Gestructureerde of gestandaardiseerde interviews | Voorbeelden

Bij een gestructureerd of gestandaardiseerd interview staan de interviewvragen en de volgorde waarin de vragen gesteld worden al vast. Dit type interview is zeer geschikt om in korte tijd op een betrouwbare manier data te verzamelen, omdat iedere geïnterviewde dezelfde vragen aangeboden krijgt.

Dit type interview gaat over het algemeen gepaard met een hogere betrouwbaarheid en interne validiteit dan een semigestructureerd of ongestructureerd interview.

Wat is een gestructureerd interview?

Het verloop van een gestructureerd interview is strikt vastgelegd. Je formuleert de vragen van tevoren en bepaalt ook in welke volgorde je de vragen gaat stellen. Alle vragen zijn gebaseerd op de aanleiding voor je onderzoek en een eventueel literatuuronderzoek.

Je kunt het interview schriftelijk of mondeling afnemen. Bovendien heb je de keuze tussen een telefoongesprek of een interview in persoon. De keuze voor de methode hangt af van de bereikbaarheid van de geïnterviewden en het onderwerp van het interview.

Soms vinden participanten het prettiger dat antwoorden over gevoelige onderwerpen niet schriftelijk worden vastgelegd, maar je kunt ook een persoonlijk interview willen afnemen om een band te creëren met de geïnterviewde. Zo kan de bereidheid om eerlijk te antwoorden toenemen.

Een gestructureerd interview is meestal kwantitatief van aard, waardoor je de resultaten op gestandaardiseerde wijze kunt analyseren.

Verschil tussen een gestructureerd interview en een enquête

Een kwantitatief gestructureerd interview lijkt erg op de vragenlijst voor een enquête. Het doel van de enquête is echter om zoveel mogelijk mensen dezelfde vragen te stellen om meningen en ervaringen te verzamelen (vaak met Likertschalen). Bij een interview wil je juist zoveel mogelijk vragen over een specifiek onderwerp stellen aan een kleiner aantal experts.

Het is ook mogelijk om kwalitatieve data te verzamelen met dit type interview (al zijn andere interviewsoorten hiervoor geschikter). Het is vaak moeilijker om kwalitatieve data te verzamelen met een enquête, omdat respondenten al snel verveeld of vermoeid raken als ze zelf antwoorden moeten verzinnen.

Voorbeeldvragen voor een gestructureerd interview

Bij een gestructureerd interview zijn vaak maar enkele antwoordopties mogelijk, zeker in het geval van een kwantitatief interview. Je kunt ja/nee-vragen gebruiken of vaststaande antwoordopties aanbieden om het vergelijken van de resultaten makkelijker te maken.

Als je kwalitatieve data wilt verzamelen, is het vaak beter om een ander type interview te gebruiken waarbij de geïnterviewde en de interviewer meer vrijheid hebben.

Voorbeeld: Interviewvragen
 • Heb je de afgelopen 4 weken de universiteitsbibliotheek bezocht?
  • Ja
  • Nee
 • Hoe vaak bezoek je de universiteitsbibliotheek tijdens de tentamenweek?
  • Helemaal niet
  • Eén keer per week
  • Meerdere keren per week
  • Dagelijks

Je kunt ook meer open vragen stellen, maar deze moeten zo nauwkeurig mogelijk worden geformuleerd, zodat respondenten precies weten wat van hen wordt gevraagd.

 • Kun je drie redenen noemen waarom je naar de bibliotheek gaat?
 • Wat vind je van de werkomgeving in de bibliotheek?
 • Wat vind je van de horecavoorzieningen in de bibliotheek?

Het is verstandig om je interview te oefenen door vrienden te interviewen (een korte pilot). Zo kun je vaststellen of je vragen helder en eenduidig zijn geformuleerd, voordat je met het daadwerkelijke onderzoek begint.

Voor- en nadelen van gestructureerde interviews

Een gestructureerd interview is bijzonder geschikt om veel mensen te bereiken en een groot aantal vragen te stellen. Toch gaat deze methode ook gepaard met nadelen die de validiteit van je onderzoek kunnen schaden.

Voordelen

 • Je kunt op snelle en gestructureerde wijze veel data verzamelen.
 • Antwoorden zijn gestandaardiseerd, waardoor je ze met elkaar kunt vergelijken.
 • Je kunt een gestructureerd interview ook telefonisch afnemen, waardoor de interviews minder tijd in beslag nemen. Probeer wel goed in te schatten of je onderwerp zich voor een telefonisch interview leent.
 • Je kunt makkelijker vervangers vinden als een geïnterviewde last-minute afzegt, omdat de vervanger zich bijna niet hoeft voor te bereiden.

Nadelen

 • Door de vaak beperkte antwoordmogelijkheden kan belangrijke aanvullende informatie verloren gaan (weinig eigen inbreng van geïnterviewden).
 • Bij een telefonisch interview heeft de onderzoeker weinig controle over de situatie en is het moeilijk om in te schatten of iemand sociaal-wenselijke antwoorden geeft.
 • Als de respondenten de vragen en antwoorden niet voor zich zien, kiezen ze meestal voor de eerste of de laatste antwoordoptie, omdat ze deze over het algemeen beter onthouden. Daarom kan het helpen de antwoordopties ook visueel te presenteren.
 • Het risico bestaat dat de antwoordopties niet de mening van de geïnterviewde dekken, waardoor een vertekend beeld ontstaat.

Verschillen tussen de diverse interviewsoorten

Zorg ervoor dat je het juiste type interview kiest voor je onderzoek. De tabel laat de meest belangrijke verschillen tussen de drie interviewsoorten zien.

Gestructureerd interview Semigestructureerd interview Ongestructureerd interview
Vooraf opgestelde vragen
Vaste volgorde vragen
Vast aantal vragen
Mogelijkheid om door te vragen

Veelgestelde vragen

Wat is een gestructureerd of gestandaardiseerd interview?

Een gestructureerd of gestandaardiseerd interview is een interviewvorm waarbij de vragen van tevoren worden opgesteld (en waarvan niet wordt afgeweken). Ook ligt de volgorde van vragen vast en geef je respondenten meestal maar enkele antwoordopties waaruit ze kunnen kiezen.

Een gestructureerd interview gaat over het algemeen gepaard met een hogere betrouwbaarheid en interne validiteit dan een semigestructureerd of ongestructureerd interview.

Wat is een semigestructureerd interview?

Een semigestructureerd interview is een kwalitatieve onderzoeksmethode.

Een deel van de gestelde vragen wordt vooraf door de interviewer bepaald. De volgorde waarin de vragen worden gesteld is flexibel en de respondenten kunnen volledig vrij antwoorden. Ook kan de interviewer bij deze onderzoeksmethode doorvragen op de antwoorden van de geïnterviewde.

Moeten interviews worden opgenomen in een APA-literatuurlijst?

Interviews die je zelf afneemt, worden niet opgenomen in je literatuurlijst. In plaats daarvan citeer je ze in de lopende tekst als persoonlijke communicatie.

Gepubliceerde of opgenomen interviews worden wel toegevoegd aan de literatuurlijst. Je citeert ze in het gebruikelijke bronvermelding-format voor dat brontype (bijvoorbeeld een krantenartikel, boek of YouTube-video).

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2022, 29 september). Gestructureerde of gestandaardiseerde interviews | Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 21 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/gestructureerd-interview/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.