Juridische Leidraad: Tijdschriftartikelen | Uitleg & voorbeelden

In dit artikel worden de nieuwste richtlijnen uit de Leidraad voor juridische auteurs (2022) besproken. Voor de richtlijnen uit 2019, klik hier.

De verkorte verwijzing naar een artikel uit een (wetenschappelijk) tijdschrift (in de voetnoot) bestaat uit de achternaam van de auteur, de afkorting van het tijdschrift (cursief), het jaartal van publicatie en de vindplaats in de jaargang (publicatienummer). Het afleveringsnummer vermeld je alleen als het tijdschrift niet per jaargang doorlopend genummerd is.

In de literatuurlijst bestaat de bronvermelding uit de verkorte verwijzing (dikgedrukt, maar zonder afsluitende punt) en op de volgende regel de volledige verwijzing.

Die volledige verwijzing bevat volgens de Leidraad voor juridische auteurs de initialen en achternaam van de auteur, de titel en subtitel van het artikel tussen enkele aanhalingstekens, de afkorting van het tijdschrift (cursief), het jaartal en het publicatienummer (indien aanwezig), het afleveringsnummer en het paginabereik.

Format voetnoot Nummer voetnoot. Achternaam Auteur Jaartal.
Format literatuurlijst Verkorte verwijzing [zonder punt]
Initialen Auteur. Achternaam Auteur, ‘Titel artikel. Subtitel‘, Afkorting tijdschrift Jaartal/Publicatienummer, afl. Afleveringsnummer, p. Paginabereik.
Voorbeeld literatuurlijst Roozendaal & Van de Sande 2021
B. Roozendaal & S. van de Sande, ‘COVID-19 in het publiekrecht. Een overzicht’, NJB 2021/879, afl. 14, p. 938-947.

Tijdschriftartikel met meerdere auteurs

In het geval van twee of drie auteurs plaats je een ampersand (&-teken) voor de laatste auteursnaam in zowel de verkorte verwijzing als de volledige bronvermelding.

Voorbeeld: Verwijzen naar tijdschrift met twee auteurs
Petintseva & Althoff 2020
O. Petintseva & M. Althoff, ‘Het verhaal van/in de narratieve criminologie’, TCC 2020, afl. 3, p. 938-947.

Bij vier of meer auteurs vermeld je alleen de auteursnaam van de eerste auteur, gevolgd door ‘e.a.’ (en anderen).

Voorbeeld: Verwijzen naar tijdschrift met vier of meer auteurs
Geertsema e.a. 2021
K. Geertsema e.a., ‘Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht’, NJB 2021/979, afl. 14, p. 1046-1053.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

 • Academisch taalgebruik
 • Onduidelijke zinnen
 • Grammaticale fouten
 • Interpunctie
 • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Afkortingen van tijdschriften

De Leidraad voor juridische auteurs biedt een zeer complete lijst van afkortingen die worden gebruikt voor de namen van tijdschriften en andere publicatiebronnen. Je kunt de lijst met standaard afkortingen terugvinden in paragraaf 6.5 van de leidraad.

Het is belangrijk dat je de juiste afkorting kiest, omdat de volledige naam van het tijdschrift niet wordt opgenomen in de verkorte verwijzing of bronvermelding in de literatuurlijst. Door de standaard afkortingen te gebruiken, kan de lezer de bronnen eenvoudig zelf opzoeken en raadplegen.

Bekijk ook ons uitgebreide artikel over het gebruik van afkortingen

Juridische leidraad 2019

Volgens de Juridische leidraad uit 2019 bestaat de verkorte verwijzing naar een artikel uit een (wetenschappelijk) tijdschrift uit de achternaam van de auteur, de afkorting van het tijdschrift (cursief), het jaartal van publicatie en de vindplaats in de jaargang (publicatienummer). Het afleveringsnummer vermeld je alleen als het tijdschrift niet per jaargang doorlopend genummerd is.

Format voetnoot Nummer voetnoot. Achternaam Auteur,Afkorting tijdschrift Jaartal/Vindplaats of p. Paginanummer.
Format literatuurlijst Verkorte verwijzing [zonder punt]
Initialen Auteur. Achternaam Auteur, ‘Titel artikel. Subtitel‘, Afkorting tijdschrift Jaartal/Publicatienummer, afl. Afleveringsnummer, p. Paginabereik.
Voorbeeld literatuurlijst Roozendaal & Van de Sande, NJB 2021/879
B. Roozendaal & S. van de Sande, ‘COVID-19 in het publiekrecht. Een overzicht’, NJB 2021/879, afl. 14, p. 938-947.

Andere interessante artikelen

Op zoek naar meer informatie over AI tools, retorica en plagiaat? Bekijk onze artikelen met uitleg en voorbeelden!

Lees waarom zo veel studenten Scribbr inschakelen

Ontdek nakijken op taal

Veelgestelde vragen

Waar vind ik afkortingen van juridische tijdschriften?

De Leidraad voor juridische auteurs biedt een zeer compleet overzicht van afkortingen, waaronder die van tijdschriften. Het is belangrijk dat je de juiste afkorting kiest, omdat je nergens de volledige naam van het tijdschrift noemt.

De volledige lijst met afkortingen kun je vinden in subparagraaf 6.6.2 van de Juridische Leidraad. Dit zijn veelvoorkomende afkortingen van tijdschriften en andere publicatiebronnen:

Naam tijdschrift Afkorting
Advocatenblad Adv.bl.
BMM Bulletin BMM Bulletin
European Journal of International Law EJIL
Familie & Recht F&R
Jurisprudentie: Onderneming & Recht JOR
Jurisprudentie: Personen- en Familierecht JPF
Jurisprudentie: Vreemdelingenrecht JV
Jurisprudentienieuwsbrief Bestuursrecht JnB
Juristenkrant Juristenkrant
Milieu & Recht M en R
Modern Law Review MLR
Nederlands Internationaal Privaatrecht NIPR
Nederlands Juristenblad NJB
Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht NTB
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht NTBR
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten NTM/NJCM-bull.
Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht NTIR
Nederlandse Jurisprudentie NJ
Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak civiele uitspraken NJF
Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak Strafzaken NJFS
Publicatieblad van de Europese Unie PbEU
Publications of the European Court of Human Rights

 • Judgments and decisions (A)
 • Pleadings, Oral Arguments and Documents (B)
 • ECHR Series A
 • ECHR Series B
Rechtskundig Weekblad RW
Staatsblad Stb.
Staatscourant Stcrt.
Tijdschrift Recht en Arbeid TRA
Tractatenblad Trb.

 

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een bron met meerdere auteurs?

Bij een boek of tijdschrift met meerdere auteurs plaats je de auteursnamen in dezelfde volgorde als op het titelblad. Bij twee of drie auteurs plaats je een ampersand (&) voor de achternaam van de laatste auteur, zowel in de voetnoot als in de volledige bronvermelding.

Voorbeeld: Verwijzen naar een bron met twee of drie auteurs
 • Namutebi & Wassink 2021
 • Karper, De Man & Sjöberg 2020

Bij vier of meer auteurs vermeld je alleen de eerste auteursnaam, gevolgd door ‘e.a’ (wat ‘en anderen betekent). Dit doe je ook zowel in de voetnoot als in de literatuurlijst.

Verwijzen naar een bron met vier of meer auteurs
Jones e.a.
Hoe sorteer ik bronnen alfabetisch volgens de Juridische Leidraad?

De bronvermeldingen in je literatuurlijst komen op alfabetische volgorde te staan. Je baseert de plaats in de rangschikking op het eerste woord van de verkorte verwijzing in de voetnoot. Het maakt hierbij niet uit of dit een auteursnaam of titel is.

Bij de alfabetisering op basis van achternaam, wordt een eventueel tussenvoegsel genegeerd. Een bron van “De Rooij” komt dus bij de “R” van “Rooij” te staan, en niet bij de “D” van “De”.

Hoe verwijs ik volgens de Juridische Leidraad naar een tijdschrift ?

De voetnoot voor een tijdschrift bevat de achternamen van de auteurs, de verkorte titel van het tijdschrift (schuingedrukt), het jaartal en het publicatienummer. Als het publicatienummer ontbreekt, gebruik je het paginabereik.

De bronvermelding in de literatuurlijst bevat de initialen en achternamen van de auteurs, de titel van het artikel (tussen aanhalingstekens), de verkorte titel van het tijdschrift (schuingedrukt), het jaartal, publicatienummer, afleveringsnummer en paginabereik.

Bronvermelding voor een tijdschrift
Bauw, Van Dijk & Van Delden, NJ 2007/82
E. Bauw, F. van Dijk & A.H. van Delden, ‘Kwaliteit van rechtspraak’, NJ 2007/82, afl. 3, p. 144-151.
Wanneer gebruik ik volgens de Juridische Leidraad ‘e.a.’?

Als je naar een bron verwijst met een, twee of drie auteurs, vermeld je alle auteursnamen in de voetnoot en in de bronvermelding.

Voorbeeld: Bronvermelding met drie auteurs
Al Hamad, Neeltjes & Gjoka 2021, p. 34
H.S. al Hamad, J.L.L.C. Neeltjes & A. Gjoka, Recht van spreken, Dokkum: Juridische Pers 2021.

Als je naar een bron verwijst met vier of meer auteurs, vermeld je alleen de eerste auteursnaam, gevolgd door ‘e.a.’. Dit geldt zowel voor de voetnoot als de bronvermelding in de literatuurlijst.

Voorbeeld: Bronvermelding met vier of meer auteurs
Felixen e.a. 2020, p. 198
W.A.C. Felixen e.a., Rechtspraak in het digitale tijdperk, Woudsend: Baten juridisch 2020.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Merkus, J. (2023, 24 juli). Juridische Leidraad: Tijdschriftartikelen | Uitleg & voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 20 mei 2024, van https://www.scribbr.nl/leidraad-voor-juridische-auteurs/tijdschriftartikelen/

Wat vind jij van dit artikel?
Julia Merkus

Julia heeft onder andere een bachelor in Nederlandse Taal en Cultuur en twee masters in Linguistics en Taal- en Spraakpathologie. Na enkele jaren als editor, onderzoeker en docent schrijft ze nu artikelen over scripties, taalkunde, methodologie en statistiek om studenten te helpen.