Wat is een contradictio in terminus?

Contradictio in terminus is de verkeerde spelling van contradictio in terminis. Dit stijlfiguur bestaat uit een verbinding van twee woorden die onmogelijk is. Vaak wordt een contradictio in terminis bewust gebruikt om ironie over te brengen.

  • Een humane oorlog (oorlogen zijn nooit humaan)
  • Duitse humor (ironisch bedoeld: Duitsers staan niet bekend om hun gevoel voor humor)