Wanneer en hoe kun je bronnen samenvatten? | Voorbeelden

Tijdens je onderzoek kom je misschien volledige bronnen, hoofdstukken of paragrafen tegen die relevant en interessant zijn voor je eigen scriptie. In dat geval kun je ervoor kiezen de gehele bron samen te vatten, in plaats van simpelweg een citaat te gebruiken of een bepaald gedeelte te parafraseren.

Wat is samenvatten?

Een samenvatting is een beknopt, maar volledig overzicht van de inhoud van een bron, geschreven in je eigen woorden. Een samenvatting is veel korter dan de tekst waaruit de informatie is overgenomen.

Beschouw een academische samenvatting als een recensie die je leest om snel een beeld te krijgen van de belangrijkste aanleidingen, methodologische keuzes, resultaten, conclusies en eventuele aanbevelingen en discussiepunten. Je doel is om de lezers op een beknopte manier duidelijk te maken waar de tekst over gaat.

Na het lezen van een samenvatting zouden de lezers in staat moeten zijn om de informatie die de bron overbrengt goed te begrijpen, zonder belangrijke informatie missen.

Voorbeeld van samenvatten

Voor dit voorbeeld gebruiken we een artikel gepubliceerd door de Volkskrant:

Samengevat artikel

In zijn artikel uit de Volkskrant uit 2019 behandelt Hoving een onderzoek uit het tijdschrift Current Biology, waarin wetenschappers uit Japan en Argentinië een verklaring aandragen voor het aanspoelen van dode, voornamelijk vrouwelijke, pinguïns in Argentinië, Uruguay en Zuid-Brazilië (Yamamoto, Yoda, Blanco, & Quintana, 2019). Dit baanbrekende onderzoek onderzocht middels GPS-zendertjes de zwemroutes en zwemdieptes van vrouwtjes- en mannetjespinguïns. Uit het onderzoek blijkt volgens Hoving dat vrouwtjespinguïns in Noordelijker, sterker vervuild en gevaarlijker water vissen waar minder vis te vangen is en waar zij zelf vaker slachtoffer zijn van bijvangst. De vrouwtjes vissen in deze wateren omdat de wateren minder diep zijn, waardoor ze hun lichaamstemperatuur beter op peil kunnen houden en omdat ze verder worden meegevoerd door de stroming dan mannetjespinguïns, die beter kunnen zwemmen (Hoving, 2019).

Hoe vat je samen?

Stap 1 Lees de gehele tekst zorgvuldig. Een goede samenvatting vereist dat je goed bekend bent met het bronmateriaal, zodat je de belangrijkste punten eruit kunt halen.
Stap 2 Identificeer het hoofdthema van de tekst.
Stap 3 Stel vast wat de belangrijkste ideeën zijn en bepaal de belangrijkste punten die je eigen samenvatting moet bevatten. Maak aantekeningen als dat nodig is.
Stap 4 Herschrijf de belangrijkste punten in je eigen woorden.
Stap 5 Herlees je eigen tekst en zorg ervoor dat deze niet te veel lijkt op het origineel. Verander zinsdelen die sterk op het origineel lijken.

Samenvatten versus parafraseren

Een samenvatting is een volledige of gedeeltelijke beschrijving van een bron. Dit is iets anders dan parafraseren. Dat houdt namelijk in dat je een gedeelte van een tekst in je eigen woorden uitlegt.

Een samenvatting is veel korter dan de oorspronkelijke tekst en bevat alleen de belangrijkste en meest relevante informatie. Een parafrase bevat ongeveer dezelfde informatie als de oorspronkelijke tekst en heeft ongeveer dezelfde lengte als de oorspronkelijke tekst.

Voorbeelden van citeren, parafraseren en samenvatten

Samengevatte tekst (hele artikel) De resultaten van een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat in 2018 in de Volkskrant gepubliceerd is, hebben uitgewezen dat 75% van de 160.000 geregistreerde Poolse expats die in Nederland wonen meer kans heeft op onregelmatige arbeidscontracten, lange werkdagen of handenarbeid. Industrieën zoals de land- en tuinbouw zijn sterk afhankelijk van Poolse staatsburgers, maar 17% leeft in armoede en de gemiddelde Pool verdient een derde minder dan een Nederlander. Uit de enquêteresultaten is gebleken dat 2,3% van de gehele Nederlandse bevolking een bijstandsuitkering heeft, terwijl slechts 1,8% van de Poolse expats dit heeft. Hoewel ze vaak als tweederangsburgers worden behandeld, geven Poolse expats Nederland gemiddeld een 7,1 (de Volkskrant, 2018).
Geciteerde tekst “Driekwart van de Poolse migranten heeft betaald werk, vaak in tijdelijk dienstverband – tegen amper 20% van de niet-westerse migranten. Slechts 1,8% van de Polen, tegen 2,3% van de autochtone Nederlanders, heeft een bijstandsuitkering – wat ook samenhangt met de omstandigheid dat zij pas na een verblijf van vijf jaar in Nederland aanspraak op deze voorziening kunnen maken” (de Volkskrant, 2018, par. 6).
Geparafraseerde tekst Poolse migranten hebben relatief vaak betaald werk. Van de Nederlandse bevolking ontvangt 2,3% een bijstandsuitkering, terwijl slechts 1,8% van de Poolse staatsburgers deze ontvangt (de Volkskrant, 2018, par. 6).
Uit de Volkskrant: “Poolse migranten zijn steeds vaker van plan in Nederland te blijven”, 2018.

Wanneer samenvatten?

Je kunt een bron het best samenvatten wanneer het overkoepelende idee van die bron zeer relevant is voor je eigen onderzoek.

Wanneer citeren, parafraseren en samenvatten?
Gebruik een citaat Wanneer je een perfect geformuleerd tekstgedeelte vindt, dat bestaat uit een paar zinnen of minder.
Parafraseer het oorspronkelijke citaat Wanneer je een interessant idee van een alinea of korter vindt, waarbij de oorspronkelijke bewoordingen geen vereiste zijn om de informatie op een duidelijke en krachtige manier over te brengen.
Vat een hele studie, hoofdstuk of pagina samen Wanneer je een volledige studie, een hoofdstuk of een pagina(gedeelte) vindt met interessante, relevante ideeën waarvan je de lezer op de hoogte wilt brengen.

Wel of niet samenvatten?

Als je twijfelt of je moet samenvatten, vraag jezelf dan het volgende af:

  • Is het volledige idee interessant en relevant voor je studie, maar te lang om te parafraseren of te citeren (dat wil zeggen: langer dan een alinea)?
  • Moet de lezer alle informatie begrijpen om je onderzoek te snappen?
  • Heeft de specifieke studie meer dan andere onderzoeken geholpen om je eigen onderzoek te definiëren?

Als je een van deze vragen met ja beantwoordt, kun je de bron beter samenvatten dan parafraseren of citeren.

Een plagiaatcheck uitvoeren

Wanneer je klaar bent met het schrijven van je scriptie, kun je een plagiaatcheck laten uitvoeren om er zeker van te zijn dat je al je bronnen correct hebt samengevat, geparafraseerd en geciteerd.

Deze gedetailleerde scan van je scriptie zal je waarschuwen als je tekst te veel lijkt op de originele bronnen en stelt je gerust voor de uiterste deadline. Deze controle, waarbij je een uitgebreid rapport ontvangt, is met name handig als je meerdere bronnen hebt samengevat.

Checklist: Correct samenvatten

0 / 6

Goed bezig!

Je bronsamenvattingen zijn nu correct! Gebruik ook de andere checklists om je scriptie nog beter te maken.

Alle checklists bekijken Terug naar de checklist samenvatten

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen samenvatten en parafraseren?

Een samenvatting van een bron is een beknopt, maar volledig overzicht van de inhoud van een bron, geschreven in je eigen woorden. Een samenvatting is veel korter dan de tekst waaruit de informatie is overgenomen.

Een samenvatting is een volledige of gedeeltelijke beschrijving van een bron. Dit is iets anders dan parafraseren. Dat houdt namelijk in dat je slechts een gedeelte van een tekst in je eigen woorden uitlegt. Dat gedeelte heeft vaak ongeveer dezelfde lengte als de brontekst.

Hoe voorkom je plagiaat in je scriptie?

Je kunt plagiaat in je scriptie voorkomen door:

Kun je per ongeluk plagiaat plegen?

Onbedoeld plagiaat is een van de meest voorkomende soorten plagiaat. Vaak wordt een bronvermelding vergeten of lijkt een parafrase te sterk op het origineel.

Ook als plagiaat per ongeluk gaat, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Zorg ervoor dat je nauwkeurig omgaat met bronvermeldingen en gebruik eventueel een plagiaat checker voordat je je werk inlevert.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Koekoek, W. (2021, 27 oktober). Wanneer en hoe kun je bronnen samenvatten? | Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 23 november 2022, van https://www.scribbr.nl/bronvermelding/wanneer-en-hoe-vat-je-bronnen-samen/

Wat vind jij van dit artikel?
Wouter Koekoek

Wouter heeft een Bachelor en Master of Arts. Hij is in 2016 bij het Scribbr-supportteam begonnen en deelt graag zijn kennis over het schrijven van teksten, verwijzen naar bronnen en het opmaken van documenten met studenten.