MLA-bronvermelding: de complete handleiding

MLA Citation handbook Elke keer dat je andermans werk gebruikt door bijvoorbeeld te parafraseren, citeren of samen te vatten, moet je naar de oorspronkelijke auteur verwijzen.

Wereldwijd is MLA een van de meestgebruikte referentiestijlen, in Nederland wordt MLA voornamelijk gebruikt in de geesteswetenschappen. Deze uitgebreide samenvatting geeft je uitleg over de basisprincipes van de achtste (meest recente) editie van het MLA-handboek.

Een MLA-bronvermelding bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

 1. Vermelding in de literatuurlijst
  In de literatuurlijst wordt elke bron volledig vermeld. Elke bronvermelding kan uit negen elementen bestaan. Voor ieder brontype gebruik je alleen de relevante elementen.
 2. Verwijzing in de tekst
  Dit zijn korte verwijzingen in de tekst die de lezer helpen de volledige bronvermelding in de literatuurlijst te vinden. Alleen de achternaam van de auteur en het paginanummer worden gebruikt, bijvoorbeeld (Smith 205).

Met de Scribbr MLA Generator kun je gemakkelijk jouw bronnen in MLA-stijl genereren. Vul hieronder een URL, DOI, boektitel of ISBN in om automatisch informatie voor een bronvermelding te verzamelen.


Literatuurlijst in MLA-stijl

In de literatuurlijst benoem je alle bronnen die je in de tekst gebruikt hebt. Elke bron in de literatuurlijst kan worden opgebouwd uit negen elementen die informatie over de bron geven. De negen elementen zijn:

Auteur. "Titel van de Bron." Titel van het Omvattende Werk, Andere bijdragers, Versie, Nummer,Uitgever, Publicatiedatum, Locatie.

Je voegt alleen informatie toe die relevant is voor het type bron dat je vermeldt.

Voorbeelden van MLA-bronvermeldingen

In de twee overzichten hieronder vind je voorbeelden van bronvermeldingen in de MLA-stijl voor veelvoorkomende brontypes.

 • Thomas, Casper. “Oorlog is Vrede? Alleen in Trumps Schimmige Werkelijkheid.” De Groene Amsterdammer, 8 jan. 2020, www.groene.nl/artikel/oorlog-is-vrede-alleen-in-trumps-schimmige-werkelijkheid.

Uitleg:
Het artikel over Trump is onderdeel van de website van De Groene Amsterdammer. Daarom is dit de naam van het omvattende werk. Er zijn geen andere bijdragers, versies of nummers. Voor websites hoef je meestal geen uitgever te noemen.

 • Tokmetzis, Dimitri, en Maurits Martijn. Je Hebt Wél Iets te Verbergen: Over het Levensbelang van Privacy. De Correspondent, 2016.

Uitleg:
Bij twee auteurs vermeld je beide namen en wordt alleen de eerste naam omgedraaid. Als er andere bijdragers (zoals een vertaler of redacteur), edities of volumes zijn moeten deze ook aan de bronvermelding worden toegevoegd.

 • Wieseke, Jan, et al. “Willing to Pay More, Eager to Pay Less: The Role of Customer Loyalty in Price Negotiations.” Journal of Marketing, vol. 68, nr. 6, 2014, pp. 17-37, doi.org/10.1509/jm.13.0104.

Uitleg:
Dit wetenschappelijke artikel heeft drie auteurs. Om ruimte te besparen noem je vanaf drie auteurs in MLA alleen de eerste auteur, gevolgd door “et al.” (en anderen). Er zijn geen andere bijdragers en de uitgever hoeft bij een wetenschappelijk artikel niet genoemd te worden.

 

 • Hofman, Tim. “Ben Rapper.” Grappig Jammer, Meulenhoff, 2019, p. 11.

Uitleg:
Bij een gedicht uit een boek benoem je ook de naam van het boek en de uitgever. Als je een gedicht uit een verzamelbundel gebruikt, noem je ook de redacteur. Bij een gedicht van een website noem je de naam van de website en de URL.

 • The Wolf of Wall Street. Geregisseerd door Martin Scorsese, Paramount Pictures, 2013.

Uitleg:
In een bronvermelding van een film begin je doorgaans met de titel, in plaats van de auteur. De regisseur voeg je toe als bijdrager. Eventueel kun je hier ook acteurs benoemen als dit relevant is voor jouw bronvermelding.

 • Bowie, David en Enda Walsh. Lazarus. Geregisseerd door Ivo van Hove, 5 jan. 2020, DeLaMar Theater, Amsterdam. Toneelstuk.

Uitleg:
Als je verwijst naar een uitvoering van een toneelstuk benoem je de regie en de datum en locatie van de uitvoering. Als het toneelstuk ook als boek is gepubliceerd kun je dezelfde onderdelen van een bronvermelding gebruiken als voor een boek.

 • Liu, Jessica. “How to Paraphrase in 5 Easy Steps.” YouTube, geüpload door Scribbr, 31 okt. 2019, www.youtube.com/watch?v=oiM0x0ApVL8.

Uitleg:
Het omvattende werk van een YouTube-video is YouTube, met daarbij de naam van de uploader. Als de maker van het filmpje dezelfde is als de uploader (bijvoorbeeld een nieuwskanaal) begin je de bron met de titel en laat je de auteur weg.

 

De negen elementen van een MLA-bronvermelding

1. Auteur

Begin iedere bronvermelding met de naam van de auteur(s) of maker(s). De naam van de eerste auteur wordt altijd omgedraaid (achternaam, voornaam). Bijvoorbeeld: Sneijder, Wesley. Titels en achtervoegsels zoals Dr. of MA kunnen worden weggelaten.

Als een bron geen auteur heeft, begin de bronvermelding dan met de titel van de bron. Beëindig het element altijd met een punt.

Twee auteurs
Als een bron twee auteurs heeft, wordt de naam van de eerste auteur gevolgd door een komma en “en”. De naam van de tweede auteur wordt in de normale volgorde getoond. Bijvoorbeeld: Sneijder, Wesley, en David Beckham.

Drie of meer auteurs
Bronnen met drie of meer auteurs worden afgekort. Je noemt alleen de naam van de eerste auteur (omgekeerd), gevolgd door een komma en “et al.”, wat staat voor “en anderen”. Bijvoorbeeld: Sneijder, Wesley, et al.

Organisatie als auteur
De auteur van een bron is niet altijd een persoon, het kan ook een organisatie zijn. In dat geval gebruik je de naam van de organisatie. Bijvoorbeeld: Scribbr.

Echter, als de organisatie zowel de auteur als de uitgever van de bron is (dit is vaak het geval bij websites), laat dan de naam van de auteur weg en begin de bronvermelding met de titel.

Gebruikersnamen
Als je een online bron zoals een tweet, YouTube-video of een Reddit-bericht vermeldt, is de echte naam van de auteur vaak niet bekend. In dat geval kun je de gebruikersnaam benoemen. Bijvoorbeeld: @realDonaldTrump (Twitter) of TouzaniTV (YouTube).

Als je de echte naam van de gebruiker ook weet kun je deze tussen haakjes toevoegen. Bijvoorbeeld: @realDonaldTrump (Donald Trump).

2. Titel van de bron

Het tweede deel van iedere bronvermelding is de titel van de bron. Dit kan bijvoorbeeld de titel van een boek, hoofdstuk, blogpost, wetenschappelijk artikel, gedicht of YouTube-video zijn.

Benoem altijd de volledige titel van de bron, inclusief de ondertitel (deze wordt van de titel gescheiden door een dubbele punt (:) en spatie). Als er geen titel bekend is, gebruik dan een korte beschrijving van de bron.

De opmaak van de titel
Gebruik hoofdletters voor alle belangrijke woorden in een titel. Voorzetsels, lidwoorden en voegwoorden krijgen geen hoofdletter. Titels kunnen cursief geschreven worden of tussen aanhalingstekens worden geplaatst. Dit hangt ervan af of de bron onderdeel is van een omvattend werk of op zichzelf staat.

 • Cursief: als de bron op zichzelf staat (bijvoorbeeld een boek of een website).
 • Tussen aanhalingstekens: als de bron onderdeel is van een omvattend werk (bijvoorbeeld een hoofdstuk van een boek, of een wetenschappelijk tijdschriftartikel).
 • Geen opmaak: als de bron geen titel heeft en je dus een beschrijving gebruikt.

3. Titel van het omvattende werk

Een omvattend werk is het werk waar jouw bron een onderdeel van is. Een hoofdstuk is onderdeel van een boek of bundel, een webpagina is onderdeel van een website en een artikel is onderdeel van een (wetenschappelijk) tijdschrift. De titel van het omvattende werk wordt altijd cursief geschreven.

Omvattende werken in MLA
Type bron Titel van de bron Titel van het omvattende werk
Wetenschappelijk artikel “You Need to Show that You Are Not a Robot.” New Media & Society
Boek “Op Weg Naar de Hemel.” Alle Verhalen
Aflevering TV-serie “The Queen’s Justice.” Game of Thrones
Online artikel “Amsterdamse Tram.” Wikipedia

Behalve de titel en de auteur geven alle elementen van een MLA-bronvermelding informatie over het omvattende werk.

Bronnen met twee omvattende werken
Een bron kan ook twee omvattende werken hebben. Als je een aflevering van Game of Thrones op Netflix hebt gevonden, is Netflix het tweede omvattende werk. JSTOR zou het tweede omvattende werk zijn voor een wetenschappelijk artikel dat in de JSTOR-database gevonden is.

In de meeste gevallen worden alleen de titel en de locatie (vaak een URL of DOI) van het tweede omvattende werk in de bron toegevoegd. Dit komt omdat een database als JSTOR geen relevante bijdragers, versies, uitgevers of publicatiedatum heeft.

 • Datta, Hannes, et al. “The Challenge of Retaining Customers Acquired with Free Trials”. Journal of Marketing Research, vol. 52, no. 2, Apr. 2015, pp. 217-234 JSTOR, www.jstor.org/stable/43832354.

Het voorbeeld hierboven begint met de naam van de auteurs en de titel van het artikel. Hierna volgen de details van het eerste omvattende werk: het wetenschappelijke tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd. Het tweede omvattende werk geeft de naam van de database en de URL waar het artikel gevonden kan worden.

Let op de interpunctie. De auteur en de titel van de bron eindigen met een punt. Elementen binnen een omvattend werk worden gescheiden door komma’s. Aan het einde van het omvattende werk volgt een punt.

Bronnen zonder omvattend werk
Bronnen zoals een volledig boek of een gehele website zijn geen onderdeel van iets groters. In dat geval kun je de titel van het omvattende werk overslaan. Andere relevante elementen, zoals een versie of een uitgever moeten alsnog toegevoegd worden.

 • Bregman, Rutger. De Meeste Mensen Deugen: Een Nieuwe Geschiedenis van de Mens. 1e druk, De Correspondent, 2019.

4. Andere bijdragers

Naast de auteur(s) van de bron kunnen er andere bijdragers zijn zoals redacteuren, vertalers of regisseurs. Je hoeft andere bijdragers alleen toe te voegen als ze relevant zijn voor jouw onderzoek of helpen bij het vinden van de originele bron.

Bijdragers worden direct na de titel van het omvattende werk toegevoegd en eindigen altijd met een komma. Gebruik een beschrijving als “vertaald door” of “geregisseerd door” om de rol van de bijdrager aan te geven. Bijvoorbeeld:

 • Malot, Hector. Alleen op de Wereld. Vertaald door August Willemsen, De Arbeiderspers, 1999.

Als een bron drie of meer bijdragers met dezelfde rol heeft, noem dan alleen de naam van de eerste bijdrager, gevolgd door “et al.”

5. Versie

Als er meer dan één versie van een bron is moet je benoemen welke versie je gebruikt hebt. Een tweede editie van een boek, een uitgebreide versie of een director’s cut zijn hier voorbeelden van:

 • Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. 2e ed., Simon & Schuster, 1998.

6. Nummer

Bronnen als wetenschappelijke artikelen (vol. 15), tijdschriftartikelen (nr. 27) en tv-series (seizoen 4, aflevering 6) zijn vaak genummerd. Als jouw bron genummerd is, voeg dit dan toe aan de bronvermelding:

 • Wieseke, Jan, et al. “Willing to Pay More, Eager to Pay Less: The Role of Customer Loyalty in Price Negotiations.” Journal of Marketing, vol. 68, nr. 6, 2014, pp. 17-37. doi.org/10.1509/jm.13.0104.

Het is ook mogelijk dat een bron een editie, volume en nummer heeft. Je kunt ze allemaal noemen, gescheiden door komma’s.

7. Uitgever

Bronvermeldingen voor boeken en films bevatten altijd een uitgever. De uitgever is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het produceren en verspreiden van de bron. Dit is meestal een uitgeverij voor boeken (bijvoorbeeld Wolters Kluwer of Prometheus) of een filmproductiemaatschappij (bijvoorbeeld Warner Bros of 20th Century Fox).

Wanneer voeg je geen uitgever toe
Soms is de uitgever al in een ander gedeelte van de bronvermelding opgenomen, zoals in het omvattende werk of de auteur. De uitgever van een website is bijvoorbeeld vaak hetzelfde als de naam van de website (bijvoorbeeld Scribbr). In dit geval laat je de uitgever weg.

Over het algemeen heb je geen uitgever nodig voor de volgende brontypes:

 • Websites
 • Wetenschappelijke tijdschriften
 • Kranten en tijdschriften
 • Platforms zoals YouTube, Netflix of JSTOR

8. Publicatiedatum

Indien beschikbaar voeg je altijd het jaar van publicatie toe. Als je ook de maand, dag of zelfs de tijd van publicatie weet kun je deze ook toevoegen (alleen als dit relevant is). Je kunt ook een datumbereik gebruiken. Bijvoorbeeld:

 • 2003
 • 25 jan. 2009
 • 18 okt. 2017, 15:15
 • feb. 2010 – okt. 2010

Meerdere publicatiedata
Als er meer dan één publicatiedatum is, gebruik dan de meest relevante voor jouw onderzoek en neem de datum van de editie die je gebruikt hebt.

Geen datum
Als een bron geen publicatiedatum heeft voeg je de datum toe waarop je de bron geraadpleegd hebt. Bijvoorbeeld: Geraadpleegd op 13 okt. 2019.

9. Locatie

Wat je in het locatie-element zet, hangt af van het type bron dat je vermeldt:

 • Hoofdstuk in een boek: paginanummers van het hoofdstuk (bijvoorbeeld pp. 112-130.)
 • Webpagina: URL, zonder “https://” (bijvoorbeeld www.scribbr.nl/mla-generator/.)
 • Wetenschappelijk artikel: DOI of stabiele URL (bijvoorbeeld doi.org/10.1080/02626667.2018.1560449. or www.jstor.org/stable/43832354.)
 • Fysiek object of live evenement: naam van de locatie en de stad (bijvoorbeeld DeLaMar Theater, Amsterdam. of Kunsthal, Rotterdam.)

Scribbr APA CheckerNieuw

De slimme technologie van de APA Checker helpt je veelgemaakte fouten te voorkomen, zoals:

 • Ontbrekende komma's en punten
 • Verkeerd gebruik van 'et al.'
 • Ampersands (&) in verwijzigen in de tekst
 • Ontbrekende bronvermeldingen

Lees meer

Verwijzingen in de tekst volgens MLA

Verwijzingen in de tekst zijn korte referenties in de lopende tekst die de lezer verwijzen naar de volledige bronvermelding in de literatuurlijst. Je voegt deze toe als je een citaat, blokcitaat, parafrase of samenvatting van een bron gebruikt.

Een standaardverwijzing in de tekst bevat volgens MLA de achternaam van de auteur en een paginanummer tussen haakjes. Het paginanummer verwijst naar de precieze locatie van het citaat of de informatie die je gebruikt:

 • 52% van de stemmers is het eens met het voorstel (Harmsen 17).

Als de auteur in de zin al genoemd wordt, hoef je alleen het paginanummer tussen haakjes toe te voegen:

 • Volgens Harmsen is 52% van de stemmers het eens met het voorstel (17).

Meerdere auteurs

Bij een bron met twee auteurs voeg je beide achternamen toe. Als een bron drie of meer auteurs heeft, noem je alleen de achternaam van de eerste auteur, gevolgd door “et al.”.

 • Smith en Morrison claimen dat in de geesteswetenschappen “MLA de op-één-na meestgebruikte bronvermeldingstijl is” (17).
 • Volgens Klaassen et al. baseert de gemiddelde Nederlander haar mening op vooroordelen (23-25).

Geen auteur of een organisatie als auteur

Als een bron geen specifieke auteur heeft, gebruik je de naam van de organisatie die de bron gemaakt heeft. Als dezelfde organisatie de bron ook gepubliceerd heeft, zoals vaak het geval is bij websites, gebruik dan de titel van de bron in plaats van de auteur.

Gebruik de volledige titel als je deze in de lopende tekst noemt, maar gebruik een afgekorte versie als je de bron tussen haakjes vermeldt. Bijvoorbeeld:

 • Het artikel “Onderzoeksraad Publiceert Rapport over Schipholcrash uit 2009 op Website” claimt dat (2).
 • Delen van het onderzoek uit het rapport zijn weggelaten (“Onderzoeksraad Rapport Schipholcrash” 2).

Zorg ervoor dat het eerste woord van de verwijzing in de tekst hetzelfde is als in de literatuurlijst, zodat de bronvermelding makkelijk terug te vinden is.

Geen paginanummer

Als een bron geen paginanummer(s) heeft, maar wel genummerde secties (bijvoorbeeld hoofdstukken of genummerde paragrafen), gebruik je deze:

 • Harmsen heeft aangetoond dat er behoefte is aan… (par. 17).
 • Bregman wijdt een hoofdstuk aan het Milgram-experiment (hfst. 10).

Voor audiovisuele bronnen (zoals YouTube-videos) gebruik je een tijdstempel:

 • In een recente video geeft Knol aan dat hij de relatie met zijn vriendin beëindigd heeft (02:10-03:12).

Als er helemaal geen nummersysteem in de bron gebruikt wordt, noem je alleen de naam van de auteur in je verwijzing.

Verschillende bronnen in één verwijzing

Als verschillende bronnen bijdragen aan hetzelfde stuk tekst kun je de verwijzing in de tekst combineren. Scheid de verschillende bronnen met een puntkomma (;). Bijvoorbeeld:

 • Als gevolg van de opwarming van de aarde smelten de ijskappen op de Noordpool en Antarctica steeds sneller (Mommers 65; Pieters 18-23).

Verschillende auteurs met dezelfde naam

Als de auteurs van twee verschillende bronnen dezelfde achternaam hebben, kun je het eerste initiaal van iedere auteur toevoegen om verwarring te voorkomen. Bijvoorbeeld: (L. Smits 12; M. Smits 20). Als de initialen ook hetzelfde zijn, noem je de gehele voornamen.

Verschillende bronnen van dezelfde auteur

Als je naar meer dan één bron van dezelfde auteur verwijst, kun je een verkorte versie van de titel aan de verwijzing toevoegen. Bijvoorbeeld: (Bregman, “Meeste Mensen Deugen” 78).

Wat vind jij van dit artikel?
Leon Smits

Leon heeft een bachelor en master afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Hij gebruikt zijn kennis en ervaring nu om studenten vooruit te helpen bij het afronden van hun studie.

1 reactie

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
23 januari 2020 om 16:16

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen. Is er nog iets onduidelijk? Ik doe mijn best om vragen en opmerkingen te beantwoorden. :)

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.