Wat is plagiaat en hoe kun je plagiaat voorkomen?

Plagiaat is het bedoeld of onbedoeld presenteren van andermans werk of ideeën als je eigen werk of ideeën. Plagiaat is daarmee een schending van het intellectuele eigendom van een ander.

Als je plagiaat pleegt, pleeg je fraude en dit is strafbaar. Als je plagiaat pleegt in je scriptie loop je het risico een onvoldoende te krijgen en zelfs van je opleiding te worden weggestuurd.

Het is daarom van groot belang dat je weet wat plagiaat is en hoe je het voorkomt, bijvoorbeeld door altijd bronvermeldingen toe te voegen.

Definities van plagiaat volgens universiteiten

Sommige universiteiten en hogescholen hebben definities van plagiaat vermeld op hun website. Hieronder staan enkele definities op een rijtje.

Tilburg University

De Tilburg University verstaat onder plagiaat het volgende:

“Plagiaat is het onzorgvuldig of zonder correcte bronvermelding overnemen van gegevens, teksten, redeneringen of gedachten van anderen” (Tilburg University, z.d.).

Universiteit Leiden: Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden verstaat onder plagiaat het volgende:

“Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten/formuleringen van andere auteurs zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding” (Universiteit Leiden, z.d.).

De Haagsche Hogeschool

Volgens de onderwijs- en examenregeling van De Haagsche Hogeschool is de definitie van plagiaat:

“Een vorm van fraude waarbij stukken van anderen of eerder gepubliceerd eigen werk zijn gebruikt in eigen werk zonder correcte bronvermelding” (De Haagsche Hogeschool, z.d.).

Wat valt onder plagiaat?

Niet alleen het simpel knippen en plakken van het werk van een ander wordt als plagiaat bestempeld. Ook het vertalen van teksten en het herschrijven van teksten door gebruik te maken van synoniemen valt onder plagiaat indien je geen correcte en volledige bronvermelding geeft.

Een bestaande theorie in je eigen woorden opschrijven, zonder de bron te vermelden valt bijvoorbeeld ook onder plagiaat. Plagiaat kent dan ook veel vormen, waarvan sommige ernstiger zijn dan andere.

In het artikel tien vormen van plagiaat wordt van elke vorm een voorbeeld gegeven.

(Onbedoeld) plagiaat voorkomen

Het is belangrijk dat je direct vanaf het begin zorgvuldig en gestructureerd te werk gaat. Sla iedere bron die je gebruikt meteen op en zorg ervoor dat je op de juiste manier citeert of parafraseert met een correcte bronvermelding.

Zo kun je ervoor zorgen dat je plagiaat voorkomt.

Plagiaatscanners

Steeds meer hogescholen en universiteiten gebruiken plagiaatscanners om plagiaat te detecteren. Op het moment dat je je scriptie digitaal inlevert bij je onderwijsinstelling, wordt de scriptie automatisch op plagiaat gecontroleerd.

Veelgebruikte plagiaatscanner zijn Ephorus en Turnitin. Deze scannen je scriptie op plagiaat door de inhoud te vergelijken met andere scripties, wetenschappelijke publicaties en andere bronnen op internet.

Het is natuurlijk erg vervelend als je onbedoeld plagiaat hebt gepleegd en hiervoor gestraft wordt. Gelukkig kun jij met Scribbrs Plagiaat Checker zelf je scriptie op plagiaat controleren voordat je je scriptie op school inlevert. Ook kun je eenvoudig gratis correcte bronvermeldingen genereren met Scribbrs APA-generator of MLA-generator.

Direct naar de Plagiaat Checker

Wat vind jij van dit artikel?

Weet je zeker dat je geen plagiaat pleegt?

Voorkom dat je school je betrapt op plagiaat.
Start de check
Betrouwbaar en snel