Hoe verwerk je een interview in een scriptie?

Als je je interviews hebt afgenomen wil je deze natuurlijk op een duidelijke en overzichtelijke manier kunnen presenteren in je scriptie. Hiervoor is het belangrijk om je interviews te transcriberen en in een bijlage te presenteren.

Daarnaast moet je je interviews op de juiste manier verwerken in je methoden, resultaten en conclusies. Bij het uitwerken hiervan is het ten laatste belangrijk dat je goed naar je interview verwijst.

Het plaatsen van een interview in je scriptie:

  1. Werk de interviews uit en zet ze in de bijlage.
  2. Beschrijf de interviewmethode in de methodesectie.
  3. Verwerk de resultaten van je interview en trek conclusies.
  4. Verwijs op de juiste manier naar de interviews.

Stap 1: Uitgewerkte interviews opnemen in je scriptie

Om interviews te presenteren in een scriptie, is het belangrijk dat je ze eerst transcribeert. Op die manier heb je namelijk een zo volledig mogelijke versie van het interview, waarnaar je makkelijk kunt verwijzen.

De uitgeschreven interviews kun je dan toevoegen aan de bijlage. Je kunt dit doen door alle interviews in één bijlage te zetten en vervolgens te nummeren, of door elk interview in een aparte bijlage te zetten. Soms heeft je begeleider een voorkeur voor een van deze twee opties, maar anders kun je zelf kiezen wat je het meest overzichtelijk vindt.

Bij veel of lange interviews, die de bijlage ontzettend groot maken, kan de bijlage (in overleg met de begeleider) in een apart document ingeleverd worden. Het gaat erom dat jij aan kunt tonen dat de interviews daadwerkelijk plaatsgevonden hebben.

Stap 2: Het beschrijven van een interviewmethode in de methodesectie

In je methodesectie beschrijf je of je een kwalitatief of kwantitatief onderzoek doet. Als je hiervoor een interview gaat doen, is het belangrijk om te vermelden van welk soort interview je gebruikmaakt. Hier kun je ook meteen aangeven hoeveel interviews je hebt gehouden en met wie (je respondenten geef je alleen met hun naam aan als dat relevant en toegestaan is).

Vervolgens kun je naar de bijlage verwijzen voor de gebruikte vragenlijsten en de uitgewerkte interviews.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Stap 3: Hoe verwerk ik de resultaten en trek ik conclusies?

Zodra je je interviews getranscribeerd hebt kun je beginnen met het analyseren ervan. Bij een kwalitatief onderzoek haal je hiervoor de belangrijke en relevante uitspraken uit de interviews, die je vervolgens codeert.

Hierbij worden er codes toegewezen aan de antwoorden, waardoor de antwoorden met dezelfde codes samengevoegd kunnen worden tot één categorie. Zo heb je een duidelijk overzicht van de respondenten die hetzelfde antwoord hebben gegeven, waardoor je de resultaten makkelijker met elkaar en met de theorie kan vergelijken en je een overtuigende conclusie kunt trekken.

Het kan echter ook interessant zijn als je tegenstrijdige antwoorden vindt, omdat dit mogelijkheden biedt voor vervolgonderzoek.

Bij kwantitatief onderzoek ga je de antwoorden van je respondenten eerst coderen, waarbij je verschillende antwoordcategorieën per vraag nummert, zodat je er een statistische analyse van kunt maken. Met deze analyse kijk je in feite naar het aantal mensen dat een bepaalde uitspraak doet, wat je kunt vergelijken met de theorie.

In kwantitatief onderzoek stel je namelijk hypotheses op aan de hand van de theorie, die je vervolgens probeert te bevestigen of weerleggen met de gevonden data. In kwalitatief onderzoek kun je ook van tevoren bepaalde verwachtingen hebben. Je kunt daarom de resultaten van je onderzoek vergelijken met deze hypotheses of verwachtingen om op basis daarvan een conclusie te trekken.

Stap 4: Verwijzen naar interviews

Als je de interviews hebt toegevoegd aan de bijlage, kun je hiernaar verwijzen in jouw scriptie. Je kunt ervoor kiezen om de mensen die je hebt geïnterviewd letterlijk te citeren of te parafraseren.

Bij citeren neem je de woorden van de geïnterviewde persoon letterlijk over. Bij parafraseren vat je in feite in je eigen woorden samen wat die persoon gezegd heeft. Hierbij bestaat echter het risico dat je bepaalde uitspraken verkeerd interpreteert en dat daardoor de essentie van wat de persoon bedoelde verloren gaat.

Hierbij is het belangrijk dat je altijd duidelijk aangeeft wie een bepaalde uitspraak gedaan heeft en waar deze te vinden is.

Voorbeeld: Verwijzen naar een eigen interview

Volgens geïnterviewde X (Bijlage 1) is … .

Zo bleek uit een interview met Y dat … (Bijlage 1).

Soms mag je in je scriptie niet de getranscribeerde interviews in een bijlage toevoegen. In dat geval kun je daar ook niet naar verwijzen. Dan kun je daar volgens de APA-regels wel op de volgende manier naar verwijzen:

Voorbeeld: Verwijzen naar een interview dat niet in de bijlagen staat

Volgens geïnterviewde X (persoonlijke communicatie, 15 mei, 2015) …

Bekijk regels APA-stijl voor je interview

Vermelden van de namen

Noteer niet zomaar de naam van de persoon die je interviewt, maar stel jezelf twee vragen:

  1. Mag je de naam vermelden? Dit is de eerste vraag die je jezelf moet stellen, voordat je de naam van een geïnterviewde in een scriptie verwerkt. In overleg met de geïnterviewde bepaal je of de naam genoemd mag worden. Soms wil de geïnterviewde dat namelijk niet. Dit kan het geval zijn wanneer je bijvoorbeeld een werknemer hebt geïnterviewd en de werknemer niet wil dat de baas zijn antwoorden kan lezen omdat dit hun relatie kan verstoren. Een andere situatie waarbij dit voorkomt is bijvoorbeeld wanneer het interview erg persoonlijke vragen bevat.
  2. Voegt het iets toe om de naam te vermelden? Ten tweede is het de vraag of het relevant is om de naam te vermelden. Draagt het iets bij aan jouw onderzoek? Wanneer de geïnterviewde een onbekend persoon is die je op straat hebt aangesproken, dan is het niet erg van belang hoe deze persoon heet. Heb je daarentegen de CEO van een grote onderneming geïnterviewd, dan kan het wel relevant zijn om de naam te vermelden. Voeg in het tweede geval dan ook een korte introductie toe, zodat de lezer van de scriptie direct weet wie deze persoon is.

Je mag de naam dus vermelden indien je hier toestemming van de geïnterviewde voor hebt en als het relevant is voor het onderzoek. Als je geen toestemming hebt om de naam te noemen of als je de naam niet wilt noemen, dan kun je kiezen voor een omschrijving. Bijvoorbeeld: “Werknemer 1”.

Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.8

101 reacties

Natasja
20 april 2020 om 15:15

Er staat tweemaal (uitleg over hoe resultaten te verwerken in je verslag) kwantitatief onderzoek bij stap 3. Met de eerste zullen jullie kwalitatief bedoelen gok ik.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
20 april 2020 om 16:51

Hoi Natasja,

Bedankt voor je bericht! Echter, het klopt wel wat er staat. Houd ook rekening met het verschil tussen het kwalitatief coderen of kwantitatief coderen van een interview.
Ik zal eens kijken of we het tekstje duidelijker kunnen maken!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

U.C.
13 mei 2019 om 17:59

Beste,

Indien respondenten van interviews zelf niet expleciet gevraagd hebben om anoniem te blijven en dit ook niet vermeld stond in de geïnformeerde toestemming, ze allemaal hun interviews op voorhand hebben kunnen inkijken en rechtstreekse quotes ook werden voorgelegd ter goedkeuring, kan ik dan nog in de problemen komen in verband met mijn bronvermelding die niet anoniem is? Wij moeten namelijk in onze onderzoeksbevindingen benoemen op welke interviews we ons baseren.

Groet

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
14 mei 2019 om 12:28

Hi Charlotte,

Het is aan jou om te bepalen of je de namen van je respondenten anonimiseert. Voegt het echt iets toe om de namen wel te vermelden?
In je hoofdtekst kun je naar een specifiek interview verwijzen door te schrijven: "volgens [naam]" of "volgens respondent 1".
Je kunt dus ook de bronvermelding anoniem houden als je dit wil.

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Wessel
25 april 2019 om 13:11

Hoor je alleen je transcriptie op te nemen in de bijlage en/of de codering hiervan?

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
25 april 2019 om 16:31

Hi Wessel,

Je neemt ook de codering op in de bijlage van je scriptie :-).
Succes!

Cheers,
Raimo

Beantwoorden

Renske
23 mei 2019 om 17:31

En als je de codering nu hebt gedaan met uitgeprinte versies? Moet je dit dan inscannen?

Beantwoorden

Raimo Streefkerk
Raimo Streefkerk (Scribbr-team)
24 mei 2019 om 14:25

Hi Renske,

Ik raad je aan dit even met je begeleider te bespreken. Ik denk dat het geen probleem moet zijn om de uitgeprinte versie als scan op te nemen in de bijlage.

Beantwoorden

B.
5 augustus 2018 om 22:02

Hoi,

Voor mijn kwalitatieve onderzoek (afstudeerscriptie) heb ik een tiental interviews afgenomen. Na het analyseren van deze interviews en de tekst geschreven te hebben, wilde ik ook 'quotes' van de geïnterviewde personen opnemen in de tekst. De interviews zelf mogen niet in de bijlage i.v.m. privacy. Nu heb ik het als volgt gedaan: ik heb een alinea geschreven en daaronder (gecentreerd) heb ik cursief en tussen twee aanhalingstekens de quote van de geïnterviewde getypt. Daarnaast, dus buiten de aanhalingstekens heb ik vervolgens (organisatie 1, persoonlijke communicatie, 1 januari 2018) getypt.

Voorbeeld (quote cursief):
''Het vertrouwen wordt gecreëerd door de openheid van de andere partners.'' (organisatie 1, persoonlijke communicatie, 1 januari 2018)

Is dit de juiste manier of moet ik dit anders aanpakken? Of moet ik de quotes helemaal skippen?

Groet,

B.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr-team)
21 augustus 2018 om 23:54

Hoi Busra,

Bedankt voor je vraag!
Is het ook niet mogelijk om je interviews geanonimiseerd in je bijlage toe te voegen? Dan noem je ze "geïnterviewde A, B, C, etc."
Voor je citaten is het dan inderdaad correct om persoonlijke communicatie te gebruiken in je verwijzing (https://www.scribbr.nl/apa-stijl/apa-voorbeelden/interview/).
Quotes langer dan 40 woorden maak je tot "blok", met inspringing zoals je beschrijft. Onder de 40 woorden mogen ze gewoon in je tekst.
Voor een duidelijk overzicht kun je nog even op deze pagina kijken: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/citeren-volgens-de-apa-regels/

Succes!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Timo Verhoeven
22 maart 2017 om 16:26

Hoi,

Ik houd me momenteel bezig met een afstudeeronderzoek (HBO) binnen een organisatie waar ik onderzoek doe naar het efficiënter inkopen van kleine onderdelen. Eerst heb ik deels de huidige situatie in kaart gebracht en heb ik a.d.h.v. een huidige generieke procesweergave een procesweergave gecreëerd die gerelateerd is aan het inkoopproces van kleine onderdelen. Daarnaast heb ik een (ongestructureerd) duo-interview afgenomen. Echter zie ik het meer als een gesprek, aangezien ik samen met collega's naar het generieke procesmodel heb gekeken en gewoon simpel heb gevraagd: welke activiteiten binnen dit procesmodel voeren jullie niet uit en welke activiteiten voeren jullie wel uit bij het inkoopproces van kleine onderdelen.

Ik weet nu niet hoe ik dit in mijn scriptie moet verwerken aangezien ik ook niet echt een uitgewerkt interview heb. Daarnaast vrees ik dat ze vanuit school dan weer zeggen: op welke methode heb je dit onderzocht?

Zouden jullie me hierbij kunnen helpen en adviseren?

Alvast bedankt!

Groetjes, Timo

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
22 maart 2017 om 19:00

Hoi Timo, ik zou het simpel houden. Schrijf precies op wat je nu hebt geschreven. Dat je een vraaggesprek hebt gehad. Ik zou er dan ook niet veel meer van maken en het hierbij houden.

Beantwoorden

Bob ten Navraag
21 maart 2017 om 16:51

Ik doe een onderzoek voor mijn afstuderen ( HBO ). Hier doe ik onder andere uitspraken over de huidige situatie nav informatie uit verschillende interviews. Ik gebruik IEEE verwijzingen voor de rest van mijn verslag. Hoe verwijs ik nu het beste uit mijn onderzoek naar de interviews die ik heb bijgevoegd? Ik hoef niet perse te citeren maar meer aantonen waar de informatie vandaan komt.

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
22 maart 2017 om 12:53

Hallo Bob,

Dan raad ik je aan naar je interviews te verwijzen zoals je ook naar andere bijlagen doet. Zie voor meer informatie deze pagina.

Ook raad ik je aan bij de vereisten van IEEE na te gaan hoe dit gebruikelijk is bij deze verwijsstijl. Wellicht wil je toch op een moment iemand letterlijk citeren. Dan is het belangrijk dat je dit op de juiste wijze weergeeft.

Groetjes, Anna

Beantwoorden

Lei
30 november 2016 om 11:08

Voor mijn rapport heb ik meerdere interviews afgenomen. Het totaal aantal pagina's transcript is ongeveer 100. Van mijn begeleider mag ik deze niet als bijlage toevoegen, omdat dan de bijlagen vier keer zo groot zijn als de kerntekst. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik wil liever niet alles onder 'persoonlijke communicatie' vermelden, aangezien ik dan geen methode meer over houd in mijn onderzoek.

Beantwoorden

Anna Hoogterp
Anna Hoogterp (Scribbr-team)
30 november 2016 om 12:47

Dat is iets dat vooral van de voorkeur van je begeleider afhangt. Je kunt ervoor kiezen om een apart document met transcripten te maken en die los aan te leveren, maar je kunt ook de transcripten niet bijvoegen en aangeven dat een lezer die bij je kan opvragen. Een tussenweg is misschien om de relevante delen van het transcript in de bijlagen op te nemen. Je begeleider kan je hierin het beste de weg wijzen. Veel succes!

Beantwoorden

Anna
21 november 2016 om 13:15

Ik ben bezig met mijn afstudeerwerkplan en kan maar niet bedenken hoe de onderzoeksmethode die ik wil gebruiken heet. Ik wil 50 dossiers doorlichten om te bekijken wat er mis is gegaan, waarom men tot een bepaald besluit is gekomen. Is dit casestudie of observatie?

Beantwoorden

(Scribbr-team)
24 november 2016 om 17:55

Hoi Anna,

In mijn ogen is dit meer een casestudie dan een observatie maar dit ligt ook aan de context en de aard van de dossiers. In dit artikel vind je een overzicht van onderzoekssoorten: https://www.scribbr.nl/category/onderzoeksmethoden/. Je kan ook altijd even bij ons in de chat komen, dan kan jij ons iets meer achtergrond informatie geven en kunnen wij jou beter helpen.

Beantwoorden

Danique
25 oktober 2016 om 12:55

Hi!
Ik ben momenteel bezig met mijn afstudeeronderzoek en ben nu in de fase van dataverzameling door middel van 12 interviews. Hebben jullie tips om het uitwerken hiervan minder tijdrovend te maken en hoe ik de uitwerkingen precies op kan nemen in mijn onderzoeksrapport? Kan ik bijvoorbeeld samenvattingen opnemen of moet ik letterlijk alle uitwerkingen toevoegen?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
25 oktober 2016 om 14:07

Hoi Danique, meer tips dan in onze artikelen heb ik helaas niet. Je zou het transcriberen kunnen laten uitbesteden. Of je samenvattingen kunt opnemen is iets dat je aan je begeleider moet vragen. Dit verschilt namelijk per opleiding en per onderzoek. Succes!

Beantwoorden

Cindy
15 juni 2016 om 21:25

Hoi,
Ik heb zes interviews afgenomen en heb deze allen woordelijk getranscribeerd. Ik wil deze nu gaan analyseren voor het hoofdstuk resultaten, maar ik vraag me af of mindmappen ook een methode is om te analyseren en groeperen, in plaats van coderen. Ik lees ontzettend veel over coderen, maar ik kan niets vinden over het maken van een mindmap om de interviews te analyseren op deze website. Is dit ook een toegestane methode voor een scriptie, wellicht minder voorkomend, maar wel goed? Ik heb 2 scripties gevonden die dit ook hebben gedaan, maar ik vraag me af waarom dit niet vaker voorkomend is. Waarom gaat de voorkeur naar het coderen i.p.v. mindmappen? Ik las hierover in het boek van Verhoeven, Wat is onderzoek.

Bedankt alvast!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
16 juni 2016 om 12:58

Hoi Cindy, ik weet helaas niet veel af van mindmappen. Denk dat een nadeel van mindmappen is dat je in je scriptie dan niet meer letterlijk kunt refereren naar wat een persoon heeft gezegd. Omdat dit een belangrijk onderdeel is van je scriptie raad ik je aan om hierover contact op te nemen met je begeleider.

Beantwoorden

Mike
8 juni 2016 om 19:26

Ik heb een literatuuronderzoek uitgevoerd en daarnaast één interview afgenomen.

Interview was als aanvulling om meer informatie en duidelijk te krijgen over bepaalde zaken en zal daarnaast als input voor het onderdeel aanbevelingen gebruikt worden. Moet ik de resultaten (belangrijkste punten) uit het interview apart onder een hoofdstuk 'resultaten' plaatsen? Of kan ik de belangrijkste punten samenvatten in de interview bijlage en daarnaar in het literatuuronderzoek verwijzen?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
9 juni 2016 om 19:29

Hoi Mike, de laatste optie kan prima! Klinkt goed.

Beantwoorden

Tim
4 juni 2016 om 13:15

Mag je ook gedeeltes uit een interview transcriberen om daar vervolgens naar te verwijzen in een quote? of is het niet vereist het transcript waar de quote in zit in de bijlagen te doen?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 juni 2016 om 15:55

Hoi Tim, je mag gedeeltes transcriberen. Ik zou de transcriptie wel altijd in de bijlagen doen als je die gebruikt in je hoofdtekst.

Beantwoorden

Tim
4 juni 2016 om 02:04

Beste,
Ik heb ongeveer 35 interviews gehouden, maar niet letterlijk verwerkt zoals een woord voor woord transcript. Het zijn eigenlijk een soort van werk/notitie documenten. Het zou te veel tijd kosten om deze allemaal netjes om te schrijven naar transcripts. Nou vroeg ik me af, is het verplicht om een transcript te plaatsen in de bijlagen wanneer je een quote gebruikt? Zo ja, is het dan mogelijk om maar een gedeelte van de interviews te transcriberen en in de bijlagen te plaatsen? 
Groeten.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 juni 2016 om 15:53

Hoi Tim, je bent niet verplicht om een transcript in de bijlage te plaatsen. Ik zou het houden bij die interviews die je ook daadwerkelijk gebruikt.

Beantwoorden

Robin
26 mei 2016 om 21:23

Hallo,

Ik schrijf in mijn scriptie alle getallen uit onder de twintig en de ronde getallen, maar ik heb ik tien interviews afgenomen en wanneer ik hier uit citeer gebruik ik respondent 1, 2, 3 etc. Mag ik dan wel de cijfers gebruiken of moet ik die ook uitschrijven? Of kan ik dan beter a, b, c etc gebruiken?
Groetjes Robin

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
31 mei 2016 om 11:46

Hoi Robin, je mag dan cijfers gebruiken. Overigens hebben we nog een artikel over het uitschrijven van getallen waarin hier meer informatie over staat.

Beantwoorden

Rick Tetteroo
26 mei 2016 om 16:18

ik struikel over iets heel simpel, maar wat is de gebruikelijke vorm om de interviewer te benoemen?
het betreft een HBO scriptie.
ik zat te denken aan de volgende opties (onderzoeker: / Interviewer: / (naam):. Zijn hier richtlijnen dan wel regels voor?
alvast bedankt voor de genomen tijd. Groet,
Rick

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
31 mei 2016 om 11:45

Hoi Rick, alledrie de opties zijn prima. Zolang je maar consistent bent in je keuze.

Beantwoorden

Hakan
20 mei 2016 om 12:48

Hoi Kirsten, Mijn doelgroep is de Turkse gemeenschap en een aantal interviews van mij zijn in het Turks afgenomen. Ik ga de interviews zelf naar het Nederlands vertalen, maar ik moet dit bij de 'Betrouwbaarheid en validiteit' verantwoorden. Ik heb er niets over kunnen vinden of er voor het vertalen regels zijn? Kan je me a.u.b. hiermee helpen? Groetjes Hakan.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 mei 2016 om 13:57

Hoi Hakan, ik zou het zeker vermelden. Meer hoef je daar ook niet mee te doen. Enkel het vermelden is prima.

Beantwoorden

Judith
18 mei 2016 om 15:35

Hallo,

Ik heb in de bijlage van mijn scriptie interviewtranscripties opgenomen en de antwoorden van de respondenten ingedeeld naar onderwerp en niet per vraag apart, maar nu moet ik van mijn begeleidster ook de interviews zelf opnemen in de bijlage.
Kan ik dan beter de vragen die gesteld zijn bij de interviews koppelen aan de interviewtranscripties waarbij dus alle antwoorden per vraag uitgewerkt worden en hier 1 bijlage van maken of kan ik beter de vragen apart opnemen in een tweede bijlage?

Alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 mei 2016 om 14:09

Hoi Judith, ik weet helaas niet wat beter is. Ik denk dat je dit het beste aan je begeleider kunt vragen wan blijkbaar wil je begeleider dat je ze extra toevoegt aan de bijlage. Succes!

Beantwoorden

Jeroen
13 mei 2016 om 13:54

Hoi, ik heb voor mijn afstudeerorganisatie gesprekken gevoerd met andere bedrijven. Een algemene lijn uit die gesprekken schetst ik in mijn scriptie. Ik heb niet als onderzoeksmethode interviewen maar de school verwacht wel dat ik die algemene lijn ook onderbouw. Is het mogelijk om een soort verificatieverzoek naar de contactpersonen van de bedrijven stuur. Iets in de trant of hetgeen geschreven is in overstemming is met hetgeen naar voren is gekomen tijdens het gesprek en of het de visie goed representeert? Gevolgd door een handtekening?

Groet Jeroen

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
15 mei 2016 om 19:48

Hoi Jeroen, het laten lezen van je bevindingen is altijd een goed idee. Ik denk wel dat die handtekening niet heel veel toevoegt. Je zou ook in je scriptie kunnen aangeven dat je respondenten de gespreksverslagen hebben gecontroleerd.

Beantwoorden

Max
5 mei 2016 om 12:36

Hey,
Ik heb tijdens mijn scriptieperiode twee personen geinterviewd en ik had er nog twee te gaan. In die tussentijd ben ik ernstig ziek geweest. Na revalidatie mocht ik thuis verder aan mijn scriptie werken. Omdat ik futloos was en geen tijd had, heb ik de overige twee interviews niet gehouden. Ik heb twee fictieve interviewverslagen geschreven. Ik weet dat dit niet zuiver is, maar mijn scriptie is al bijna af en heb een deadline. Mijn vraag is: waar moet ik op letten en hoe kunnen de fictieve interviews worden herkend?
Groet, Max

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
5 mei 2016 om 18:17

Hoi Max, dit is een vraag die wij niet beantwoorden. Als ik je verhaal goed begrijp probeer je fraude te plegen en dat lijkt me niet de bedoeling.

Beantwoorden

Jordy
12 april 2016 om 12:42

Hallo,
ik heb ongeveer 8 exploratieve interviews gehouden binnen het bedrijf waar ik mijn afstudeerstage doe. Dit soort interviews vind ik lastig te coderen omdat mijn vragen niet allemaal hetzelfde zijn binnen elke afdeling. Is het dus ook een vereiste om exploratieve interviews te coderen? Hoe kan ik mijn conclusies en bevindingen het beste weergeven vanuit exploratieve interviews? Groet Jordy

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
12 april 2016 om 17:18

Hoi Jordy, een exploratief interview is vaak een voorportaal van meer gestructureerde interviews. Op basis van de input van deze interviews ga je een gestructureerd interview houden. Omdat je dat in dit geval niet doet zou ik de interviews niet coderen en ze samenvatten. Op basis van deze samenvattingen kun je de conclusies en bevindingen opschrijven. Succes!

Beantwoorden

Tessa
8 april 2016 om 11:10

Hoe zit dit dan bij grote groepsdiscussies? Ik heb voor mijn onderzoek 3 groepsdiscussies georganiseerd van elk 2 uur. Hoe werk ik dit uit in de bijlage?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
8 april 2016 om 11:17

Hoi Tessa, een groepsdiscussie zou in principe niet anders moeten zijn dan een interview een-op-een. Je hebt enkel te doen met meerdere sprekers.

Beantwoorden

Tessa
8 april 2016 om 11:24

Bedankt voor het snelle antwoord!
Het probleem waar ik dan tegenaan loop is dat er zoveel mensen meededen aan de discussie dat het op de audio vaak moeilijk te verstaan is wat er gezegd werd. Transcriberen gaat dus niet lukken. Ik heb wel aantekeningen gemaakt tijdens de sessies. Is het een optie mijn aantekeningen uit te werken in de bijlage in plaats van het hele gesprek uit te typen?  

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
8 april 2016 om 19:55

Hoi Tessa, dan is de enige optie de aantekeningen uit te werken inderdaad. Dat kan prima, zolang je dat maar duidelijk vermeldt in je scriptie. Succes!

Beantwoorden

Sander
17 maart 2016 om 17:26

Hallo,

Uit mijn interview is de werking van een bepaalde methode aan mij uitgelegd. In de resultaten beschrijf ik wat ik nu weet van die methode. Alle informatie die ik hier neer zet is afkomstig uit dit interview. Refereer ik hier naartoe met een 'Uit interview met X (bijlage 1) is gebleken dat ..." en dan de hele tekst, of mag ik een voet/eindnoot ergens neerzetten (zoals je dat zou doen wanneer alle info uit een artikel of bron komt)?

Alvast bedankt.

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
17 maart 2016 om 18:13

Hoi Sander, daar ben je helemaal vrij in. Dus je mag zelf deze keuze maken. Succes!

Beantwoorden

Bart
25 januari 2016 om 15:41

Hallo,

Hoe ziet je verwijzing in de tekst naar je interviews eruit wanneer bijvoorbeeld vijf respondenten hetzelfde antwoord hebben gegeven? Verwijs je dan naar alle vijf de respondenten of naar slechts 1? Hoe kun je dit overzichtelijk weergeven?

Groeten,

Bart

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
26 januari 2016 om 12:29

Hoi Bart, je zou dan kunnen schrijven: Volgens vijf respondenten is....

Beantwoorden

i
8 januari 2016 om 10:58

Hoi,

Mijn scriptie bestaat uit een enquete, een producttest en interviews. Nou gebruik ik voor de enquete een bepaalde steekproefgrootte voor de betrouwbaarheid. Heb je dit ook voor interviews? Mijn mede studenten gebruiken wel iets van 10 interviews, ik ben van plan om er 3 af te nemen is dit te weinig?

Groetjes!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
8 januari 2016 om 11:28

Hoi Isa, nee die heb je niet. Dit hangt er helemaal vanaf wat je met de interviews wilt bereiken. Meestal wil je door middel van de interviews een bepaald beeld krijgen van iets. Aan drie interviews zou je dan al genoeg kunnen hebben. Als je een afdeling wilt interviewen en die bestaat maar uit drie personen dan kun je ook maar drie personen interviewen.

Beantwoorden

Ties
29 december 2015 om 14:49

Als je gebruik maakt van de bron persoonlijke communicatie, zet je dat ook in de bronnen/literatuurlijst?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
29 december 2015 om 15:33

Hoi Ties, nee, je zet de bron niet in de literatuurlijst.

Beantwoorden

Melanie
11 december 2015 om 16:28

Hoi,

Mogen er citaten van geïnterviewden in de conclusie staan of alleen bij de resultaten?

Bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
11 december 2015 om 17:00

Hoi Melanie, dat mag maar is niet gebruikelijk. Zo mag je in de conclusie bijvoorbeeld geen nieuwe informatie zetten maar enkel informatie die je al eerder in je scriptie hebt besproken. Je zou dan dus een citaat gaan herhalen die je al eerder hebt gebruikt. Dan kun je misschien beter in de conclusie verwijzen naar die citaten. Succes!

Beantwoorden

Melanie
11 december 2015 om 17:22

Hoi Bas,

Bedankt! Geldt dit ook voor de aanbevelingen?

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
11 december 2015 om 17:24

Hoi Melanie, nee dat staat daar los van. In de aanbevelingen kan het zeker! Hou het hier wel concreet want de aanbevelingen zijn ervoor bedoelt dat je opdrachtgever concrete verbeterpunten krijgt.

Beantwoorden

fien
17 september 2015 om 21:50

hi kirsten, ik moet mijn interview uitwerken in een scriptie en moet mijn naam eronder zetten. maar ik heb eigenlijk geen idee hoe ik het nee moet zetten, kunt u mij alstublieft helpen?

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
18 september 2015 om 15:56

Hoi Fien,

Als ik het goed begrijp heb je een interview afgenomen met een respondent? De transcriptie van dit interview kun je toevoegen aan de bijlagen in de tekst kun je verwijzen naar het interview in de desbetreffende bijlage als je bijvoorbeeld de respondent citeert. Jouw eigen naam hoeft er niet bij te staan wanneer je je het uitgewerkte interview in de bijlagen van jouw scriptie zet. Jij bent tenslotte de auteur van je scriptie.

Als je alleen een interview hebt, dus los van een scriptie of ander onderzoek zou ik beginnen met de naam van de interviewer en de naam van de geïnterviewde. Daarna vermelden waar het interview over gaat en dan beginnen met de uitwerking van de scriptie. Hopelijk heb je hier wat aan!

Beantwoorden

Ben
9 september 2015 om 20:00

Dag!

Handig artikel!
In resultaten nog geen literatuur? Of puur objectief beschrijven en literatuur (bevestiging als tegenstelling) in discussie gebruiken?

Hoor het graag!

Grtjs Ben

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
10 september 2015 om 17:22

Hoi Ben, Objectief moet je altijd blijven :-). Je kunt bij het beschrijven van de resultaten direct teruggrijpen op literatuur. Dat is geen probleem. Wel is het gebruikelijk dat je eerst netjes de resultaten op een rijtje zet en er daarna pas conclusies aan gaat verbinden. Succes!

Beantwoorden

Judith
3 september 2015 om 00:57

Hi,

Ik heb 2 rondes met interviews gedaan. De 1e ronde bestond uit verkennende interviews met onderzoekers. Ik wil deze graag in mijn theoretische kader verwerken. De 2e ronde bestond uit verdiepende interviews met zorgverleners en zijn onderdeel van mijn empirische gedeelte. Mijn vraag is of je interviews wel in je theoretische kader mag verwerken?

Beantwoorden

Michelle Mertens
Michelle Mertens (Scribbr-team)
3 september 2015 om 12:31

Hoi Judith,

In het theoretisch kader ga je relevante theorieën en ideeën toelichten en kaderen die van toepassing zijn op jouw onderzoek/onderwerp. In dit artikel over het theoretisch kader kun je hierover meer lezen.

Officieel gebruik je de resultaten van interviews niet in het theoretisch kader. Aan de hand van de begrippen die in het theoretisch kader zijn afgebakend richt je je onderzoek in. De volgende stap is het uitvoeren van je onderzoek; afnemen van interviews/enquêtes et cetera. De resultaten die je uit de eerste ronde interviews hebt verkregen bieden nieuwe informatie en nieuwe informatie presenteer je later in je onderzoek, niet in het theoretisch kader.

Maar bij iedere opleiding kunnen er andere regels/verwachtingen zijn. Check dit daarom even bij je begeleider. Je begeleider kan met zekerheid aangeven of je die eerste interviews moet behandelen in het theoretisch kader ja of nee.

Succes!

Beantwoorden

Floor
20 augustus 2015 om 20:17

Hi,

ik heb misschien een beetje een gekke vraag. Ik heb alle gegevens van mijn interviews verzameld en ga nu beginnen met de resultaten opschrijven in een hoofdstuk.
Waar ik nu alleen tegenaan loop is dat ik niet precies weet hoe ik de respondenten moet benoemen. Mag ik bijvoorbeeld in het hoofdstuk zetten: 8 van de 14 respondenten zeggen dat.... of is het niet de bedoeling dat je in cijfers praat? Dan kom je al gauw uit op ''het meerendeel, de meeste'' respondenten en dat lijkt me weer te vaag, want hoeveel is dan ''de meeste''? Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik bedoel want ik vind het nogal lastig uit te leggen.

Ik hoop dat je me kunt helpen, alvast bedankt!

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
24 augustus 2015 om 17:14

Hoi Floor, je mag best in cijfers praten. Ook is het merendeel schrijven ook goed. Daarom zeg je namelijk dat het meer dan 50% is. Bij de meeste respondenten is dit al een stuk lastiger. Ik raad je aan om daar geen gebruik van te maken. Je kunt het artikel over het uitschrijven van cijfers nog bekijken voor meer achtergrondinformatie.

Beantwoorden

Mieke Jonker
20 augustus 2015 om 15:03

Bij onze opleiding is het niet de bedoeling dat we de uitwerking van de interview toevoegen in de bijlage. Dus ik kan bij citaten van respondenten niet verwijzen naar bijlagen. Hoe moet ik dit dan doen? 'tekst van respondent' (door respondent)

Met vriendelijke groet,
Mieke

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 augustus 2015 om 19:48

Hoi Mieke, omdat je in dat geval de lezer niet toegang kan verschaffen tot de uitwerking van de interviews (ze zitten immers niet in de bijlage) spreek je volgens de APA-stijl van 'persoonlijke communicatie'. We hebbben een voorbeeld van de uitzondering beschreven.

Beantwoorden

Marijn
17 juli 2015 om 00:38

Hallo,

Voor mijn thesis heb ik een aantal interviews afgenomen. Ik heb in een tabel de namen, de functie en het desbetreffende bedrijf neergezet. Bij de respondenten die anoniem wilden blijven heb ik een '*' (sterretje) achter de naam gezet. Onder de tabel heb ik '*pseudoniem' staan.
Mijn begeleider wil graag dat ik verwijs naar methodologisch werk dat dit toestaat. Ik kan zelf niks vinden. Weet u hier een oplossing op qua pseudoniemen?

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
17 juli 2015 om 10:52

Hoi Marijn,

Om eerlijk te zijn vind ik het erg gek dat je methodologisch werk moet vinden dat zoiets toestaat. De manier van anonimiseren lijkt me niet echt relevant, als het maar duidelijk is en er geen verwarring kan ontstaan.

Je kunt ze bijvoorbeeld ook anoniem1 en anoniem2 of werknemer1 en werkenemer2 noemen.

Misschien moet je het er nog eens goed met je begeleider bespreken?

Groeten,

Koen

Beantwoorden

Lavinia
18 juni 2015 om 23:12

Ik heb 4 verschillende interviews afgenomen en deze uitgewerkt. Ik heb in mijn resultaten beschreven dat de interviews te vinden zijn in de bijlagen. Nu ben ik de belangrijkste resultaten aan het vergelijken en beschrijven in het hoofdstuk resultaten. Maar moet ik dan elke keer verwijzen naar de bijlage? Want het lijkt mij logisch dat als het gaat om resultaten interviews dat het uit de interviews komt. Ook vraag ik mij af of ik dan 4 bijlagen heb of 1 met alle interviews.

Beantwoorden

(Scribbr-team)
19 juni 2015 om 12:02

Hi Lavinia,

Kijk eens naar dit artikel: https://www.scribbr.nl/scriptie-tips/hoe-verwerk-je-een-interview-een-scriptie/. Op basis van dat artikel zou ik van de vier interviews ook vier aparte bijlagen maken: interview 1 wordt bijlage 1, interview 2 wordt bijlage 2 etc. Dit is namelijk handig wanneer je gaat verwijzen naar een interview: "Volgens geïnterviewde X (bijlage 1) is..." en "Zo bleek uit een interview met Y dat...(bijlage 2)". Succes!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Jolien
26 mei 2015 om 14:51

Hoe verwijs je naar een interview in je referentielijst zonder een naam te vermelden?

Beantwoorden

(Scribbr-team)
27 mei 2015 om 12:38

Hi Jolien,

Referenties van interviews horen niet thuis in de literatuurlijst, want het is geen literatuur. Interviews kun je eventueel in een bijlage stoppen. Je kunt dan verwijzen naar de bijlage. Als je dan geen naam wilt vermelden, doe je dit zoals het voorbeeld in het artikel: Volgens geïnterviewde X (Bijlage 1) is … .

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Jolien
27 mei 2015 om 12:45

Erg bedankt!

Beantwoorden

Charlotte
21 mei 2015 om 11:53

Hoi,

Ik heb voor mijn stage-onderzoek zes interviews afgenomen waarvan ik de resultaten moet gaan vergelijken. Ik vroeg mij af wat ik precies in het hoofdstuk 'Resultaten' mag schrijven. Mag ik daar al antwoord geven op mijn twee deelvragen met slechts de informatie verkregen door de interviews (zonder literatuur)? Of mag dit pas in de conclusie samen met het antwoord op de hoofdvraag?

Alvast bedankt voor je antwoord!

Charlotte

Beantwoorden

(Scribbr-team)
22 mei 2015 om 11:49

Hi Charlotte,

In de resultaten rapporteer je wat je gevonden hebt. Je kunt interviews coderen en omzetten zodat je de resultaten in cijfervorm hebt en ze kunt weergeven in grafieken en tabellen, maar dit is niet altijd even gemakkelijk. Het beste kun je even met je begeleider overleggen wat er van je verwacht wordt in de resultatensectie.

In de conclusie geef je pas antwoord op de hoofdvraag en deelvragen. Met behulp van de literatuur interpreteer je deze antwoorden in de discussie. Succes!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Sander
15 mei 2015 om 16:44

Hallo,

In hoeverre kan je bestaande interviews gebruiken en verwerken in je onderzoek? Valt dit onder literatuur en mag je er dus ook uit citeren? En moeten deze ook als bijlage toegevoegd worden?

Alvast super bedankt,
Swen

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
20 mei 2015 om 12:52

Hoi Sander, je kunt bestaande interviews gebruiken voor in je onderzoek en je mag hieruit ook citeren. Als de interviews publiekelijk toegankelijk zijn dan voldoet het om de bron op te nemen in je literatuurlijst. De lezer van je onderzoek kan dan altijd zelf het interview opzoeken. In ons artikel over bronnen kun je nog meer lezen over wanneer en hoe je bronnen kunt gebruiken voor in je onderzoek.

Beantwoorden

Roos van Walsum
10 mei 2015 om 15:44

Beste Marlou,

Ik heb op mijn opleiding ooit iets gehoord over het samenvatten van de uitgetypte tekst door te labellen. Ik kan er alleen geen informatie over vinden. Weet jij wat dit is en of dit moet?

Groet,
Roos

Beantwoorden

(Scribbr-team)
13 mei 2015 om 12:14

Hi Roos,

De antwoorden die respondenten hebben gegeven in een interview kun je indelen in categorieën. Een simpel voorbeeld: je hebt gevraagd naar de hoogst afgeronde opleiding van de respondent. De categorieën zijn dan: basisonderwijs, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo, mavo, LTS, LNHO), algemeen voortgezet onderwijs (mulo, havo), voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum, gymnasium, HBS), middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteit. Deze categorieën kun je een cijfer toekennen. Een 1 staat bijvoorbeeld voor basisonderwijs, een 2 voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en een 3 voor algemeen voortgezet onderwijs. Je kunt deze cijfers invoeren in bijvoorbeeld Excel of SPSS. Je krijgt dan een variabele 'Opleidingsniveau' met verticaal daaronder per respondent het opleidingsniveau in de vorm van een cijfer.

Nu is opleidingsniveau een vrij simpel voorbeeld, voor sommige interviewvragen zal het lastiger zijn deze in te delen. Respondenten geven vaak dezelfde soort antwoorden, probeer hier een lijn in te vinden en er categorieën van te maken. Het coderen van de antwoorden doe je om het analyseren van je resultaten makkelijker te maken. Tip: Google zelf eens op 'interviews coderen', wellicht vind je dan meer informatie hierover die je kunt gebruiken. Succes!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Marloes
6 mei 2015 om 18:33

Dag,
Op welke manier kun je interviews het beste weergeven in je resultaten hoofdstuk? Ons begeleider gaf als feedback: De verwerking van de resultaten interview is niet correct gedaan: de lezer moet al het werk doen.
Zijn hier bepaalde methodes voor?

Groeten, Marloes

Beantwoorden

(Scribbr-team)
8 mei 2015 om 12:20

Hi Marloes,

Ik kan natuurlijk niet precies zeggen wat je begeleider bedoelt, maar zou het misschien ermee te maken kunnen hebben dat je de resultaten bijvoorbeeld alleen in een tabel of grafiek hebt gepresenteerd zonder voldoende tekstuele begeleiding? Het is namelijk de bedoeling dat je de belangrijkste resultaten in tekst beschrijft bij een grafiek of tabel, zodat de lezer zelf niet naar de belangrijke informatie hoeft te zoeken. Ik raad je aan om eens te kijken bij de resultatensecties van de scriptievoorbeelden: https://www.scribbr.nl/category/scriptie-voorbeelden/. Hopelijk kun je hier iets mee. Succes!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Marloes
11 mei 2015 om 13:08

Dag Marlou,

Ik heb de resultaten in een verhaalvorm weergeven, Ik denk dat dit juist in tabellen en grafieken most gebeuren..
Erg bedankt voor de handige link!

Groeten, Marloes

Beantwoorden

Alex
4 mei 2015 om 13:42

Hallo,

voor mijn thesis heb ik een aantal interview afgelegd en ik zou hier graag letterlijke citaten uit halen. maar hoe moet ik deze citeren? ik vind hier precies geen informatie over. dus bijvoorbeeld: "Het is mooi weer vandaag." (Werknemer X) of zoiets?

hartelijk bedankt!

Beantwoorden

(Scribbr-team)
5 mei 2015 om 16:45

Hi Alex,

Heb je dit artikel ook al eens bekeken: https://www.scribbr.nl/apa-stijl/citeren-volgens-de-apa-regels/ ?
Succes!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Alex
14 mei 2015 om 13:34

Ja, dit artikel had ik al bekeken maar hier heeft men het enkel over wanneer men citeert uit een paper, of heb ik het mis? wanneer je een geïnterviewde persoon citeert, moet hier dan ook het jaar waarin het interview is afgenomen bij gezet worden? en de bijlage waarin dit interview te vinden is?

Beantwoorden

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
14 mei 2015 om 13:48

Hoi Alex,

Eigenlijk gaat het precies zoals het in dit artikel staat:
Uit een interview met meneer Jansen (Bijlage 1) blijkt dat "bla bla bla bla".

Groetjes,

Koen

Beantwoorden

Alex
14 mei 2015 om 13:54

Ok hartelijk bedankt! Maar hoe zit het dan indien je rechtstreeks citeert? "bij ons bedrijf gaat het zo in zijn werk blabla." (Contactpersoon X, bijlage 1). ?

Koen Driessen
Koen Driessen (Scribbr-team)
14 mei 2015 om 14:13

Eigenlijk citeer je niet niet zo vaak direct. Meestal leid je het citaat eerst in, anders kan de lezer het niet goed plaatsen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Hoe je het dan doet is afhankelijk van de situatie.

Als je je document even mailt naar info@scribbr.nl kan ik even kijken hoe je dit probleem het beste op kunt lossen.

Margo
13 april 2016 om 16:11

Hey Koen,

Ik heb een beetje hetzelfde probleem als Alex en ik ben er nog niet helemaal uit...
Ik het met twee respondenten elk twee interviews afgenomen. Hun citaten gebruik ik soms letterlijk, ter illustratie van bepaalde ideeën.
In mijn bijlage 'interviews' staan dus twee interviews met respondent x (op twee verschillende data afgenomen) en twee interviews met respondent y (op twee verschillende data afgenomen). als ik dus refereer met (respondent x, bijlage 1) is het niet duidelijk naar welke van de twee interviews ik verwijs. Is dat en probleem? Kan ik het oplossen door van elk interview een aparte bijlage maken? 

Hartelijk dank!
Margo

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
13 april 2016 om 17:06

Hoi Margo, makkelijkste is om van ieder interview een aparte bijlage te maken. Je kunt ook werken met Bijlage 1.1, Bijlage 1.2, Bijlage 1.3 en Bijlage 1.4. Succes!

Tim
17 april 2015 om 14:07

Beste,

Voor mijn scriptie heb ik een aantal interviews afgenomen. Is het nodig dat de vragenlijst(zonder respons) van het interview wel in de scriptie zit of niet? Kan deze ook gewoon in de bijlage?

Alvast bedankt,

Tim

Beantwoorden

(Scribbr-team)
17 april 2015 om 14:18

Hi Tim,

Het is niet aan te raden om de complete vragenlijst in je scriptie (of de bijlage daarvan) te verwerken. Wat je wel kunt doen is vertellen wat voor soort vragen je hebt gesteld (bijv. "Er werd gevraagd naar leeftijd, sekse en opleiding.") en een paar voorbeeldvragen geven. Succes!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Helene
4 april 2015 om 05:35

Beste,

Voor mijn scriptie heb ik een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Hiervoor had ik een aantal afspraken gemaakt met de respondent. De naam van het bedrijf en persoon zouden niet vermeld worden, hiervoor had ik en de respondent beiden een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend. Meneer gaf aan dat ik het niet met anderen mocht delen, ook niet mijn bedrijfsbegeleider(vreemd?). Mijn begeleider/opdrachtgever wilt echter wel de verklaring zien om te bevestigen dat dit interview heeft plaatsgevonden. Heeft mijn begeleider hier recht op?

Groetjes,

Helene

Beantwoorden

Bas Swaen
Bas Swaen (Scribbr-team)
4 april 2015 om 14:23

Hoi Helene,

Het is niet zozeer de vraag of je begeleider hier recht op heeft. Je hebt afgesproken met de geïnterviewde dat je zijn gegevens anoniem maakt. Dan kun je niet deze gegevens toch aan je begeleider tonen. Hiervoor zou je begeleider begrip moeten tonen. Je kunt natuurlijk wel de verklaring aan de je begeleider laten zien en daarbij de naam op de verklaring anoniem maken. Dan kan de begeleider zien dat je een verklaring hebt laten tekenen. Daarnaast is het een optie om een deel van het opgenomen gespreksverslag te laten horen.

Succes!

Beantwoorden

Juriaan
3 april 2015 om 03:18

Beste Marlou,

Top stukje geschreven! Alleen heb ik nog een vraag m.b.t. de anonimiteit. Ik heb reeds een aantal interviews gehouden, waarvan 2 bedrijven hun bedrijfsnamen ook anoniem willen behouden(niet vermelden in mijn scriptie). Ik vind dit best jammer maar is dit wel mogelijk volgens de richtlijnen/eisen van een diepte-interview?

Mvg,

Juriaan

Beantwoorden

(Scribbr-team)
3 april 2015 om 11:56

Hi Juriaan,

Het is zeker mogelijk om ook de bedrijfsnamen te anonimiseren. Ik raad je wel aan om de bedrijven dan zo goed mogelijk te beschrijven, zodat de lezer van jouw scriptie een beeld krijgt van het soort bedrijf. Denk hierbij aan de omvang van het bedrijf, het marktaandeel of de nationaliteit. Succes!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Kelly
2 april 2015 om 23:30

Ik moet bij mijn scriptie de privacy waarborgen van diegene die ik geinterviewd heb. Ik heb de namen weggelaten, maar ben bang dat als hun leidinggevende het leest dat die kan achterhalen om wie het gaat door de manier van antwoorden van die mensen. Wat kan ik nog meer doen?

Beantwoorden

(Scribbr-team)
3 april 2015 om 11:52

Hi Kelly,

Wat je kunt doen is simpelweg minder opschrijven. Misschien scheelt het al om alleen woordelijk te transcriberen. Dit houdt in dat je het opschrijft als een goedlopend verhaal, dus zonder bijvoorbeeld 'uh' en 'ehum'. Als dit nog niet voldoende is, kun je ook samenvattend transcriberen. Hierbij noteer je de antwoorden, maar hoef je niet letterlijk te citeren. Dit is tevens handig om de antwoorden te turven, analyseren en/of categoriseren. Ik hoop dat je hier wat aan hebt!

Groet,
Marlou

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.