De praktische relevantie houdt in dat je onderzoek een toegevoegde waarde heeft voor de maatschappij.

Hierbij kun je denken aan het feit dat je aanbevelingen kunt doen voor een bepaalde bedrijfstak of dat je bepaalde processen binnen een organisatie gaat verbeteren.

Voorbeeld praktische relevantie

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar het effect van X op Y zijn van belang voor het bedrijf Z. Op basis van de resultaten kunnen verschillende procesverbeteringen doorgevoerd worden, die de productiesnelheid en daarmee de winst van het bedrijf ten goede komen.

Standaardzinnen: Relevantie van je onderwerp aangeven

Een relevant onderwerp… en nu?

Als je de relevantie van je onderzoek hebt gewaarborgd, is het belangrijk dat je deze relevantie vervolgens ook goed duidelijk maakt in je scriptie zelf. Dit doe je in de inleiding van je scriptie. Hierin bespreek je hoe jouw onderzoek bijdraagt aan de maatschappij of de theorie.

Maar relevantie is slechts een van de criteria waaraan je scriptie moet voldoen. We hebben een aantal eisen voor je scriptieonderwerp voor je op een rij gezet en een stappenplan opgesteld, op basis waarvan je jouw scriptie verder kunt afbakenen.

Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.

1 reactie

Marijke
27 maart 2019 om 14:23

Hoi! Ik kan bij mijn onderzoek vrijwel geen conclusie trekken omdat ik te weinig respondenten heb op mijn enquete. Hoe kan ik de relevantie het best beschrijven, gezien mijn specifieke uitkomst niet echt relevant is? Misschien als aanknopingspunt voor verder onderzoek?

Beantwoorden

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.