Hoe verwerk je een interview in een scriptie?

Als je je interviews hebt afgenomen wil je deze natuurlijk op een duidelijke en overzichtelijke manier kunnen presenteren in je scriptie. Hiervoor is het belangrijk om je interviews te transcriberen en in een bijlage te presenteren.

Daarnaast moet je je interviews op de juiste manier verwerken in je methoden, resultaten en conclusies. Bij het uitwerken hiervan is het ten laatste belangrijk dat je goed naar je interview verwijst.

Het plaatsen van een interview in je scriptie:

  1. Werk de interviews uit en zet ze in de bijlage.
  2. Beschrijf de interviewmethode in de methodesectie.
  3. Verwerk de resultaten van je interview en trek conclusies.
  4. Verwijs op de juiste manier naar de interviews.

Stap 1: Uitgewerkte interviews opnemen in je scriptie

Om interviews te presenteren in een scriptie, is het belangrijk dat je ze eerst transcribeert. Op die manier heb je namelijk een zo volledig mogelijke versie van het interview, waarnaar je makkelijk kunt verwijzen.

De uitgeschreven interviews kun je dan toevoegen aan de bijlage. Je kunt dit doen door alle interviews in één bijlage te zetten en vervolgens te nummeren, of door elk interview in een aparte bijlage te zetten. Soms heeft je begeleider een voorkeur voor een van deze twee opties, maar anders kun je zelf kiezen wat je het meest overzichtelijk vindt.

Bij veel of lange interviews, die de bijlage ontzettend groot maken, kan de bijlage (in overleg met de begeleider) in een apart document ingeleverd worden. Het gaat erom dat jij aan kunt tonen dat de interviews daadwerkelijk plaatsgevonden hebben.

Stap 2: Het beschrijven van een interviewmethode in de methodesectie

In je methodesectie beschrijf je of je een kwalitatief of kwantitatief onderzoek doet. Als je hiervoor een interview gaat doen, is het belangrijk om te vermelden van welk soort interview je gebruikmaakt. Hier kun je ook meteen aangeven hoeveel interviews je hebt gehouden en met wie (je respondenten geef je alleen met hun naam aan als dat relevant en toegestaan is).

Vervolgens kun je naar de bijlage verwijzen voor de gebruikte vragenlijsten en de uitgewerkte interviews.

Hoeveel fouten bevat jouw scriptie?

De taalexperts van Scribbr verbeteren gemiddeld 150 fouten per 1000 woorden. Benieuwd wat er precies wordt verbeterd? Verschuif de cursor van links naar rechts!

Scriptie nakijken op taal

Stap 3: Hoe verwerk ik de resultaten en trek ik conclusies?

Zodra je je interviews getranscribeerd hebt kun je beginnen met het analyseren ervan. Bij een kwalitatief onderzoek haal je hiervoor de belangrijke en relevante uitspraken uit de interviews, die je vervolgens codeert.

Hierbij worden er codes toegewezen aan de antwoorden, waardoor de antwoorden met dezelfde codes samengevoegd kunnen worden tot één categorie. Zo heb je een duidelijk overzicht van de respondenten die hetzelfde antwoord hebben gegeven, waardoor je de resultaten makkelijker met elkaar en met de theorie kan vergelijken en je een overtuigende conclusie kunt trekken.

Het kan echter ook interessant zijn als je tegenstrijdige antwoorden vindt, omdat dit mogelijkheden biedt voor vervolgonderzoek.

Bij kwantitatief onderzoek ga je de antwoorden van je respondenten eerst coderen, waarbij je verschillende antwoordcategorieën per vraag nummert, zodat je er een statistische analyse van kunt maken. Met deze analyse kijk je in feite naar het aantal mensen dat een bepaalde uitspraak doet, wat je kunt vergelijken met de theorie.

In kwantitatief onderzoek stel je namelijk hypotheses op aan de hand van de theorie, die je vervolgens probeert te bevestigen of weerleggen met de gevonden data. In kwalitatief onderzoek kun je ook van tevoren bepaalde verwachtingen hebben. Je kunt daarom de resultaten van je onderzoek vergelijken met deze hypotheses of verwachtingen om op basis daarvan een conclusie te trekken.

Stap 4: Verwijzen naar interviews

Als je de interviews hebt toegevoegd aan de bijlage, kun je hiernaar verwijzen in jouw scriptie. Je kunt ervoor kiezen om de mensen die je hebt geïnterviewd letterlijk te citeren of te parafraseren.

Bij citeren neem je de woorden van de geïnterviewde persoon letterlijk over. Bij parafraseren vat je in feite in je eigen woorden samen wat die persoon gezegd heeft. Hierbij bestaat echter het risico dat je bepaalde uitspraken verkeerd interpreteert en dat daardoor de essentie van wat de persoon bedoelde verloren gaat.

Hierbij is het belangrijk dat je altijd duidelijk aangeeft wie een bepaalde uitspraak gedaan heeft en waar deze te vinden is.

Voorbeeld: Verwijzen naar een eigen interview

Volgens geïnterviewde X (Bijlage 1) is … .

Zo bleek uit een interview met Y dat … (Bijlage 1).

Soms mag je in je scriptie niet de getranscribeerde interviews in een bijlage toevoegen. In dat geval kun je daar ook niet naar verwijzen. Dan kun je daar volgens de APA-regels wel op de volgende manier naar verwijzen:

Voorbeeld: Verwijzen naar een interview dat niet in de bijlagen staat

Volgens geïnterviewde X (persoonlijke communicatie, 15 mei, 2015) …

Bekijk regels APA-stijl voor je interview

Vermelden van de namen

Noteer niet zomaar de naam van de persoon die je interviewt, maar stel jezelf twee vragen:

  1. Mag je de naam vermelden? Dit is de eerste vraag die je jezelf moet stellen, voordat je de naam van een geïnterviewde in een scriptie verwerkt. In overleg met de geïnterviewde bepaal je of de naam genoemd mag worden. Soms wil de geïnterviewde dat namelijk niet. Dit kan het geval zijn wanneer je bijvoorbeeld een werknemer hebt geïnterviewd en de werknemer niet wil dat de baas zijn antwoorden kan lezen omdat dit hun relatie kan verstoren. Een andere situatie waarbij dit voorkomt is bijvoorbeeld wanneer het interview erg persoonlijke vragen bevat.
  2. Voegt het iets toe om de naam te vermelden? Ten tweede is het de vraag of het relevant is om de naam te vermelden. Draagt het iets bij aan jouw onderzoek? Wanneer de geïnterviewde een onbekend persoon is die je op straat hebt aangesproken, dan is het niet erg van belang hoe deze persoon heet. Heb je daarentegen de CEO van een grote onderneming geïnterviewd, dan kan het wel relevant zijn om de naam te vermelden. Voeg in het tweede geval dan ook een korte introductie toe, zodat de lezer van de scriptie direct weet wie deze persoon is.

Je mag de naam dus vermelden indien je hier toestemming van de geïnterviewde voor hebt en als het relevant is voor het onderzoek. Als je geen toestemming hebt om de naam te noemen of als je de naam niet wilt noemen, dan kun je kiezen voor een omschrijving. Bijvoorbeeld: “Werknemer 1”.

Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.9

2 reacties

Natasja
20 april 2020 om 15:15

Er staat tweemaal (uitleg over hoe resultaten te verwerken in je verslag) kwantitatief onderzoek bij stap 3. Met de eerste zullen jullie kwalitatief bedoelen gok ik.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
20 april 2020 om 16:51

Hoi Natasja,

Bedankt voor je bericht! Echter, het klopt wel wat er staat. Houd ook rekening met het verschil tussen het kwalitatief coderen of kwantitatief coderen van een interview.
Ik zal eens kijken of we het tekstje duidelijker kunnen maken!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.