Wat is plagiaat? | Uitleg & Voorbeelden om plagiaat te voorkomen

Plagiaat is het bedoeld of onbedoeld presenteren van andermans werk of ideeën als je eigen werk of ideeën. Daarom is het een schending van iemands intellectuele eigendom.

Plagiaat valt onder fraude en kan in sommige contexten strafbaar zijn. Als je plagiaat pleegt in je scriptie, variëren de gevolgen van een onvoldoende voor je thesis tot een permanente schorsing van je onderwijsinstelling.

Het is daarom van groot belang dat je weet wat plagiaat is en hoe je het voorkomt door correcte bronvermeldingen te plaatsen in de juiste referentiestijl.

Wat is de definitie van plagiaat volgens onderwijsinstellingen?

Sommige hogescholen en universiteiten vermelden een definitie van plagiaat op hun website. Hieronder staan enkele definities op een rijtje.

Tilburg University

Tilburg University definieert plagiaat als volgt:

“Plagiaat is het onzorgvuldig of zonder correcte bronvermelding overnemen van gegevens, teksten, redeneringen of gedachten van anderen” (Tilburg University, z.d.).

Universiteit Leiden: Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden verstaat onder plagiaat het volgende:

“Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten/formuleringen van andere auteurs zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding” (Universiteit Leiden, z.d.).

De Haagsche Hogeschool

Volgens de onderwijs- en examenregeling van De Haagsche Hogeschool is de definitie van plagiaat:

“Een vorm van fraude waarbij stukken van anderen of eerder gepubliceerd eigen werk zijn gebruikt in eigen werk zonder correcte bronvermelding” (De Haagsche Hogeschool, z.d.).

Wat valt onder plagiaat?

Niet alleen het knippen en plakken van het werk van een ander wordt als plagiaat bestempeld. Ook het vertalen, samenvatten en parafraseren van teksten of ideeën valt onder plagiaat als je geen correcte en volledige bronvermelding toevoegt.

Plagiaat kent dan ook veel vormen, waarvan sommige ernstiger zijn dan andere. De meest ernstige vorm wordt “clone” genoemd. Hierbij neemt iemand het werk van een ander geheel over en wordt alleen de auteursnaam veranderd.

In het artikel Tien vormen van plagiaat wordt iedere vorm uitgelegd met een voorbeeld.

Scribbr APA CheckerNieuw

De slimme technologie van de APA Checker helpt je veelgemaakte fouten te voorkomen, zoals:

 • Ontbrekende komma's en punten
 • Verkeerd gebruik van 'et al.'
 • Ampersands (&) in verwijzigen in de tekst
 • Ontbrekende bronvermeldingen

Lees meer

(Onbedoeld) plagiaat voorkomen

Het is belangrijk dat je vanaf het begin direct zorgvuldig en gestructureerd te werk gaat om plagiaat te voorkomen. Sla iedere bron die je gebruikt meteen op en zorg ervoor dat je op de juiste manier citeert of parafraseert, waarbij je altijd een correcte bronvermelding toevoegt.

Plagiaatscanners

Hogescholen en universiteiten gebruiken plagiaatscanners om plagiaat te detecteren. Op het moment dat je je scriptie of een andere opdracht digitaal inlevert bij je onderwijsinstelling, wordt de scriptie automatisch op plagiaat gecontroleerd met de desbetreffende plagiaatsoftware.

Veelgebruikte plagiaatscanners zijn Ephorus en Turnitin. Deze detecteren plagiaat door de inhoud te vergelijken met die van andere scripties, wetenschappelijke publicaties en andere internetbronnen.

Het is erg vervelend als je onbedoeld plagiaat hebt gepleegd en hiervoor gestraft wordt. Gelukkig kun je met Scribbr:

Gratis collegeslides over plagiaat

Ben jij een docent of professor die studenten wil onderwijzen over de definitie en gevolgen van plagiaat? Of ben je als student op zoek naar een bondig overzicht? Top! Je kunt onze slides gratis downloaden, aanpassen en verspreiden.

Open Google SlidesDownload PowerPoint

Bekijk ook onze collegeslides over andere onderwerpen in het Nederlands en Engels.

Veelgestelde vragen

Wat is plagiaat?

Plagiaat is het bedoeld of onbedoeld presenteren van andermans werk of ideeën als je eigen werk of ideeën. Plagiaat is daarmee een schending van het intellectuele eigendom van een ander en kan ernstige gevolgen hebben.

Het is belangrijk dat je je bronnen goed bijhoudt en dat je de juiste bronvermeldingen toevoegt om plagiaat te voorkomen.

Hoe voorkom je plagiaat in je scriptie?

Je kunt plagiaat in je scriptie voorkomen door op de juiste manier te citeren en parafraseren. Het is hierbij essentieel dat je correcte bronvermeldingen toevoegt volgens de juiste referentiestijl als je ideeën, woorden of informatie uit een andere bron gebruikt.

Wat zijn voorbeelden van plagiaat?

Voorbeelden van plagiaat zijn:

 • Informatie uit een andere bron kopiëren en plakken in je eigen scriptie
 • Uit een bron citeren zonder een bronvermelding toe te voegen
 • Parafraseren zonder daadwerkelijk je eigen woorden te gebruiken (te dicht bij het origineel blijven)
 • Doen alsof een idee van iemand anders jouw eigen idee is
 • Per ongeluk bronvermeldingen vergeten
Welke soorten plagiaat zijn er?

Over het algemeen genomen zijn er vier soorten plagiaat:

 • Een bron of idee (gedeeltelijk) overnemen zonder (correcte) bronvermelding, waarbij de tekst niet wordt aangepast.
 • Een bron of idee (gedeeltelijk) overnemen zonder (correcte) bronvermelding, waarbij de tekst een beetje wordt aangepast.
 • Per ongeluk een bronvermelding of verwijzing vergeten (onbedoeld plagiaat).
 • Verkeerd citeren of parafraseren.

Zelfplagiaat is officieel geen vorm van plagiaat, omdat je gebruikmaakt van je eigen teksten in plaats van die van anderen.

Kun je per ongeluk plagiaat plegen?

Onbedoeld plagiaat is een van de meest voorkomende soorten plagiaat. Vaak wordt een bronvermelding vergeten of lijkt een parafrase te sterk op het origineel.

Ook als plagiaat per ongeluk gaat, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Zorg ervoor dat je nauwkeurig omgaat met bronvermeldingen en gebruik eventueel een plagiaat checker voordat je je werk inlevert.

Is plagiaat plegen illegaal?

Plagiaat plegen gaat gepaard met serieuze gevolgen en kan illegaal zijn in sommige gevallen.

Plagiaat wordt bijzonder serieus genomen in een professionele academische setting. Zowel plagiaat als zelfplagiaat kunnen leiden tot juridische stappen, omdat vaak sprake is van een schending van auteursrecht of fraude. De meeste wetenschappelijke tijdschriften staan onderzoekers niet toe om hun werk in meerdere tijdschriften of boeken te publiceren.

De gevolgen van plagiaat verschillen per setting en per onderwijsinstelling, maar ze kunnen variëren van een onvoldoende voor een opdracht of vak tot een permanente uitschrijving.

Wat is de definitie van plagiaat?

Plagiaat is het bedoeld of onbedoeld presenteren van andermans werk of ideeën als je eigen werk of ideeën. Daarom is het een schending van iemands intellectuele eigendom.

Onderwijsinstellingen hanteren soms verschillende definities van plagiaat. Zo kan de ene onderwijsinstelling zelfplagiaat ook als plagiaat beschouwen, terwijl een andere onderwijsinstelling alleen het gebruik van andermans werk onder plagiaat schaart.

Ook kunnen de gevolgen van plagiaat verschillen per onderwijsinstelling.

Wat vind jij van dit artikel?