Algemene spelfouten in scripties | Uitleg & voorbeelden

Met algemene spelfouten doelen we onder andere op typfouten, verkeerd geschreven woorden en verkeerd lettergebruik.

Gebruik een spellingchecker

Het is een goed idee om je tekst te controleren met een spellingchecker als je veel algemene spelfouten maakt. Een spellingchecker lost echter niet altijd alle problemen op.

Het woord “spellingsfout” wordt namelijk fout gerekend, terwijl zowel “spellingsfout” als “spellingfout” correct is. Bovendien wordt het woord “typfout” onderstreept met een rode lijn, terwijl taalkundigen ook dit woord goedkeuren.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Veelvoorkomende spelfouten

Hieronder staat een tabel met veelvoorkomende spelfouten in scripties en andere academische teksten, zodat je een idee krijgt van de soorten fouten die je kunt maken.

Het is een goed idee om woorden waarover je twijfelt op te zoeken in Het Groene Boekje als deze niet in onderstaande lijst staan.

Veelvoorkomende spelfouten
Spelfout Verbetering Fout
A4-tje A4’tje Koppelteken in plaats van apostrof
Actie’s Acties Na –ie wordt –s aan het woord vast geschreven
Afkaderen Inkaderen Niet-bestaand woord
Arbeids-psychologie Arbeidspsychologie Onnodig koppelteken
Crëeren Creëren Trema verkeerd geplaatst
Data’s Data “Data” is al het meervoud van “datum”
De inhoudt De inhoud T achter zelfstandig naamwoord
Exponentieël Exponentieel Onnodige trema
Financien Financiën Trema vergeten
Groote Grootte T vergeten
In in de tabel In de tabel Woordherhaling
Niet teveel Niet te veel Spatie vergeten
Tone-of-voice Tone of voice Onnodig koppeltekens gebruikt
Tweederde Twee derde Breuken schrijf je met een spatie.
Van te voren Van tevoren Onnodig spatiegebruik bij vaste constructies
Voorzover Voor zover Spatie vergeten bij vaste constructies

Auteursnamen

Veel programma’s voor spellingcontroles zien auteursnamen als spelfouten. Deze “waarschuwingen” kun je in veel gevallen negeren. Controleer wel of je de regels voor het schrijven van auteursnamen goed hebt gevolgd.

Hetzelfde geldt voor namen van onderzoeksmodellen. Als je de vaste schrijfwijze van een theorie of model gebruikt, voorkom je veelgemaakte fouten.

Engelse woorden

Ook Engelse woorden worden in Nederlandse teksten vaak als spelfout aangemerkt. Meestal zijn dit geen echte spelfouten, maar controleer wel altijd goed of je termen correct hebt overgenomen en of je ze op de juiste wijze hebt geïntroduceerd.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Tip: Voeg woorden toe aan je woordenboek

Als je termen of woorden gebruikt die fout worden gerekend door het programma voor spellingcontrole, kun je deze woorden meestal toevoegen aan het woordenboek. Op die manier wordt een woord niet meer fout gerekend en valt het beter op als je het woord een keer verkeerd spelt.

Veelgestelde vragen

Hoe voorkom je spelfouten?

Het is een goed idee om je tekst te controleren met een spellingchecker als je veel algemene spelfouten maakt. Een spellingchecker lost echter niet altijd alle problemen op en geeft af en toe zelfs een verkeerd advies.

Als je zeker wilt weten dat je een goede spellingscontrole uitvoert, kun je gebruikmaken van Scribbrs gratis Grammatica Check.

Tip
Als je echt veel moeite hebt met spelling en zelfs met behulp van onze spellingscontrole nog twijfelt aan je tekst, kun je beter je tekst laten nakijken door een professional. Scribbr biedt een nakijkservice, waarbij een taalexpert je scriptie nakijkt en verbetert.
Hoe voorkom je spreektaal in academische teksten?

Een scriptie die veel spreektaal bevat, kan worden afgekeurd door begeleiders. Probeer daarom te voorkomen dat je:

 • Vulwoorden en dubbelingen gebruikt (zoals “tevens ook”)
 • Vaag taalgebruik gebruikt (“men zegt dat” – wie is men?)
 • De lezer aanspreekt (“je zult zien dat”)
 • Uitdrukkingen en gezegden gebruikt (“bloed, zweet en tranen”)

 

Is de nakijkservice van Scribbr beter dan die van andere bedrijven?

Wanneer je je document wilt laten nakijken, is het belangrijk om te letten op wie je document nakijkt en wat er precies wordt nagekeken. Scribbr heeft daarom de nakijkdiensten van andere aanbieders getest en de verschillen op een rij gezet.

 

Wie kijkt je document na?

Scripties nakijken is echt mensenwerk. Hierdoor kan de kwaliteit van het nakijkwerk per editor verschillen.

Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden, moeten editors vaak aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen voor iedere nakijkservice. Enkele voorwaarden op een rijtje:

Scribbr-nakijkservice De meeste andere nakijkservices
Diploma Minimaal een afgeronde universitaire bachelor Geen voorwaarden
Streng geselecteerd Scribbr Academy doorlopen Een enkel testdocument
Native speakers voor Engelse documenten Ja Nee

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Wat wordt er nagekeken?

Scribbr-editors kijken je scriptie na met behulp van het Scribbr-Verbetermodel©. Je kunt per onderdeel precies zien waar op wordt gelet. Dit hebben we vergeleken met andere nakijkservices in de onderstaande tabel.

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Taalfouten
Editors verbeteren spelfouten, typfouten, dubbele spaties en andere slordigheidsfoutjes. Spelfouten 20/23 11/23 20/23
Onder andere Dt-fouten, congruentiefouten, incomplete en overcomplete zinnen, samenstellingen en lidwoorden. Grammatica 8/10 2/10 5/10
Het gebruik van punten, komma’s, puntkomma’s of opsommingen. Interpunctie 17/18 8/18 17/18
Academische schrijfstijl
Verbeteren van spreektaalverboden woorden, subjectief en vaag taalgebruik en persoonlijke voornaamwoorden. Academisch taalgebruik 12/13 6/13 5/13
Regels voor afkortingen, werkwoordstijdengetallen en citaten in academische teksten worden toegepast. Academische conventies 3/4 1/4 3/4
Het verbeteren van omslachtige en lange zinnen, passief taalgebruik omzetten naar actief taalgebruik. Zinsbouw 3/4 2/4 3/4
Feedback
Editors schrijven opmerkingen bij zinnen die niet helemaal duidelijk zijn of waar je zelf een keuze moet maken voor een bepaalde schrijfwijze. Tips en opmerkingen 18 opmerkingen 30 opmerkingen 3 opmerkingen
In een persoonlijk verbetervoorstel geven editors aan welke fouten je structureel maakt. Dit helpt je om in de toekomst beter te schrijven. Persoonlijk verbetervoorstel Ja Ja Nee

Structuur Check

Scribbr-nakijkservice Andere nakijkservice 1 Andere nakijkservice 2
Met deze checklists wordt bekeken of alle onderdelen zijn behandeld en of het op de juiste plek staat. Checklists 8 handige checklists
Ieder hoofdstuk en elke alinea bevat de juiste informatie. Hoofdstuk- en paragraafindeling
Dekt de titel de lading van de hele alinea? Zijn de koppen consistent? Titels en koppen
De editor geeft het aan als je jezelf herhaalt. Herhaling

 

Lees de reviews van 3.099 Scribbr-klanten

Wie kan je beter vragen naar de service en kwaliteit van Scribbr dan studenten die hun scriptie al door ons hebben laten nakijken?

Lees de reviews

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2023, 20 maart). Algemene spelfouten in scripties | Uitleg & voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 15 april 2024, van https://www.scribbr.nl/taalregels-schrijftips/algemene-spelfouten/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.