Hoe voorkom je spreektaal in je scriptie?

Als je een scriptie schrijft, kan het verleidelijk zijn om te schrijven zoals je praat. Dat gaat immers het snelst. Dit noemen we spreektaal.

Om je scriptie naar een hoger niveau te tillen, moet je alle spreektaal voorkomen of aanpassen.

Soort spreektaal Voorbeeld Academisch alternatief
De lezer aanspreken Hierbij moet je denken aan… Hierbij kan gedacht worden aan…
Informele taal Stel nou dat een kantoorpand drie verdiepingen heeft… Als een kantoorpand drie verdiepingen heeft…
Vulwoord of dubbeling Tevens was ook een verandering te zien. Tevens was een verandering te zien.
Spreekwoord Het kostte me bloed, zweet en tranen. Het kostte me veel moeite.
Scribbrs Parafraseertool
Om je academische tekst te herschrijven en inspiratie op te doen over handige synoniemen en een vloeiendere zinsstructuur, kun je ook gebruikmaken van Scribbrs gratis Parafraseertool. Houd er bij parafraseren altijd rekening mee dat een correcte bronvermelding essentieel is om plagiaat te voorkomen.

De lezer aanspreken

Je zult zien dat de resultaten meevallen = fout.

Waarom is ‘je zult zien dat…’ fout?

In een academische tekst hoor je de lezer niet aan te spreken of bij de hand te nemen. Dit is alleen toegestaan in het voorwoord.

Herkennen van zinnen waarin je de lezer aanspreekt

Spreektaal Academische taal
Denk hierbij aan de mogelijkheden online. Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheden online.
Stel je voor dat de respondenten allemaal reageren, dat zou positief zijn. Als de respondenten allemaal reageren, zou dat positief zijn.
Je kunt je indenken dat de resultaten valide zijn. De resultaten zijn valide.
Zoals je gelezen hebt, is dit al langer een probleem. Zoals eerder naar voren is gekomen, is dit al langer een probleem.

Voorkomen van het aanspreken van de lezer

Als je twijfelt of je de lezer mag aanspreken, bedenk dan dat dit alleen in het voorwoord is toegestaan. Dit is een persoonlijke introductie van je scriptie. In alle andere hoofdstukken is dit niet toegestaan.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Informele zinnen

Het komt erop neer dat … en het is zaak om … = fout.

Waarom zijn ‘het komt erop neer dat…’ en ‘het is zaak om…’ fout?

Soms kloppen zinnen grammaticaal gezien helemaal, maar heb je toch een fout gemaakt omdat je spreektaal gebruikt. ‘Het komt erop neer dat’ en ‘het is zaak om’ zijn hier voorbeelden van. Te veel spreektaal maakt dat begeleiders je tekst kunnen afkeuren.

Herkennen van informele zinnen

Spreektaal Academische taal
Het is zaak om de deelvraag te beantwoorden. De deelvraag dient beantwoord te worden.
Al met al valt te concluderen dat de vraag beantwoord is. Tot slot kan geconcludeerd worden dat de vraag beantwoord is.
Er is onduidelijkheid over hoe dit gedaan wordt. Er is onduidelijkheid over de manier waarop dit gedaan wordt.
Hiermee wordt geprobeerd erachter te komen welke probleemgebieden een rol spelen. Hiermee wordt getracht te achterhalen welke probleemgebieden een rol spelen.
Dit probleem zit vooral in de communicatie. Dit probleem komt vooral naar voren in de communicatie.
Deze methode heeft niks opgeleverd. Deze methode heeft geen resultaten opgeleverd.
Het komt erop neer dat er informatie te vinden is in de bijlage. Er is kortom informatie te vinden in de bijlage.
In dit hoofdstuk gaat het erom dat de methoden beschreven worden. In dit hoofdstuk staat de beschrijving van de methoden centraal.
Dit onderzoek moet er uiteindelijk voor zorgen dat de bedrijfsstrategie helder is. Met dit onderzoek dient bereikt te worden dat de bedrijfsstrategie helder is.
De cultuur zoals wij deze kennen is gesloten van aard. De huidige cultuur is gesloten van aard.
Hieraan wordt veel gedaan om de veiligheid te waarborgen. Hieraan wordt veel aandacht besteed om de veiligheid te waarborgen.
De verbeterpunten liggen vooral in de vindbaarheid van de website. De verbeterpunten zijn vooral gelegen in de vindbaarheid van de website.
De opdrachtgever denkt dat er winst te behalen valt op verschillende niveaus. De opdrachtgever is van mening dat winst te behalen is  op verschillende niveaus.
Hieronder wordt besproken wat in het naslagwerk staat. Hieronder wordt de inhoud van het naslagwerk besproken.
Daar bovenop komt nog dat de respondenten reeds aanwezig waren. Daarnaast waren de respondenten reeds aanwezig.
Er is gevraagd wat voor behandeling zij dan krijgen. Er is gevraagd welke behandeling zij ondergaan.
Daarom moet worden gekeken of alternatieven beschikbaar zijn. Daarom moet worden bepaald of alternatieven beschikbaar zijn.
De patiënt gaat bespreken hoe het nu met hem gaat. De patiënt gaat zijn huidige situatie bespreken.
Zij zeggen dat ze moeilijkheden ondervinden. Zij geven aan dat ze moeilijkheden ondervinden.
Dit zou moeten om te zorgen dat de doelstelling bereikt wordt. Dit is noodzakelijk om te zorgen dat de doelstelling bereikt wordt.
Dit geeft vergelijkbare resultaten. Dit levert vergelijkbare resultaten op.
Dit heeft ervoor gezorgd dat de planning bijgesteld moest worden. Dit had tot gevolg dat de planning bijgesteld moest worden.

Voorkomen van informele zinnen

Vaak is een academisch alternatief te vinden voor spreektaal. Als je een mooier woord zoekt, kun je zoeken naar synoniemen om te zien welke woorden dezelfde betekenis hebben.

Vulwoorden en dubbelingen

Tevens ook en dit alles = fout.

Waarom zijn ‘tevens ook’ en ‘dit alles’ fout?

Het gebruik van vulwoorden en dubbelingen zorgt ervoor dat je tekst minder fijn leest. Als je veel vulwoorden en dubbelingen gebruikt, wordt je boodschap bovendien afgezwakt. Ook komt je tekst dan minder professioneel over.

‘Tevens’ en ‘ook’ hebben precies dezelfde betekenis. Het is dus voldoende om een van beide woorden te gebruiken. Andere vulwoorden kun je vaak direct verwijderen.

Herkennen van vulwoorden en dubbelingen

Spreektaal Academische taal
Dan ook Daarom
Dit alles zorgt ervoor Dit zorgt ervoor
Een beetje Enigszins
Of beter gezegd → Verwijderen
Daadwerkelijk → Verwijderen
Dus Kortom
Kort gezegd Kortom
Dit kan mogelijk zijn Dit kan / dit is mogelijk
Zo wordt bijvoorbeeld… Zo wordt / Er wordt bijvoorbeeld
Mede daardoor wordt onder andere… Mede daardoor wordt / Onder andere wordt…
Eigenlijk Feitelijk

Voorkomen van vulwoorden en dubbelingen

Als je een woord ziet waarvan je vermoedt dat het spreektaal is, kun je zoeken naar synoniemen om te zien welke woorden dezelfde betekenis hebben.

Ook is het handig om de voorbeelden in de bovenstaande tabel goed te bekijken om te zien welke woorden overbodig of spreektalig zijn.

Spreekwoorden of zegswijzen

Het heeft me bloed, zweet en tranen gekost = fout.

Waarom is ‘het heeft me bloed, zweet en tranen gekost’ fout?

Het is niet de bedoeling dat je spreekwoorden of zegswijzen gebruikt in je scriptie. Dit is te informeel.

Herkennen van spreekwoorden en zegswijzen

Spreekwoord Academische taal
Het afronden van mijn scriptie heeft me bloed, zweet en tranen gekost. Het afronden van mijn scriptie heeft veel moeite gekost.
Het was hard werken, maar ik heb alles op alles gezet om de deadline te halen. Het was hard werken, maar ik heb mijn best gedaan, zodat ik de deadline kon halen.
Ik wil mijn familieleden bedanken omdat zij mij steeds een hart onder de riem staken. Ik wil mijn familieleden bedanken voor hun steun.
Ik ben niet bij de pakken neer gaan zitten, maar heb mijn schouders eronder gezet. Ik heb niet opgegeven en heb hard doorgewerkt.
Soms reageerde mijn begeleider snel en soms langzaam: ik kon er geen peil op trekken. De reactietijd van mijn begeleider varieerde sterk.
Respondenten zoeken duurde lang en dat gooide roet in het eten voor de planning. Het zoeken van respondenten nam meer tijd in beslag dan verwacht.
Toen ik mijn scriptie had ingeleverd, was ik er helemaal klaar mee. Toen ik mijn scriptie had ingeleverd, was het fijn om dit project achter me te laten.

Voorkomen van spreekwoorden

In je voorwoord en je reflectie mag je een persoonlijkere toon gebruiken, maar geen spreekwoorden of zegswijzen. Ook in andere hoofdstukken kun je dat beter niet doen.

Je kunt spreekwoorden voorkomen door op te zoeken of iets een spreekwoord is. Zodra je de betekenis van het spreekwoord gevonden hebt, kun je deze formulering gebruiken in plaats van het spreekwoord.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Veelgestelde vragen

Hoe voorkom je spreektaal in academische teksten?

Een scriptie die veel spreektaal bevat, kan worden afgekeurd door begeleiders. Probeer daarom te voorkomen dat je:

 • Vulwoorden en dubbelingen gebruikt (zoals “tevens ook”)
 • Vaag taalgebruik gebruikt (“men zegt dat” – wie is men?)
 • De lezer aanspreekt (“je zult zien dat”)
 • Uitdrukkingen en gezegden gebruikt (“bloed, zweet en tranen”)

 

Mag je spreekwoorden en gezegden gebruiken in een scriptie?

Het is beter om geen spreekwoorden en gezegden te gebruiken in een scriptie of andere academische tekst, omdat deze vaak onder spreektaal vallen. Een uitzondering hierop is het voorwoord, dat wat persoonlijker van aard is.

Mag je de ik-, jij- of wij-vorm gebruiken in scripties?

In veel academische teksten mogen de ik-, jij- en wij-vorm niet gebruikt worden. Vaak mag dit wel in:

Hoe voorkom je de ik- en wij-vorm in een scriptie?

Een handige manier om de ik-vorm te voorkomen, is de lijdende vorm gebruiken. Een overdaad aan de lijdende vorm kan teksten echter minder goed leesbaar maken, dus probeer te variëren tussen de lijdende en actieve vorm.

In de actieve vorm wordt het onderwerp van de zin genoemd; in de lijdende vorm wordt dat juist achterwege gelaten.

 • Het stappenplan heb ik uitgebreid uiteengezet.
 • Het stappenplan is uitgebreid uiteengezet.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Vleeshouwers, L. (2023, 26 januari). Hoe voorkom je spreektaal in je scriptie?. Scribbr. Geraadpleegd op 20 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/academische-stijlregels/hoe-voorkom-je-spreektaal-in-je-scriptie/

Wat vind jij van dit artikel?
Lucy Vleeshouwers

Lucy is de Nederlandse Kwaliteitsmanager van Scribbr. Na een paar jaar Scribbr-editor te zijn geweest, was het tijd voor meer. Sindsdien helpt ze studenten en editors met het schrijven en nakijken van academische teksten.