Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een regeling met citeertitel?

Voor regelingen met citeertitels hoef je geen datum, plaats of vindplaats te vermelden. De vindplaats in het tijdschrift en het jaartal vermeld je alleen bij een nieuwe regeling met citeertitel.

Voorbeeld: Verwijzing naar een regeling met citeertitel
Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Stb. 2021, 193).