Hoe toets ik een hypothese met behulp van de kritieke waarde van t?

Om een hypothese te toetsen met behulp van de kritieke waarde van t, volg je deze vier stappen:

  1. Bereken de t-waarde en vrijheidsgraden van je steekproef.
  2. Zoek de kritieke waarde van deze t-waarde in de t-tabel die hoort bij de juiste vrijheidsgraden.
  3. Bepaalde of de (absolute) t-waarde groter is dan de kritieke waarde van t.
  4. Verwerp de nulhypothese als de t-waarde van de steekproef groter is dan de kritieke waarde van t. Zo niet, dan verwerp je de nulhypothese niet.