Wanneer gebruik ik volgens de Juridische Leidraad hoofdletters?

 • Als je volgens de Nederlandse taalregels een hoofdletter moet gebruiken;
 • Als je afkortingen zonder punt gebruikt;
 • Als je citeertitels van regelingen noemt;
 • Als je naar unieke staatsinstellingen verwijst;
 • Als je naar internationale instellingen verwijst;
 • Als je namen van ministeries aanhaalt;
 • Als je naar ministers en staatssecretarissen verwijst in combinatie met de naam van het ministerie.
Voorbeeld: Correct hoofdlettergebruik
 • De rechtbank Noord-Holland
 • HvJ
 • Verdrag van Faro
 • Tweede Kamer
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • De directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • De Minister van Defensie