Wat is plagiaat en hoe kan ik plagiaat voorkomen?

Plagiaat is het presenteren van werk, bedoeld of onbedoeld, als eigen werk terwijl dit afkomstig is van een ander. Plagiaat is dus een schending van het intellectuele eigendom van een ander.

Als je plagiaat pleegt, pleeg je fraude en dit is strafbaar. Wanneer jij in je scriptie plagiaat pleegt loop je het risico een onvoldoende te krijgen en zelfs van je opleiding te worden weggestuurd.

Het is daarom van groot belang dat je weet wat plagiaat is en hoe je het voorkomt.

Definities van plagiaat van universiteiten

Verschillende universiteiten en hogescholen hebben hun definities van plagiaat omschreven op hun website. Hieronder staan enkele op een rijtje.

Tilburg University

De Tilburg University verstaat onder plagiaat:

“Plagiaat is het onzorgvuldig of zonder correcte bronvermelding overnemen van gegevens, teksten, redeneringen of gedachten van anderen.”.

Bron: Definitie plagiaat Tilburg University

Universiteit Leiden Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid verstaat onder plagiaat:

“Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten/formuleringen van andere auteurs zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding”.

Bron: Definitie plagiaat Universiteit van Leiden Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Haagsche Hogeschool

In de onderwijs- en examenregeling van De Haagsche Hogeschool is de definitie van plagiaat:

“Een vorm van fraude waarbij stukken van anderen of eerder gepubliceerd eigen werk zijn gebruikt in eigen werk zonder correcte bronvermelding”.

Bron: Onderwijs- en examenregeling van De Haagsche Hogeschool

Wat valt onder plagiaat?

Niet alleen het simpel ‘knippen en plakken’ van het werk van een ander wordt als plagiaat bestempeld.

Ook het vertalen van teksten en het herschrijven van teksten door gebruik te maken van synoniemen valt onder plagiaat.

Een bestaande theorie in je eigen woorden opschrijven, zonder het vermelden van de bron is ook plagiaat. Plagiaat is er in veel verschillende vormen.

Sommige gevallen zijn ernstiger dan andere. In het artikel tien vormen van plagiaat wordt er van elke vorm een voorbeeld gegeven.

Voorkomen van (onbedoeld) plagiaat

Het is belangrijk dat je direct vanaf het begin zorgvuldig en gestructureerd te werk gaat. Sla iedere bron die je gebruikt direct op en zorg ervoor dat je op de juiste manier citeert of parafraseert met een correcte bronvermelding.

Pas dan kun je relatief eenvoudig ervoor zorgen dat je plagiaat voorkomt.

Plagiaatscanners

Steeds meer hogescholen en universiteiten gebruiken plagiaatscanners om plagiaat te detecteren. Op het moment dat jij je scriptie digitaal inlevert op school, wordt je scriptie automatisch op plagiaat gecontroleerd.

Veelgebruikte plagiaatscanner zijn Ephorus en Turnitin. Zij scannen je scriptie op plagiaat door de inhoud te vergelijken met andere scripties, wetenschappelijke publicaties en andere bronnen op internet.

Het is natuurlijk erg vervelend wanneer je onbedoeld plagiaat hebt gepleegd en hiervoor gestraft wordt. Gelukkig kun jij met de Scribbr’s plagiaatchecker zelf je scriptie op plagiaat controleren voordat je je scriptie op school inlevert.

Direct naar de Plagiaat Checker

Wat vind jij van dit artikel?

Weet je zeker dat je geen plagiaat pleegt?

Voorkom dat je school je betrapt op plagiaat.
Start de check
Betrouwbaar en snel