Wat is bronvermelding, refereren en verwijzen?

Bij het schrijven van een scriptie maak je veelvuldig gebruik van bronnen. Zodra je een bron gebruikt dan komt de bronvermelding om de hoek kijken.

Het is belangrijk dat je goed weet wat een bronvermelding is en hoe je aan een bron refereert. Je loopt namelijk het risico dat je plagiaat pleegt wanneer je bronvermelding niet in orde is.

Wat is een bron?

Al het werk van andere mensen, dat je gebruikt om je scriptie mee te schrijven, is een bron. Een bron kan dus een artikel in de krant zijn, waaruit je informatie haalt voor in je scriptie. Of dat ene economische model waarmee je de winstgevendheid van een onderneming uitrekent. Niet iedere bron is geschikt om in je scriptie te gebruiken, maar zodra je een bron gebruikt moet je een bronvermelding plaatsen.

Hoe mag ik een bron verwerken in mijn scriptie?

Zodra je een bron wilt gebruiken in je scriptie moet je een keuze maken of je de bron gaat citeren of parafraseren. Hierna vertel je waar de lezer de bron terug kan vinden. Dit laatste is pas de daadwerkelijke bronvermelding.

Wat is een bronvermelding?

Met een bronvermelding laat je zien dat het idee dat je opschrijft of bijvoorbeeld het model dat je gebruikt niet van jezelf afkomstig is maar van iemand anders. Het plaatsen van een bronvermelding noem je ook wel refereren of verwijzen. De lezer van je scriptie kan met behulp van de bronvermelding achterhalen waar je de informatie vandaan hebt gehaald.

Voorbeeld bronvermelding (geel gemarkeerd)

“Het maken van de APA Generator is een hele klus. Maar nu kan wel iedereen gratis gebruikmaken van deze tool om bronnen volgens de APA-stijl te maken”(Swaen, 2014, p. 3).

Waarom moet ik een bronvermelding plaatsen?

De bronvermelding dient een aantal doelen:

  • Je geeft hiermee de auteur van de bron de eer die hem/haar toekomt.
  • Je geeft de lezer van je scriptie de kans om de bron op te zoeken.
  • Door het plaatsen van een bron voorkom je plagiaat.

Referentiestijlen

Voor het opschrijven van bronnen gelden vaste regels die afhankelijk zijn van de referentiestijl die je moet toepassen. Tussen de verschillende referentiestijlen kunnen veel verschillen zitten. In Nederland is APA de meest bekende referentiestijl. Juridische studenten maken vaak gebruik van de Leidraad voor juridische auteurs.

Referentiesoftware

Zodra je met de bronvermelding aan de slag gaat zal je merken dat dit best een grote klus is. Zo zijn er veel regels waarmee je rekening moet houden en het aantal bronnen dat je gebruikt kan gigantisch zijn. Gelukkig zijn er veel tools waarmee je bronnen kunt beheren en de bron in de juiste referentiestijl kunt genereren.

Uitgebreide tools waarmee je bronnen kunt beheren zijn: EndNote, Mendeley, CiteULike, RefBase, Zotero en Papers. Ook in Microsoft Word kun je de bronnen beheren. We hebben Mendeley en Microsoft Word uitgebreid getest. In de volgende twee artikelen beschrijven we de voordelen en nadelen van de twee tools en leggen we uit hoe de tools werken:

Op basis van onze ervaringen hebben we de gratis Scribbr APA Generator en MLA Generator ontwikkeld. Met deze generators kun je laagdrempelig en snel al je bronnen in de APA-stijl en MLA-stijl genereren.

Plagiaat

Bronnen verkeerd gebruiken en het niet op de juiste manier verwijzen naar je bron kan ertoe leiden dat je plagiaat pleegt. Je kunt plagiaat voorkomen door zorgvuldig te werk te gaan en gebruik te maken van een plagiaatscan. Met de Scribbr Plagiaatcheck kun je het zekere voor het onzekere nemen en controleren of je niet per ongeluk plagiaat hebt gepleegd.

Wat vind jij van dit artikel?

Weet je zeker dat je geen plagiaat pleegt?

Voorkom dat je school je betrapt op plagiaat.
Start de check
Betrouwbaar en snel