Bronvermeldingen, refereren en verwijzen

Bij een scriptie maak je veelvuldig gebruik van bronnen. Zodra je een bron gebruikt, moet je hiernaar verwijzen in de tekst en een bronvermelding opnemen in de literatuurlijst. Het is belangrijk dat je goed weet wat een bronvermelding is en hoe je naar een bron verwijst. Je loopt namelijk het risico dat je (onbedoeld) plagiaat pleegt wanneer je bronvermelding niet in orde is.

De meest gebruikte referentiestijl is APA. Voor deze referentiestijl hebben we niet alleen artikelen met uitleg en voorbeeld-artikelen voor bijna 30 bronsoorten, maar ook een gratis APA Generator om automatisch foutloze bronvermeldingen te genereren.

Wat is een bron?

Al het werk van andere mensen dat je gebruikt om je scriptie mee te schrijven, valt onder de categorie “bronnen”. Een bron kan bijvoorbeeld een artikel in de krant zijn waaruit je achtergrondinformatie haalt voor in je scriptie. Het kan ook dat ene economische model zijn waarmee je de winstgevendheid van een onderneming berekent. Niet iedere bron is geschikt voor je scriptie, maar een bronvermelding is verplicht voor alle soorten bronnen.

Let op: Ook audiovisuele bronnen, zoals YouTube-video’s, kunnen een bron vormen voor je scriptie.

Hoe kan ik een bron verwerken in mijn scriptie?

Zodra je een bron wilt gebruiken in je scriptie, moet je een keuze maken tussen citeren of parafraseren. Hierna geef je aan waar de lezer de bron kan terugvinden. Dat is pas de daadwerkelijke bronvermelding. Vaak bestaat deze uit een korte verwijzing in de tekst en een volledige verwijzing in de literatuurlijst.

Scribbr APA CheckerNieuw

De slimme technologie van de APA Checker helpt je veelgemaakte fouten te voorkomen, zoals:

  • Ontbrekende komma's en punten
  • Verkeerd gebruik van 'et al.'
  • Ampersands (&) in verwijzigen in de tekst
  • Ontbrekende bronvermeldingen

Lees meer

Wat is een bronvermelding?

Met een bronvermelding laat je zien dat het idee dat je hebt of het model dat je gebruikt niet van jezelf afkomstig is, maar door iemand anders is bedacht. Het plaatsen van bronvermeldingen noem je ook wel refereren of verwijzen.

De lezer van je scriptie kan met behulp van de bronvermelding zien waar je de informatie vandaan hebt gehaald en de bron eventueel zelf raadplegen. Hierdoor kan de lezer jouw informatie controleren of de informatie in de context van de primaire bron zien, bijvoorbeeld als de lezer die informatie ook wil gebruiken voor een eigen scriptie.

Voorbeeld bronvermelding
Meertaligheid biedt ook vaak voordelen op andere gebieden. Zo kunnen meertalige mensen meestal beter multitasken (Buisson, 2021).

Waarom moet ik een bronvermelding plaatsen?

De bronvermelding dient een aantal doelen:

  • Je geeft hiermee auteurs van bronnen erkenning voor hun werk.
  • Je geeft de lezer van je scriptie de kans om de bron op te zoeken.
  • Je voorkomt plagiaat.

Referentiestijlen

Voor de bronvermelding gelden vaste regels die afhankelijk zijn van de referentiestijl die je moet toepassen. De referentiestijlen kunnen sterk van elkaar verschillen. In Nederland is APA de meest bekende referentiestijl. Juridische studenten maken vaak gebruik van de Leidraad voor juridische auteurs.

Referentiesoftware

Zodra je met de bronvermelding aan de slag gaat, merk je dat dit best veel werk is. Zo zijn er veel regels waarmee je rekening moet houden en het aantal bronnen dat je gebruikt kan zeer groot zijn. Gelukkig zijn er veel tools waarmee je bronnen kunt beheren en bronnen in de juiste referentiestijl kunt genereren.

Het is een goed idee om de bronnen tijdens het schrijven al goed bij te houden, zodat je deze niet kwijtraakt.

Uitgebreide tools waarmee je bronnen kunt beheren zijn: EndNote, Mendeley, CiteULike, RefBase, Zotero en Papers. Ook in Microsoft Word kun je de bronnen beheren. We hebben Mendeley en Microsoft Word uitgebreid getest. In de volgende twee artikelen beschrijven we de voordelen en nadelen van de twee tools en leggen we uit hoe de tools werken:

Op basis van onze ervaringen hebben we de gratis APA Generator en MLA Generator ontwikkeld. Met deze generators kun je laagdrempelig en snel al je bronnen in de APA-stijl en MLA-stijl genereren en bijhouden voor verschillende projecten tegelijk.

Plagiaat

Je kunt onbedoeld plagiaat plegen door bronnen verkeerd te gebruiken of door niet of verkeerd naar ze te verwijzen. Je kunt plagiaat voorkomen door zorgvuldig te werk te gaan en gebruik te maken van een plagiaatscan. Met Scribbrs Plagiaat Checker kun je het zekere voor het onzekere nemen en controleren of je niet per ongeluk plagiaat hebt gepleegd. Hierbij ontvang je een uitgebreid plagiaatrapport.

Wat vind jij van dit artikel?

Weet je zeker dat je geen plagiaat pleegt?

Voorkom dat je school je betrapt op plagiaat.
Start de check
Betrouwbaar en snel