Wat is een deelvraag?

Deelvragen zijn de subvragen van je hoofdvraag. Vaak kun je de officiële onderzoeksvraag van je scriptie of onderzoek niet in één keer beantwoorden. Daarom gebruik je deelvragen die zich op een kleiner deel van je onderzoeksvraag focussen.

De antwoorden op al je deelvragen leiden tot de beantwoording van je hoofdvraag.