Samenvatting MLA-stijl bronvermelding | Met voorbeelden

MLA handboekAls je het werk van anderen gebruikt door bijvoorbeeld te parafraseren, citeren of samen te vatten, moet je naar de oorspronkelijke auteur verwijzen.

Wereldwijd is MLA een van de meestgebruikte referentiestijlen, maar in Nederland wordt MLA voornamelijk gebruikt in de geesteswetenschappen. Deze uitgebreide samenvatting geeft je uitleg over de basisprincipes van de negende (meest recente) editie van het MLA-handboek.

Een MLA-bronvermelding bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

 1. Bronvermelding in de literatuurlijst
  In de literatuurlijst wordt voor iedere bron een volledige bronvermelding opgenomen. Elke bronvermelding kan uit negen elementen bestaan. Voor ieder brontype gebruik je alleen de relevante elementen.
 1. Verwijzing in de tekst
  Dit zijn korte verwijzingen in de tekst die de lezer helpen de volledige bronvermelding in de literatuurlijst te vinden. Alleen de achternaam van de auteur en het paginanummer worden gebruikt, bijvoorbeeld (Smith 205).

Met de Scribbr MLA Generator kun je eenvoudig bronnen in MLA-stijl genereren. Vul hieronder een URL, DOI, boektitel of ISBN in om automatisch informatie voor een bronvermelding te verzamelen.

Genereer foutloze MLA-bronvermeldingen met Scribbr

Literatuurlijst in MLA-stijl

In de literatuurlijst vermeld je alle bronnen die je in de tekst hebt gebruikt. Iedere bronvermelding kan negen elementen bevatten die uitgebreide informatie over de bron verschaffen. Deze negen elementen zijn:

Auteur. "Titel van de Bron". Titel van het Omvattende Werk, Andere bijdragers, Versie, Nummer,Uitgever, Publicatiedatum, Locatie.

Je voegt alleen informatie toe die relevant is voor het type bron dat je vermeldt. Soms laat je dus een of meerdere elementen weg.

Voorbeelden van MLA-bronvermeldingen

De onderstaande overzichten bevatten voorbeelden van bronvermeldingen in de MLA-stijl voor veelvoorkomende brontypes.

 • Bem, Merel. “Ineens was de roodharige vrouw een icoon, voor iedereen zichtbaar”. De Volkskrant, 19 mrt. 2021, https://www.volkskrant.nl/mensen/ineens-was-de-roodharige-vrouw-een-icoon-voor-iedereen-zichtbaar~b21016e6/.

Uitleg:
Het artikel van Bem maakt deel uit van de website van De Volkskrant. Daarom is dit de naam van het omvattende werk. Er zijn geen andere bijdragers, versies of nummers. Voor websites hoef je meestal geen uitgever te noemen.

 • Tokmetzis, Dimitri, en Maurits Martijn. Je Hebt Wél Iets te Verbergen: Over het Levensbelang van Privacy. De Correspondent, 2016.

Uitleg:
Bij twee auteurs vermeld je beide namen en wordt alleen de eerste naam omgedraaid. Als er andere bijdragers (zoals een vertaler of redacteur), edities of volumes zijn, moeten deze ook aan de bronvermelding worden toegevoegd.

 • Wieseke, Jan, et al. “Willing to Pay More, Eager to Pay Less: The Role of Customer Loyalty in Price Negotiations”. Journal of Marketing, vol. 68, nr. 6, 2014, pp. 17-37, doi.org/10.1509/jm.13.0104.

Uitleg:
Dit wetenschappelijke artikel heeft drie auteurs. Om ruimte te besparen noem je vanaf drie auteurs in MLA alleen de eerste auteur, gevolgd door “et al.” (en anderen). Er zijn geen andere bijdragers en de uitgever hoeft bij een wetenschappelijk artikel niet genoemd te worden.

 • Hofman, Tim. “Ben Rapper”. Grappig Jammer, Meulenhoff, 2019, p. 11.

Uitleg:
Bij een gedicht uit een boek noem je ook de naam van het boek en de uitgever. Als je een gedicht uit een verzamelbundel gebruikt, noem je ook de redacteur. Bij een gedicht van een website vermeld je de naam van de website en de URL.

 • The Wolf of Wall Street. Geregisseerd door Martin Scorsese, Paramount Pictures, 2013.

Uitleg:
In een bronvermelding van een film begin je doorgaans met de titel in plaats van de auteur. De regisseur voeg je toe als bijdrager. Eventueel kun je hier ook acteurs vermelden als deze relevant zijn voor jouw bronvermelding.

 • Bowie, David en Enda Walsh. Lazarus. Geregisseerd door Ivo van Hove, 5 jan. 2020, DeLaMar Theater, Amsterdam. Toneelstuk.

Uitleg:
Als je verwijst naar een uitvoering van een toneelstuk noem je de regie en de datum en locatie van de uitvoering. Als het toneelstuk ook als boek is gepubliceerd, kun je dezelfde onderdelen van een bronvermelding gebruiken als voor een boek.

 • Liu, Jessica. “How to Paraphrase in 5 Easy Steps”. YouTube, geüpload door Scribbr, 31 okt. 2019, www.youtube.com/watch?v=oiM0x0ApVL8.

Uitleg:
Het omvattende werk van een YouTube-video is YouTube, met daarbij de naam van de uploader. Als de maker van het filmpje dezelfde is als de uploader (bijvoorbeeld een nieuwskanaal) begin je de bron met de titel en laat je de auteur weg.

Voorkom plagiaat en doe de gratis plagiaatcheck.

Start gratis check

De negen elementen van een MLA-bronvermelding

1. Auteur

Begin iedere bronvermelding met de naam van de auteur(s) of maker(s). De naam van de eerste auteur wordt altijd omgedraaid (achternaam, voornaam). Bijvoorbeeld: Sill, Hannah. Titels en achtervoegsels, zoals dr., PhD of MA, kunnen worden weggelaten.

Als een bron geen auteur heeft, begin je de bronvermelding met de titel van de bron. Eindig het element altijd met een punt.

Twee auteurs

Als een bron twee auteurs heeft, wordt de naam van de eerste auteur gevolgd door een komma en “en”. De naam van de tweede auteur wordt in de normale volgorde getoond. Bijvoorbeeld: Sill, Hannah, en Dolf Robertus.

Drie of meer auteurs

Bij bronnen met drie of meer auteurs vermeld je alleen de naam van de eerste auteur (omgekeerd), gevolgd door een komma en “et al.” (wat staat voor “en anderen”). Bijvoorbeeld: Sill, Hannah, et al.

Organisatie als auteur

De auteur van een bron is niet altijd een persoon, want soms is de auteur een organisatie. In dat geval gebruik je de naam van de organisatie. Bijvoorbeeld: Scribbr.

Echter, soms is de organisatie zowel de auteur als de uitgever van de bron (zoals bij veel websites). In dat geval laat je de auteursnaam weg en begin je de bronvermelding met de titel.

Gebruikersnamen

Als je een online bron aanhaalt, zoals een tweet, YouTube-video of een Reddit-bericht, is de echte naam van de auteur vaak niet bekend. In dat geval kun je de gebruikersnaam vermelden. Bijvoorbeeld: @ddlovato (Twitter) of TouzaniTV (YouTube).

Als je de echte naam van de gebruiker ook weet kun je deze tussen haakjes toevoegen. Bijvoorbeeld: @ddlovato (Demi Lovato).

2. Titel van de bron

Het tweede deel van iedere bronvermelding is de titel van de bron. Dit kan bijvoorbeeld de titel van een boek, hoofdstuk, blogpost, wetenschappelijk artikel, gedicht of YouTube-video zijn.

Vermeld altijd de volledige titel van de bron, inclusief de ondertitel (deze wordt van de titel gescheiden door een dubbele punt (:) en spatie). Als de titel onbekend is gebruik je een korte beschrijving van de bron.

De opmaak van de titel

Gebruik hoofdletters voor alle belangrijke woorden in een titel (kernwoorden). Voorzetsels, lidwoorden en voegwoorden krijgen geen hoofdletter. Titels kunnen worden gecursiveerd of tussen aanhalingstekens worden geplaatst. Dit hangt ervan af of de bron onderdeel uitmaakt van een groter geheel of dat de bron op zichzelf staat.

 • Cursief: als de bron op zichzelf staat (bijvoorbeeld een boek of een website).
 • Tussen aanhalingstekens: als de bron onderdeel is van een groter geheel (bijvoorbeeld een hoofdstuk uit een boek, of een artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift).
 • Geen opmaak: als de bron geen titel heeft en je dus een beschrijving gebruikt.
Let op
Bij een Engelstalige scriptie komt de afsluitende punt bij een titel tussen aanhalingstekens voor het laatste aanhalingsteken te staan. In een Nederlandstalige scriptie komt de punt na het afsluitende aanhalingsteken te staan.

MLA adviseert namelijk om de interpunctieregels van de taal waarin je schrijft aan te houden.

3. Titel van het grotere geheel

Een omvattend werk is het werk waar jouw bron onderdeel van uitmaakt. Een hoofdstuk is onderdeel van een boek of bundel, een webpagina is onderdeel van een website en een artikel is onderdeel van een (wetenschappelijk) tijdschrift. De titel van het omvattende werk wordt altijd gecursiveerd.

Omvattende werken in MLA
Type bron Titel van de bron Titel van het omvattende werk
Wetenschappelijk artikel “You Need to Show that You Are Not a Robot”. New Media & Society
Boek “Op Weg Naar de Hemel”. Alle Verhalen
Aflevering TV-serie “The Queen’s Justice”. Game of Thrones
Online artikel “Amsterdamse Tram”. Wikipedia

Op de titel en de auteursnaam na geven alle elementen van een MLA-bronvermelding informatie over het omvattende werk.

Bronnen met twee omvattende werken
Een bron kan ook onderdeel uitmaken van twee omvattende werken. Als je een aflevering van Game of Thrones op Netflix hebt gevonden, is Netflix het tweede omvattende werk. JSTOR zou het tweede omvattende werk zijn voor een wetenschappelijk artikel dat in de JSTOR-database is gevonden.

In de meeste gevallen worden alleen de titel en de locatie (vaak een URL of DOI) van het tweede omvattende werk in de bron toegevoegd. Dit komt doordat een database als JSTOR geen relevante bijdragers, versies, uitgevers of publicatiedatum heeft.

 • Datta, Hannes, et al. “The Challenge of Retaining Customers Acquired with Free Trials”. Journal of Marketing Research, vol. 52, no. 2, Apr. 2015, pp. 217-234 JSTOR, www.jstor.org/stable/43832354.

Het bovenstaande voorbeeld begint met de naam van de auteurs en de titel van het artikel. Daarna volgen de details van het eerste omvattende werk: het wetenschappelijke tijdschrift waarin het artikel is gepubliceerd. Het tweede omvattende werk geeft de naam van de database en de URL waar het artikel gevonden kan worden.

Let op de interpunctie. De auteur en de titel van de bron eindigen met een punt. Elementen binnen een omvattend werk worden gescheiden door komma’s. Aan het einde van het omvattende werk volgt een punt.

Bronnen zonder omvattend werk

Bronnen zoals een volledig boek of een gehele website zijn geen onderdeel van iets groters. In dat geval kun je de titel van het omvattende werk overslaan. Andere relevante elementen, zoals een versie of een uitgever moeten alsnog worden toegevoegd .

 • Bregman, Rutger. De Meeste Mensen Deugen: Een Nieuwe Geschiedenis van de Mens. 1e druk, De Correspondent, 2019.

4. Andere bijdragers

Naast de auteur(s) van de bron kunnen er andere bijdragers zijn, zoals redacteuren, vertalers of regisseurs. Je hoeft andere bijdragers alleen toe te voegen als ze relevant zijn voor jouw onderzoek of als ze de lezer helpen de originele bron te vinden.

Bijdragers worden direct na de titel van het omvattende werk toegevoegd en dit onderdeel eindigt altijd met een komma. Gebruik een beschrijving als “vertaald door” of “geregisseerd door” om de rol van de bijdrager aan te geven. Bijvoorbeeld:

 • Malot, Hector. Alleen op de Wereld. Vertaald door August Willemsen, De Arbeiderspers, 1999.

Als een bron drie of meer bijdragers met dezelfde rol heeft, noem je alleen de naam van de eerste bijdrager, gevolgd door “et al.”. Als er geen relevante bijdragers zijn, laat je dit onderdeel weg.

5. Versie

Als er meer dan één versie van een bron is, moet je aangeven welke versie je gebruikt hebt. Een tweede editie van een boek, een uitgebreide versie of een director’s cut zijn hier voorbeelden van:

 • Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. 2e ed., Simon & Schuster, 1998.

6. Nummer

Bronnen als wetenschappelijke artikelen (vol. 15), tijdschriftartikelen (nr. 27) en tv-series (seizoen 4, aflevering 6) zijn vaak genummerd. Als jouw bron genummerd is, voeg je deze specificering toe aan de bronvermelding:

 • Wieseke, Jan, et al. “Willing to Pay More, Eager to Pay Less: The Role of Customer Loyalty in Price Negotiations”. Journal of Marketing, vol. 68, nr. 6, 2014, pp. 17-37. doi.org/10.1509/jm.13.0104.

Het is ook mogelijk dat een bron een editie, volume én nummer heeft. Je kunt al deze aspecten noemen, gescheiden door komma’s.

7. Uitgever

Bronvermeldingen voor boeken en films bevatten altijd een uitgever. De uitgever is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het produceren en verspreiden van de bron. Dit is meestal een uitgeverij voor boeken (bijvoorbeeld Wolters Kluwer of Prometheus) of een filmproductiemaatschappij (bijvoorbeeld Warner Bros of 20th Century Fox).

Wanneer voeg je geen uitgever toe

Soms is de uitgever al in een ander gedeelte van de bronvermelding opgenomen, zoals in het omvattende werk of op de auteursplaats. De uitgever van een website is bijvoorbeeld vaak hetzelfde als de naam van de website (bijvoorbeeld Scribbr). In dit geval laat je de uitgever weg.

Over het algemeen heb je geen uitgever nodig voor de volgende brontypen:

 • Websites
 • Wetenschappelijke tijdschriften
 • Kranten en tijdschriften
 • Platforms zoals YouTube, Netflix of JSTOR

8. Publicatiedatum

Indien beschikbaar voeg je altijd het jaar van publicatie toe. Als je ook de maand, dag of zelfs de tijd van publicatie weet kun je deze aspecten ook toevoegen (indien relevant). Je kunt ook een datumbereik gebruiken.

 • 2021
 • 16 jan. 2020
 • 18 okt. 2021, 15:15
 • feb. 2016 – okt. 2021
Meerdere publicatiedata

Als er meer dan één publicatiedatum is, gebruik je de meest relevante voor jouw onderzoek en kies je de datum van de editie die je gebruikt hebt.

Geen datum

Als een bron geen publicatiedatum heeft, voeg je de datum toe waarop je de bron geraadpleegd hebt. Bijvoorbeeld: Geraadpleegd op 13 jun. 2021.

9. Locatie

Wat je in het locatie-element zet, hangt af van het type bron dat je vermeldt:

 • Hoofdstuk in een boek: paginanummers van het hoofdstuk (bijvoorbeeld pp. 112-130.)
 • Webpagina: URL, zonder “https://” (bijvoorbeeld www.scribbr.nl/mla-generator/.)
 • Wetenschappelijk artikel: DOI of stabiele URL (bijvoorbeeld doi.org/10.1080/02626667.2018.1560449. or www.jstor.org/stable/43832354.)
 • Fysiek object of live evenement: naam van de locatie en de stad (bijvoorbeeld DeLaMar Theater, Amsterdam. of Kunsthal, Rotterdam.)

Verwijzingen in de tekst volgens MLA

Verwijzingen in de tekst zijn korte referenties in de lopende tekst die de lezer verwijzen naar de volledige bronvermelding in de literatuurlijst. Je voegt deze toe als je een citaat, blokcitaat, parafrase of samenvatting van een bron gebruikt.

Een standaardverwijzing in de tekst bevat volgens MLA de achternaam van de auteur en een paginanummer tussen haakjes. Het paginanummer verwijst naar de precieze locatie van het citaat of de informatie die je gebruikt:

 • 64% van de stemmers is het eens met het voorstel (Igou 17).

Als de auteur al wordt genoemd in de zin, hoef je alleen het paginanummer tussen haakjes toe te voegen:

 • Volgens Igou is 64% van de stemmers het eens met het voorstel (17).

Meerdere auteurs

Bij een bron met twee auteurs voeg je beide achternamen toe. Als een bron drie of meer auteurs heeft, noem je alleen de achternaam van de eerste auteur, gevolgd door “et al.”.

 • Blondin en Hodenius claimen dat in de geesteswetenschappen “MLA de meestgebruikte referentiestijl is” (8).
 • Volgens Van Burgsteden et al. baseren veel Nederlanders hun mening op Facebookberichten (23-25).

Geen auteur of een organisatie als auteur

Als een bron geen specifieke auteur heeft, gebruik je de naam van de organisatie die de bron gemaakt heeft. Als diezelfde organisatie de bron ook gepubliceerd heeft, zoals vaak het geval is bij websites, gebruik je de titel van de bron in plaats van de auteur.

Gebruik de volledige titel als je deze in de lopende tekst noemt, maar gebruik een verkorte versie als je de bron tussen haakjes vermeldt. Bijvoorbeeld:

 • In het artikel “Onderzoeksraad Publiceert Rapport over Crash uit 2021” wordt beweerd dat de crash werd veroorzaakt door een menselijke fout (2).
 • Delen van het onderzoek zijn weggelaten uit het rapport (“Onderzoeksraad Rapport Crash” 2).

Zorg ervoor dat het eerste woord van de (verkorte) verwijzing in de tekst overeenkomt met het eerste woord van de bronvermelding in  de literatuurlijst, zodat de bronvermelding makkelijk terug te vinden is.

Geen paginanummer

Als een bron geen paginanummer(s) heeft, maar wel genummerde secties (bijvoorbeeld hoofdstukken of genummerde paragrafen), gebruik je deze alternatieve locaties in plaats van paginanummers.

 • Harmsen heeft aangetoond dat er behoefte is aan meer samenwerking (par. 17).
 • Van Hamond wijdt een hoofdstuk aan het Milgram-experiment (hfst. 10).

Voor audiovisuele bronnen (zoals YouTube-videos) gebruik je een tijdstempel:

 • In een recente video geeft Van Welteren aan dat ze de relatie met haar vriendin heeft beëindigd (02:10-03:12).

Als er helemaal geen nummersysteem in de bron gebruikt wordt, noem je alleen de naam van de auteur in je verwijzing.

Verschillende bronnen in één verwijzing

Als meerdere bronnen bijdragen aan hetzelfde stuk tekst kun je de verwijzing in de tekst combineren. Scheid de verschillende bronnen met een puntkomma (;).

 • Als gevolg van de opwarming van de aarde smelten de ijskappen op de Noordpool en Antarctica steeds sneller (Mommers 65; Kohlen 18-23).

Verschillende auteurs met dezelfde naam

Als de auteurs van twee verschillende bronnen dezelfde achternaam hebben, kun je het eerste initiaal van iedere auteur toevoegen om verwarring te voorkomen. Bijvoorbeeld: (E. Kamphuis 12; M. Kamphuis 20). Als de initialen ook hetzelfde zijn, noem je de volledige voornamen.

Verschillende bronnen van dezelfde auteur

Als je naar meer dan één bron van dezelfde auteur verwijst, kun je een verkorte versie van de titel aan de verwijzing toevoegen. Bijvoorbeeld: (Bregman, “Meeste Mensen Deugen” 78).

Andere interessante artikelen over bronvermelding

Ben je op zoek naar informatie over bronvermelding in je scriptie? Kijk dan ook eens naar onderstaande artikelen met een uitgebreide uitleg, afbeeldingen en voorbeelden!

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

 • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
 • Lijst met alle gevonden bronnen
 • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

Veelgestelde vragen over MLA-bronvermelding

Hoe verwijs je naar een bron volgens de MLA-stijl?

Een MLA-bronvermelding bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

 1. Bronvermelding in de literatuurlijst
  In de literatuurlijst wordt voor iedere bron een volledige bronvermelding opgenomen. Elke bronvermelding kan uit negen elementen bestaan. Voor ieder brontype gebruik je alleen de relevante elementen.
 1. Verwijzing in de tekst
  Dit zijn korte verwijzingen in de tekst die de lezer helpen de volledige bronvermelding in de literatuurlijst te vinden. Alleen de achternaam van de auteur en het paginanummer worden gebruikt, bijvoorbeeld (Smith 205).
Bekijk ons uitgebreide artikel over de MLA-stijl voor meer uitleg en voorbeelden.
Wie gebruikt de MLA-stijl?

Wereldwijd is de MLA-stijl een van de meestgebruikte referentiestijlen, maar in Nederland wordt MLA voornamelijk gebruikt in de geesteswetenschappen.

Gebruik onze gratis MLA Generator om snel de juiste bronvermeldingen te genereren.
Zijn de APA en MLA Generator gratis?

Ja, de Scribbr Bronnengenerator is 100% gratis. Dit betreft dus ook de APA Generator en de MLA Generator.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Smits, L. (2024, 02 januari). Samenvatting MLA-stijl bronvermelding | Met voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 22 april 2024, van https://www.scribbr.nl/bronvermelding/mla-stijl/

Wat vind jij van dit artikel?
Leon Smits

Leon heeft een bachelor en master afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Hij gebruikt zijn kennis en ervaring nu om studenten vooruit te helpen bij het afronden van hun studie.