Veldonderzoek (fieldresearch) doen voor je scriptie

Met veldonderzoek verzamel, analyseer en interpreteer je primaire data, ofwel nieuwe informatie, door bijvoorbeeld enquêtes af te nemen, interviews te houden of observaties te doen. Je doel is om zo een antwoord te vinden op je onderzoeksvragen.

Het verschil tussen veldonderzoek en bureauonderzoek (deskresearch) is dat je met veldonderzoek zelf je data verzamelt en niet simpelweg gebruikmaakt van al beschikbare secundaire data. Je kunt veldonderzoek zowel doen voor een kwalitatief als voor een kwantitatief onderzoek.

Wat is het ‘veld’ in veldonderzoek?

Het veld is de situatie, omgeving, het onderwerp en/of het probleem waarnaar jij onderzoek doet. Om data te verzamelen en analyseren, moet je jouw veldonderzoek in een zo natuurlijk mogelijke alledaagse setting met betrekking tot je studieveld uitvoeren. Zo zullen je resultaten zo goed mogelijk de werkelijkheid weergeven en de validiteit in je scriptie waarborgen.

Doordat het onderzoek in de alledaagse praktijk plaatsvindt, verschilt veldonderzoek van het laboratoriumonderzoek.

Redenen om veldonderzoek te doen

Je voert veldonderzoek uit wanneer je nieuwe informatie moet verzamelen om je onderzoeksvragen te beantwoorden. Zo kun je veldonderzoek verrichten wanneer:

 1. Een nieuwe situatie zich voordoet waarover nog geen literatuur beschikbaar is
 2. Je informatie wilt verkrijgen over/voor een specifieke organisatie of situatie
 3. Je vermoedt dat de huidige kennis over een bepaald onderwerp ontoereikend is en je deze informatie wilt aanvullen, weerleggen of aanpassen.

Wie helpt jou met nakijken?

Betrouwbare hulptroepen vinden is niet makkelijk...

 • Familie
 • Vrienden
 • Studiegenoten
 • Scribbr

We staan altijd voor je klaar

Hoe voer je veldonderzoek uit?

Als je besloten hebt om veldonderzoek te doen, is het belangrijk dat je eerst je probleemstelling en/of onderzoeksvraag duidelijk hebt geformuleerd en afgebakend. Dan weet je naar welke gegevens je op zoek bent en kun je een onderzoeksopzet bepalen om die data te verzamelen.

Als je alle data hebt verzameld, ga je deze vervolgens analyseren en interpreteren, zodat je hier conclusies uit kunt trekken en je onderzoeksvraag kunt beantwoorden.

Kwalitatief of kwantitatief veldonderzoek

Veldonderzoek kan voor zowel kwalitatief (bijvoorbeeld door middel van interviews) als kwantitatief (bijvoorbeeld door middel van enquêtes) onderzoek ingezet worden. Welke manier voor jouw onderzoek het beste is, hangt af van je onderzoeksvraag en/of probleemstelling.

Als je op zoek bent naar cijfermatige informatie over jouw onderzoeksonderwerp, dan kun je het beste een kwantitatief veldonderzoek doen. Wil je daarentegen weten ‘hoe’ en ‘waarom’ iets plaatsvindt, dan kun je beter een kwalitatief veldonderzoek doen.

Onderzoeksmethoden voor veldonderzoek

De meest gebruikte onderzoeksmethoden voor veldonderzoek zijn:

 1. Interviews
 2. Enquêtes
 3. Observaties
 4. Focusgroepen

Voorbeelden van veldonderzoek

Leerton (1997) heeft onderzoek gedaan naar de specifieke lunchvoorkeuren van mensen die op kantoor werken om een passend cateringaanbod te creëren. Hiervoor heeft zij 15 semigestructureerde interviews afgenomen bij kantoormedewerkers van bedrijf Z.
Leevi en Livingsteen (2002) hebben onderzoek gedaan naar de houding van inwoners van Oxford ten opzichte van het oprichten van een standbeeld voor wetenschapper Z en het belastinggeld dat hieraan wordt uitgegeven. Hiervoor hebben ze 250 online enquêtes verstuurd naar een representatieve steekproef van inwoners van Oxford.
Beekford et al. (2013) hebben onderzocht of de grootte van een klaslokaal invloed heeft op het gedrag van leerlingen. Hiervoor hebben ze in klaslokalen van verschillende groottes kinderen geobserveerd en het gedrag van deze kinderen vergeleken.

Voor- en nadelen van fieldresearch

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van fieldresearch is dat je heel precies kunt afbakenen en bepalen wat je gaat onderzoeken en hoe je dit gaat doen. Bij deskresearch ben je daarentegen afhankelijk van onderzoek van anderen; de informatie die jij zoekt, moet maar net beschikbaar zijn.

Een ander voordeel van veldonderzoek is dat je precies kunt verantwoorden wat je waarom hebt gedaan. Doordat je zelf het onderzoek hebt opgezet, weet je precies hoe jouw data tot stand zijn gekomen, waardoor je meer kunt zeggen over de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek.

Nadelen

Hier tegenover staat dat het vaak veel tijd en middelen kost om fieldresearch op te zetten en uit te voeren op de gewenste schaal. Ook het vinden van genoeg respondenten, die je bij veel vormen van fieldresearch nodig hebt, kan problemen opleveren.

Fieldresearch versus deskresearch

Het verschil tussen fieldresearch en deskresearch

Fieldresearch wordt vaak gezien als het tegenovergestelde van deskresearch. Waar je bij deskresearch je onderzoeksdata uit bestaande bronnen haalt, verzamel je die bij fieldresearch zelf.

Fieldresearch en deskresearch combineren

Vaak worden deze twee methoden in een scriptie gecombineerd. Hierbij wordt eerst door middel van deskresearch gekeken welke onderzoeken al zijn gedaan en welke informatie al aanwezig is over jouw onderzoeksonderwerp.

Met veldonderzoek kun je vervolgens ontbrekende informatie, verklaringen voor of aanvullingen op deze bestaande data vinden.

Beschrijven dat je veldonderzoek doet

In je samenvatting, inleiding en methodologie geef je aan dat je veldonderzoek doet wanneer je de onderzoeksmethoden of -opzet beschrijft die je hebt gebruikt.

Hierbij kun je expliciet aangeven dat je veldonderzoek hebt gedaan, maar je kunt dit ook impliciet duidelijk maken door simpelweg aan te geven dat je bijvoorbeeld interviews hebt gehouden of enquêtes afgenomen. Op basis hiervan weten je lezers automatisch dat je veldonderzoek hebt gedaan.

Wat vind jij van dit artikel?
Lou Benders

Lou was Scribbrs Product- en Kwaliteitsmanager tot ze naar Italië verhuisde voor de liefde en het lekkere weer. Nu werkt ze op afstand aan Scribbrs diensten en aan handige artikelen over academische teksten.

1 reactie

Lou Benders
Lou Benders (Scribbr Team)
2 september 2020 om 15:16

Bedankt voor het lezen! Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Is er nog iets onduidelijk of ontbreekt er iets aan het artikel? Laat een opmerking achter, dan zal ik proberen je te antwoorden.

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.