Veldonderzoek (fieldresearch) goed uitvoeren in je scriptie | Uitleg

Met veldonderzoek (of fieldresearch) verzamel, analyseer en interpreteer je primaire data, ofwel nieuwe informatie, door bijvoorbeeld enquêtes af te nemen, interviews te houden of observaties uit te voeren. Je doel is om zo een antwoord te vinden op je onderzoeksvragen.

Het verschil tussen veldonderzoek en bureauonderzoek (deskresearch) is dat je met veldonderzoek zelf je data verzamelt en geen beschikbare secundaire data gebruikt. Veldonderzoek kan zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn.

Wat is het “veld” in veldonderzoek?

Het veld is de situatie, omgeving, het onderwerp of het probleem waarnaar jij onderzoek doet. Om data te verzamelen en te analyseren, moet je jouw veldonderzoek in een zo natuurlijk mogelijke alledaagse setting uitvoeren. Zo zullen je resultaten zo goed mogelijk de werkelijkheid weergeven en kun je de externe validiteit van je scriptie waarborgen.

Aangezien het onderzoek in de alledaagse, niet-gecontroleerde praktijk plaatsvindt, verschilt veldonderzoek van laboratoriumonderzoek.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Redenen om veldonderzoek te doen

Je voert veldonderzoek uit als je nieuwe informatie moet verzamelen om je onderzoeksvragen te beantwoorden. Zo kun je veldonderzoek verrichten indien:

 1. Een nieuwe situatie zich voordoet waarover nog geen literatuur beschikbaar is.
 2. Je informatie wilt verkrijgen over of voor een specifieke organisatie of situatie.
 3. Je vermoedt dat de huidige kennis over een bepaald onderwerp ontoereikend is en je deze informatie wilt aanvullen, weerleggen of aanpassen.

Hoe voer je veldonderzoek uit?

Als je besloten hebt om veldonderzoek te doen, is het belangrijk dat je allereerst je probleemstelling en onderzoeksvraag duidelijk hebt geformuleerd en afgebakend. Dan weet je naar welke gegevens je op zoek bent en kun je een onderzoeksopzet opstellen om die data te verzamelen.

Als je alle data hebt verzameld, ga je deze vervolgens analyseren en interpreteren, zodat je hier conclusies uit kunt trekken en je je onderzoeksvraag kunt beantwoorden.

Kwalitatief of kwantitatief veldonderzoek

Veldonderzoek kan zowel voor kwalitatief (bijvoorbeeld interviews) als kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld enquêtes) worden ingezet. De manier die het beste is voor jouw onderzoek hangt af van je onderzoeksvraag en probleemstelling.

Als je op zoek bent naar cijfermatige informatie over jouw onderzoeksonderwerp, dan kun je het beste een kwantitatief veldonderzoek doen. Wil je daarentegen weten “hoe” en “waarom” iets plaatsvindt, dan kun je beter een kwalitatief veldonderzoek uitvoeren.

Onderzoeksmethoden voor veldonderzoek

De meest gebruikte onderzoeksmethoden voor veldonderzoek zijn:

 1. Interviews
 2. Enquêtes
 3. Observaties
 4. Focusgroepen

Voorbeelden van veldonderzoek

Van Eck (2021) heeft onderzoek gedaan naar de specifieke lunchvoorkeuren van mensen die op kantoor werken om een passend cateringaanbod te creëren. Hiervoor heeft zij 15 semigestructureerde interviews afgenomen bij kantoormedewerkers van FCT.
Aussems (2020) heeft onderzoek gedaan naar de mening van inwoners van Oxford over het oprichten van een standbeeld voor wetenschapster Marie Curie en het belastinggeld dat hieraan wordt uitgegeven. Hiervoor heeft ze 250 online enquêtes verstuurd naar een representatieve steekproef van inwoners van Oxford.
Sarradj et al. (2021) hebben onderzocht of de grootte van een klaslokaal invloed heeft op het gedrag van leerlingen. Hiervoor hebben ze in klaslokalen van verschillende groottes kinderen geobserveerd en het gedrag van deze kinderen vergeleken.

Voor- en nadelen van fieldresearch

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van fieldresearch is dat je heel precies kunt afbakenen en bepalen wat je gaat onderzoeken en hoe je dit gaat doen. Bij deskresearch ben je daarentegen afhankelijk van onderzoek van anderen: de informatie die jij zoekt, moet maar net beschikbaar zijn.

Een ander voordeel van veldonderzoek is dat je precies kunt verantwoorden wat je waarom hebt gedaan. Je hebt het onderzoek zelf opgezet, waardoor je precies weet hoe jouw data zijn verzameld en je meer kunt zeggen over de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek.

Nadelen

Helaas kost fieldresearch op grote schaal vaak veel tijd en geld. Ook kan het erg lastig zijn om genoeg respondenten te vinden, zeker binnen een korte tijd. Bovendien kun je niet voor alle variabelen controleren, omdat je onderzoek plaatsvindt in natuurlijke settings. Hierdoor is de interne validiteit lager dan bij experimenten.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Fieldresearch versus deskresearch

Het verschil tussen fieldresearch en deskresearch

Fieldresearch wordt vaak gezien als het tegenovergestelde van deskresearch. Waar je bij deskresearch je onderzoeksdata uit bestaande bronnen haalt, verzamel je de data bij fieldresearch zelf.

Fieldresearch en deskresearch combineren

Vaak worden fieldresearch en deskresearch in een scriptie gecombineerd. Hierbij wordt eerst met deskresearch onderzocht welke onderzoeken al zijn uitgevoerd en welke informatie al bekend is over jouw onderzoeksonderwerp.

Met veldonderzoek kun je vervolgens ontbrekende informatie, verklaringen voor, of aanvullingen op deze bestaande data vinden.

Veldonderzoek beschrijven

In je samenvatting, inleiding en methodologie geef je aan dat je veldonderzoek doet als je de onderzoeksmethoden of -opzet van je scriptie beschrijft.

Hierbij kun je expliciet aangeven dat je veldonderzoek hebt gedaan, maar je kunt dit ook impliciet duidelijk maken door simpelweg aan te geven dat je bijvoorbeeld interviews hebt gehouden of enquêtes hebt afgenomen. Op basis hiervan weten je lezers automatisch dat je veldonderzoek hebt gedaan.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen veldonderzoek en bureauonderzoek?

Het verschil tussen veldonderzoek (fieldresearch) en bureauonderzoek (deskresearch) is dat je bij veldonderzoek zelf het “veld” betreedt om data te verzamelen, terwijl je bij bureaonderzoek gebruikmaakt van eerder verzamelde data door anderen.

Wat is veldonderzoek (fieldresearch) en welk type data verzamel je?

Met veldonderzoek (of fieldresearch) verzamel, analyseer en interpreteer je primaire data, ofwel nieuwe informatie, door bijvoorbeeld enquêtes af te nemen, interviews te houden of observaties uit te voeren. Je doel is om zo een antwoord te vinden op je onderzoeksvragen.

Wat is deskresearch en welk type data verzamel je?

Bij deskresearch of bureauonderzoek verzamel je zelf geen nieuwe data (zoals bij veldonderzoek of fieldresearch wel het geval is). In plaats daarvan gebruik je data die al verzameld zijn door anderen, zoals interne documenten van je stagebedrijf.

Citeer dit Scribbr-artikel

Als je naar deze bron wilt verwijzen, kun je de bronvermelding kopiëren of op “Citeer dit Scribbr-artikel” klikken om de bronvermelding automatisch toe te voegen aan onze gratis Bronnengenerator.

Benders, L. (2021, 12 november). Veldonderzoek (fieldresearch) goed uitvoeren in je scriptie | Uitleg. Scribbr. Geraadpleegd op 15 april 2024, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/fieldresearch-veldonderzoek/

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.