Wat is externe validiteit?

Externe validiteit is de mate waarin de conclusies van je onderzoek te generaliseren zijn naar de hele populatie of andere situaties, groepen of personen dan je hebt onderzocht.

Voor externe validiteit is allereerst interne validiteit nodig. 

Voorbeeld externe validiteit

Een student doet een onderzoek naar het koopgedrag van klanten van een bedrijf dat zowel via een aantal fysieke winkels als via een webwinkel artikelen verkoopt. De student neemt een steekproef onder klanten die de afgelopen maand de website hebben bezocht.

De resultaten zeggen wel iets over de klanten van het bedrijf, maar mogen niet gegeneraliseerd worden naar de gehele Nederlandse bevolking. Dit komt omdat je verwacht dat in het klantenbestand van het bedrijf jonge, werkende mensen oververtegenwoordigd zijn.

Bij kwantitatief onderzoek is het dus belangrijk te weten in hoeverre de resultaten die je hebt gevonden, ook gelden voor de hele populatie. Dat kan je doen door na te gaan of je steekproef de juiste afspiegeling vormt van de hele populatie. De steekproef moet voor de relevante kenmerken lijken op de populatie. Het is het beste om die relevante kenmerken vooraf te bepalen.

Bij kwalitatief onderzoek is de externe validiteit vaak minder belangrijk, omdat je met kleine groepen participanten werkt. Het is ook niet zo dat je met resultaten met een lage externe validiteit niets kunt. Zo kan je onderzoek naar de bewoners van jouw buurt erg waardevol zijn voor je buurtbewoners, maar niet generaliseerbaar zijn naar alle bewoners van de stad.

Bedreigingen voor de externe validiteit

We leggen de bedreigingen voor de externe validiteit uit aan de hand van het volgende voorbeeld.

Voorbeeld bedreigingen voor de externe validiteit

Je doet een onderzoek naar hoe je de hoofdrekenvaardigheid van studenten kunt verbeteren. Hiervoor doe je een eerste meting (voormeting), waarbij de rekenvaardigheid op dat moment gemeten wordt. Daarna ga je met de studenten hoofdrekenoefeningen doen om hun rekenvaardigheid te verbeteren. Vervolgens doe je een laatste meting (nameting), waarbij gemeten wordt of ze inderdaad beter zijn geworden in hoofdrekenen.

Wat kan er nu mis gaan?

Interactief testeffect

Dit komt alleen voor wanneer er een voormeting, behandeling en nameting plaatsvindt, oftewel bij twee metingen. De respondent kan door de voormeting anders reageren op de behandeling, door bijvoorbeeld extra goed ergens op te letten.

Voorbeeld bedreigingen interactief testeffect

In het geval van het hoofdrekenexperiment kunnen proefpersonen in de voormeting doorhebben dat hun hoofdrekenvaardigheid getest wordt, waardoor zij extra hun best doen tijdens de rekenoefeningen om beter te scoren tijdens de nameting. Dit noemen we het interactief testeffect.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

  • Academisch taalgebruik
  • Onduidelijke zinnen
  • Grammaticale fouten
  • Interpunctie
  • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Selectie

Voorbeeld bedreigingen bij selectie

Je wilt weten hoe het staat met de hoofdrekenvaardigheid van studenten. Je hebt het experiment uitgevoerd bij studenten aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Kun je zeggen dat de resultaten ook gelden voor studenten uit de rest van Nederland?

Het antwoord is nee. De studenten van de TU hebben waarschijnlijk veel meer interesse in exacte vakken dan studenten van bijvoorbeeld Tilburg University met meer maatschappelijke studies, waardoor zij beter scoren op rekenen.

Als je het effect van de rekenoefeningen voor alle studenten wilde laten gelden, dan heb je een verkeerde selectie van proefpersonen gemaakt. Zorg dat de selectie van de steekproef vergelijkbaar is met de groep waarover je conclusies wilt trekken.

Een verkeerde selectie kan niet alleen voorkomen bij de selectie van proefpersonen, maar ook bij de selectie van bijvoorbeeld bedrijven of winkels. Stel, je probeert de omzet van een McDonaldsrestaurant te verhogen. Je meet de omzet op het begin, je doet je ingreep en doet daarna je nameting.

Nu kun je misschien concluderen dat de resultaten van dit onderzoek gelden voor alle andere McDonaldsrestaurants, maar wat nou als je een ingreep hebt gedaan op het menu dat gepresenteerd wordt in de McDrive? Niet iedere McDonalds heeft een McDrive. Dat betekent dat de resultaten niet te generaliseren zijn naar McDonaldsrestaurants zonder McDrive.

Locatie

Voorbeeld bedreigingen bij locatie

De studenten wordt gevraagd om naar het lab te komen voor de voormeting, het maken van de rekenoefeningen en de nameting. Het lab waar studenten zullen moeten hoofdrekenen ziet er waarschijnlijk heel anders uit dan de normale plekken waar studenten moeten hoofdrekenen.

De kunstmatige situatie in het lab (de experimentele conditie) kan een bedreiging vormen voor de zogenaamde ecologische validiteit (de generaliseerbaarheid naar de praktijk). Wat bijvoorbeeld vaak voorkomt in een experimentele omgeving is dat proefpersonen zich coöperatief opstellen tegenover de proefleider en het goed willen doen voor hem/haar.

Een praktijksituatie zou in dit geval bijvoorbeeld aan de kassa in een winkel kunnen zijn, waarbij de student moet uitrekenen hoeveel wisselgeld hij of zij terugkrijgt.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

1 reactie

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr Team)
19 september 2014 om 13:57

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Is er nog iets onduidelijk? Ik doe mijn best om vragen en opmerkingen te beantwoorden. :)

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.