Wat zijn de voor- en nadelen van een inhoudsanalyse?

De voordelen van een inhoudsanalyse (content analysis) zijn:

  • Een ongestoorde dataverzameling (teksten analyseren zonder betrokkenheid van anderen).
  • Een transparant, repliceerbaar en reproduceerbaar proces (de systematische procedure kan eenvoudig worden herhaald).
  • Een flexibele en goedkope methode (je hebt weinig middelen nodig).

De nadelen van een inhoudsanalyse zijn:

  • Risico op oppervlakkigheid (als je geen rekening houdt met context en nuances).
  • Risico op subjectiviteit (met een negatieve invloed op de betrouwbaarheid en validiteit).
  • Tijdrovend (zeker als je handmatig codeert).