Wat is interne validiteit?

Interne validiteit zegt iets over de kwaliteit van de onderzoeksopzet van je onderzoek. Een onderzoek is intern valide als je vanuit de gekozen onderzoekmethodes de juiste conclusies kunt trekken.

De resultaten van een onderzoek zijn intern valide, als de resultaten die je meet ook daadwerkelijk het gevolg zijn van jouw opzettelijke verandering (of: manipulatie). Je kunt de interne validiteit van een onderzoek verhogen door systematische fouten (of ‘bias’) zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door triangulatie.

Voorbeeld interne validiteit in experiment

Je wilt meten wat het effect is van alcohol op de rijvaardigheid, dus doe je een experiment. Je verdeelt een groep in twee subgroepen, de ene groep krijgt vier glazen bier, de andere groep niet.

Vervolgens laat je beide groepen een aantal oefeningen doen in een auto. Je gaat niet in een bar observeren wat er gebeurt als iemand meer dan drie glazen drinkt, maar zet het hele experiment zelf op. Zo kun je de situatie onder controle houden. Je wilt dat de proefpersonen precies vier glazen drinken en niet meer of minder. Zo zorg je ervoor dat de interne validiteit hoog is.

NB: Bij een experiment is de samenstelling van de groep van groot belang. Een aantal kenmerken, zoals in dit geval het gewicht, moeten de proefpersonen gemeen hebben.

Gevaren voor interne validiteit

Verschillende situaties kunnen interne validiteit in gevaar brengen, zoals: wijze van selectie van proefpersonen, een extern voorval, automatische verandering, testeffect of sociaal wenselijke antwoorden.

Voorbeeld interne validiteit in interview

Je vraagt aan mensen in een interview of ze wel eens discrimineren. De meesten zeggen dat ze dat niet doen. Als je discriminatie definieert als het je anders gedragen tegenover mensen op basis van uiterlijke kenmerken, zul je bij observatie zien dat mensen wel degelijk heel vaak discrimineren. Hun uitspraak komt dus niet overeen met hun daadwerkelijke gedrag.

Het onderzoek is betrouwbaar, want de respondenten zullen waarschijnlijk bij verschillende onderzoekers onder dezelfde omstandigheden steeds hetzelfde antwoord geven. Het onderzoek (het interivew) geeft alleen geen goed beeld van de realiteit en is daarom niet intern valide.

Lees meer over de manieren waarop je de validiteit van je interview kunt verhogen.

Voorbeeld interne validiteit in observatie

Je doet een onderzoek naar sociale vaardigheden bij kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 12 jaar. In het onderzoek is bij de statistische analyse een formule niet goed toegepast. De resultaten zijn niet te gebruiken en dus intern niet valide. Een verkeerde formule kun je mogelijk nog wel herstellen. Maar deze niet. Een van de vragen in een onderzoek is: ‘Welke soort sport beoefent u?’

  1. teamsport
  2. individuele sport

Een respondent die zowel een individuele als een teamsport beoefent, kan niet kiezen. De interne validiteit van je onderzoek is dus niet goed.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 4.8

2 reacties

melissa
24 mei 2020 om 14:26

ik ben bezig met een onderzoek. en geslacht en leeftijd zijn twee factoren die een rol spelen bij mijn onderzoek. De steekproef is qua leeftijd niet representatief voor de Nederlandse bevolking. Echter het aantal mannen en vrouwen is wel gelijk verdeeld en de resultaten kunnen dus wel iets zeggen over de nederlandse mannen en vrouwen. maar is het onderzoek dan wel of niet intern valide. of kun je dat ook per factor die je onderzoekt zeggen of het wel of niet intern valide is

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
25 mei 2020 om 13:32

Hoi Melissa,

Als je als student een onderzoek aan het doen bent is het eigenlijk altijd te kleinschalig om écht iets te kunnen zeggen over de Nederlandse bevolking.
Bij de bespreking van je validiteit hoef je daar dus niet op in te gaan. Dat de leeftijd ongelijk verdeeld is hoeft in jouw geval geen probleem te zijn voor je validiteit, maar het is wel belangrijk dat je dit benoemt.
Je kunt bijvoorbeeld in je discussie bespreken dat je conclusies hoofdzakelijk gebaseerd zijn op 18-25 jarigen (o.i.d.).

Ik raad je aan om dit ook even met je begeleider te bespreken!

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.