Waarvoor worden voetnoten gebruikt?

Een voetnoot kan om meerdere redenen worden gebruikt. De belangrijkste doelen zijn de volgende:

  1. In de voetnoot plaats je voor sommige referentiestijlen een bronvermelding, zodat de lezer je bron kan controleren. Je voorkomt hiermee dat je plagiaat pleegt. Let op: niet iedere referentiestijl werkt met dit systeem.
  2. Je kunt de voetnoot gebruiken om de lezer meer duidelijkheid te verschaffen over bepaalde keuzes in je hoofdtekst, zonder deze te verstoren.
  3. Je kunt extra informatie toevoegen voor de nieuwsgierige lezer, zoals links naar achtergrondinformatie.
  4. Je kunt afkortingen en begrippen uitleggen als de referentiestijl dit toestaat. Je kunt ook kiezen voor een begrippenlijst.