Wat is fieldresearch of veldonderzoek nu precies?

Een veelgebruikte onderzoeksmethode is fieldresearch of veldonderzoek. Hierbij ga je zelf het veld in om data te verzamelen. Fieldresearch kun je gebruiken als onderzoeksmethode voor in je scriptie.

Dit kun je doen aan de hand van verschillende dataverzamelingsmethoden, zoals enquêtes, interviews en observatie. Op die manier vind je precies de gegevens die je nodig hebt om jouw onderzoeksvraag te beantwoorden.

Wat is fieldresearch?

Bij fieldresearch (of veldonderzoek) ga je ‘het veld’ in om data voor jouw onderzoek te verzamelen. Het veld houdt in dat je het onderzoek uitvoert in een alledaagse en zo natuurlijk mogelijke setting, zoals een klaslokaal of een huiskamer.

Door een alledaagse setting te kiezen, krijg je een beeld van jouw onderzoeksgebied in de praktijk. Dit staat bijvoorbeeld tegenover een laboratoriumsetting, waarin een onderzoeker zoveel mogelijk externe factoren, die invloed kunnen hebben op de onderzoeksresultaten, probeert uit te sluiten.

Wanneer doe je fieldresearch?

Fieldresearch wordt vaak gezien als het tegenovergestelde van deskresearch. Waar je bij deskresearch je onderzoeksdata uit bestaande bronnen haalt, verzamel je die bij fieldresearch zelf.

Toch kun je deze twee methoden goed combineren in je scriptie.

Met deskresearch kun je bijvoorbeeld uitvinden welke onderzoeken er al zijn gedaan en welke resultaten er zijn behaald in jouw onderzoeksgebied. Met veldonderzoek kunnen vervolgens ontbrekende informatie, verklaringen voor of aanvullingen op deze bestaande data gezocht worden.

Ontvang feedback op taal, structuur, lay-out en bronvermelding

Professionele Scribbr-editors kijken je scriptie na op:

  • Academisch taalgebruik
  • Onduidelijke zinnen
  • Grammaticale fouten
  • Interpunctie
  • Verboden woorden

Bekijk het voorbeeld

Voor- en nadelen fieldresearch

Zoals elke onderzoeksmethode, kent ook fieldresearch voor- en nadelen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij je keuze voor de onderzoeksmethode.

Het belangrijkste voordeel van fieldresearch is dat je heel precies kunt afbakenen en bepalen wat je gaat onderzoeken en hoe je dit gaat doen. Zo vorm je het onderzoek dat het beste past bij jouw onderzoeksvraag of probleemstelling. Bij bijvoorbeeld deskresearch ben je daarentegen afhankelijk van onderzoek van anderen; de informatie die jij zoekt, moet maar net beschikbaar zijn.

Een ander voordeel van veldonderzoek is dat je precies kunt verantwoorden wat je waarom hebt gedaan. Omdat je zelf het onderzoek hebt opgezet, weet je precies hoe jouw data tot stand zijn gekomen, waardoor je meer kunt zeggen over de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek.

Hier tegenover staat dat het vaak veel tijd kost om een fieldresearch op te zetten en uit te voeren. Ook het vinden van genoeg respondenten, die je bij veel vormen van fieldresearch nodig hebt, kan problemen opleveren.

Voor- en nadelen fieldresearch op een rij

Voordelen Nadelen
Kunt precies het onderzoek vormgeven zodat het past bij jouw onderzoeksvraag.Veldonderzoek kan erg tijdrovend zijn.
Je kunt duidelijk verantwoorden hoe het onderzoek is opgebouwd. Goed voor validiteit en betrouwbaarheid.Het kan lastig zijn om genoeg respondenten te vinden.

Hoe voer je fieldresearch uit?

Als je besloten hebt om fieldresearch te doen, is het belangrijk dat je eerst je probleemstelling en/of onderzoeksvraag duidelijk hebt. Dan weet je naar welke gegevens je op zoek bent en kun je een onderzoeksplan opzetten om die data daadwerkelijk te verzamelen.

Veldonderzoek kan voor zowel kwalitatief (bijvoorbeeld door middel van interviews) als kwantitatief (bijvoorbeeld door middel van enquêtes) onderzoek ingezet worden. Welke manier voor jouw onderzoek het beste is, hangt af van je onderzoeksvraag en/of probleemstelling.

Ben je bijvoorbeeld op zoek naar cijfers, die iets over jouw onderzoeksonderwerp zeggen, dan ligt een keuze voor kwantitatief veldonderzoek voor de hand. Als je juist meer op zoek bent naar het ‘hoe’ en ‘waarom’ achter een bepaalde kwestie, is een kwalitatief veldonderzoek een geschiktere keuze.

Een aantal veelgebruikte onderzoeksmethodes binnen veldonderzoek zijn:

Observatie

Voorbeeld: observatie in fieldresearch

Blatchford en zijn collega’s (2003) hebben onderzocht of de grootte van een klaslokaal invloed heeft op het gedrag van leerlingen. Hiervoor hebben ze in klaslokalen van verschillende groottes kinderen geobserveerd en het gedrag van deze kinderen vergeleken.

Blatchford, P., Edmonds, S., & Martin, C. (2003). Class Size, Pupil Attentiveness and Peer Relations, British Journal of Educational Psychology, 73, 15-36.

Interviews

Voorbeeld: interviews in fieldresearch

Lupton (1996) heeft onderzoek gedaan naar de etensvoorkeuren van mensen. Hiervoor heeft zij (samen met drie andere interviewers) 33 semigestructureerde interviews afgenomen. Aan de hand van verschillende vragen, zoals welk eten de respondenten als gezond zagen, of hun eetgewoontes zijn veranderd door de jaren heen en of ze herinneringen hadden aan een bepaald soort eten, heeft ze een beeld gevormd van de etensvoorkeuren van de respondenten.

Bron: Lupton, D. (1996). Food, the Body and the Self. Londen: Sage.

Enquêtes

Voorbeeld: enquêtes in fieldresearch

Lunt en Livingstone (1992) hebben onderzoek gedaan naar een aantal issues omtrent consumptie en met name de manier waarop mensen tegenover geld staan. Daarom hebben ze 241 enquêtes (met de post) verstuurd naar inwoners van Oxford en omgeving. Op die manier hebben ze genoeg data kunnen verzamelen.

Bron: Lunt, P. K., & Livingstone, S. M. (1992). Mass Consumption and Personal Identity. Buckingham: Open University.

Als je alle data hebt verzameld, ga je deze vervolgens analyseren en interpreteren, zodat je hier conclusies uit kunt trekken en jouw onderzoeksvraag kunt beantwoorden.

Wat vind jij van dit artikel?
Kirsten Dingemanse

Kirsten is editor bij Scribbr. Ze heeft ervaring met het schrijven van scripties en het uitvoeren van onderzoeken en wil graag haar kennis hierover met studenten delen om ze verder te kunnen helpen.

Geen taalfouten en pijnlijke missers in je scriptie?

Schakel snel een professionele editor van Scribbr in.
Meer info & prijzen »
Trustpilot score van 9.8

1 reactie

Kirsten Dingemanse
Kirsten Dingemanse (Scribbr-team)
7 april 2017 om 15:16

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Zit je nog met een vraag? Laat een reactie achter en ik kom zo snel mogelijk bij je terug.

Stel een vraag of reageer.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.